Stipendijní fond

Stipendijní fond PRIGO umožňuje poskytovat sociální i prospěchová stipendia nebo financovat školné jednotlivých žáků a studentů, popřípadě zajistit snížení nebo prominutí školného u některého oboru nebo i u celé školy ze skupiny PRIGO. Zároveň je využíván k podpoře projektové i občanské činnosti žáků, studentů i pedagogů skupiny PRIGO na základě schválených projektů. Stipendijní fond PRIGO umožňuje získat grantové prostředky i třetím osobám mimo skupinu PRIGO, pokud jsou splněny zadávací podmínky. O udělení stipendijních prostředků rozhoduje Strategická rada PRIGO (SRP).

Příjmem stipendijního fondu je vyčleněná část školného z jednotlivých škol PRIGO, příspěvky právnických nebo fyzických osob. Zejména vítáme příspěvky našich bývalých absolventů, kteří pak podporují své následovníky.