Lékařské a přírodovědné gymnázium PRIGO

Poskytuje vzdělání v moderním kampusu v Ostravě se špičkovým vybavením, laboratořemi a botanickou zahradou. Nabízí obory osmiletého a čtyřletého gymnázia. Jako jedna z mála škol má povolenou výuku některých předmětů v anglickém nebo německém jazyce (bilingvní výuka), což se odrazí i na výročním vysvědčení. Zaměřuje se na přírodovědnou oblast, ve které má specializaci na lékařské, farmaceutické a veterinární obory nebo na obory přírodovědné a technické. Spolupracuje nejen s lékařskými fakultami ale i dalšími vysokými školami v tuzemsku i zahraničí. Spolupracuje s lékařskou fakultou na projektu vysokoškolákem na zkoušku. Jedná se o fakultní školu Univerzity Karlovy v Praze.

Bližší informace naleznete na webových stránkách školy.

Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO

Poskytuje vzdělání ve třídách šestiletého a čtyřletého gymnázia. Soustředí se na velmi dobré žáky, kteří mají zájem o všeobecné gymnaziální vzdělání s rozšířenou výukou jazykových a humanitních věd a příbuzných disciplín. Zároveň se jedná o gymnázium s výrazným akcentem na jazykovou přípravu v oblasti zejména anglického, německého, španělského a ruského jazyka, vč. výuky rodilými mluvčími a participace žáků ze zahraničí na školních i mimoškolních aktivitách. Jako jedna z mála škol má, na základě rozhodnutí MŠMT, povolenou výuku některých předmětů v cizím jazyce a zmíněné se projeví také s uvedením této skutečnosti na vysvědčení. Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO připravuje také na mezinárodní maturitu (IB). Jedná se o fakultní školu Ostravské univerzity.

Bližší informace naleznete na webových stránkách školy.

Střední škola PRIGO

Naše střední škola poskytuje v Ostravě vzdělání v oboru Obchodní akademie nebo Ekonomika a podnikání. V obou oborech se soustřeďujeme na mezinárodní prvek. V oboru obchodní akademie nabízíme ekonomickou nebo právní profilaci, podle toho, zda chce student po ukončení střední školy studovat na ekonomických nebo právnických fakultách. Pro školní rok 2020/2021 jsme připravili dva nové obory: Předškolní a mimoškolní pedagogiku a Veterinářství. Máme povolení MŠMT k výuce některých předmětů v cizím jazyce. Zároveň spolupracujeme s mnoha zahraničními, ale i tuzemskými institucemi.

Bližší informace naleznete na webových stránkách školy.