Lékařské a přírodovědné gymnázium PRIGO

Poskytuje vzdělání v moderním kampusu v Ostravě se špičkovým vybavením, laboratořemi a botanickou zahradou. V roce 2024/2025 nabízí obory osmiletého a čtyřletého gymnázia. Gymnázium je bez školného po celou dobu studia. Všichni nově nastupující studenti obdrží iPad zdarma i stipendium. Jako jedna z mála škol má povolenou výuku některých předmětů v anglickém nebo německém jazyce (bilingvní výuka), což se odrazí i na výročním vysvědčení. Zaměřuje se na přírodovědnou oblast, ve které má specializaci na lékařské, farmaceutické a veterinární obory nebo na obory přírodovědné a technické. Spolupracuje nejen s lékařskými fakultami ale i dalšími vysokými školami v tuzemsku i zahraničí.
Spolupracuje s lékařskou fakultou na projektu „Vysokoškolákem na zkoušku“. Jedná se o fakultní školu Univerzity Karlovy v Praze a také fakultní školu Ostravské univerzity.

Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO

Poskytuje v novém kampusu v Ostravě vzdělání ve třídách šestiletého a čtyřletého gymnázia. Gymnázium je bez školného po celou dobu studia. Všichni nově nastupující studenti obdrží iPad zdarma i stipendium. V roce 2024/2025 se otevírá obor 6letého i 4letého gymnázia. Soustředí se na velmi dobré žáky, kteří mají zájem o všeobecné gymnaziální vzdělání s rozšířenou výukou jazykových a humanitních věd a příbuzných disciplín. Zároveň se jedná o gymnázium s výrazným akcentem na jazykovou přípravu v oblasti zejména anglického, německého, španělského, francouzského a ruského jazyka, vč. výuky rodilými mluvčími a participace žáků ze zahraničí na školních i mimoškolních aktivitách. Jako jedna z mála škol má, na základě rozhodnutí MŠMT, povolenou výuku některých předmětů v cizím jazyce a zmíněné se projeví také s uvedením této skutečnosti na vysvědčení.
Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO připravuje také na mezinárodní maturitu (IB). Jedná se o fakultní školu Filozofické fakulty a Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Střední škola PRIGO

Naše střední škola poskytuje v Ostravě vzdělání v oborech, jejichž absolventi splňují požadavky na regulované povolání v této oblasti: Předškolní a mimoškolní pedagogiku a Veterinářství. Dále poskytuje vzdělání v oboru Mezinárodní obchodní akademie nebo Ekonomika a podnikání ve sportu. V těchto oborech se soustřeďujeme na mezinárodní prvek. V oboru obchodní akademie nabízíme ekonomickou nebo právní profilaci, podle toho, zda chce student po ukončení střední školy studovat na ekonomických nebo právnických fakultách. V oboru Ekonomika a podnikání ve sportu se zaměřujeme na studenty, kteří chtějí ve sportovní oblasti pracovat nebo podnikat. Máme povolení MŠMT k výuce některých předmětů v cizím jazyce. Zároveň spolupracujeme s mnoha zahraničními, ale i tuzemskými institucemi.

Podívejte se na náš  a zjistěte více nejen o gymnáziích a střední škole, ale také o celé skupině PRIGO.