Akvizice

Skupina škol PRIGO patří z hlediska počtu škol, míst poskytovaného vzdělávání a rozsahu nabízených oborů mezi největší vzdělávací uskupení v České republice. Dynamicky se rozšiřujeme, avšak vždy při zachování vysoké kvality vzdělávání, resp. řídících a evaluačních procesů.

Rádi přivítáme do našich řad další členy – školy ze všech stupňů vzdělávací soustavy. Při převzetí školy je samozřejmostí úhrada nadstandardní kupní ceny za převod práv zakladatele nebo zřizovatele školy nebo za převod obchodního podílu. Převezmeme školy bezvadně fungující, avšak i školy v problémech. Součástí našeho týmu jsou také špičkoví krizoví manažeři, právníci a školští experti, kteří zatím ve všech případech i problémové školy opět nastartovali jako plnohodnotné členy vzdělávací soustavy. V případě, že předchozí zřizovatelé převáděných škol mají zájem, aby jejich dosavadní úsilí, které vynaložili v průběhu existence školy, mělo kontinuitu, lze při převodu dohodnout podmínky další činnosti jednotlivých škol v souladu s předchozí filozofií a vizemi přístupu PriorityGO. Můžeme také dohodnout smlouvou o poradenské činnosti další participaci předchozích zřizovatelů na činnosti dané školy.

Převáděná škola se stane vždy součástí Veřejně prospěšného svěřenského fondu PRIGO, popřípadě dohromady se vstupem jiného strategického investora, kterého zajistíme. Uvedený svěřenský fond byl zřízen za veřejně prospěšným účelem s cílem zachovat dlouhodobý rozvoj PRIGO a další prodej nebo vyčlenění jakékoliv školy PRIGO, která se stane jeho součástí, je podle statutu fondu vyloučen. Veškeré výnosy jednotlivých škol zůstávají výhradně ve svěřenském fondu a jsou použity pouze za účelem vzdělávací činnosti nebo rozvoje škol PRIGO. V případě, že se škola stane členem skupiny PRIGO, dává ji to ve všech případech záruku stability. Studentům, žákům a zaměstnancům pak přinese členství ve skupině PRIGO dlouhodobou jistotu. Dosud žádná škola, která se stala součástí skupiny PRIGO, nejen že neukončila svou činnost, ale vždy se výrazně rozvíjela, pokud jde o počty studentů i kvalitu jejich výuky.

Máte-li zájem o převod své školy do skupiny PRIGO, oslovte přímo Ing. Lindu Foltýnovou, DiS., která má akvizice na starosti. Jednáme velmi rychle, diskrétně a k Vaší plné spokojenosti dořešíme převod školy. Pokud o převodu uvažujete až v delším horizontu, můžete si sjednat prozatím nezávaznou schůzku, na které Vám vysvětlíme filozofii škol PRIGO a další podrobnosti.

Kontakt na Ing. Lindu Foltýnovou, DiS.:
tel: +420 733 651 644
e-mail: linda.foltynova@prigo.cz.