Mateřská škola PRIGO

Naše mateřská školka v Ostravě se zaměřuje na děti ve věku od 2 let a vychovává je zábavným způsobem v programu Penguin´s Kindergarten (Tučňákova školka) a také v souladu s principy PriorityGO. Každé dítě od nás obdrží iPad zdarma pro výuku i domov. Komunikace probíhá v českém jazyce a v anglickém jazyce. Ve školce je také přítomna americká rodilá mluvčí s pedagogickým vzděláním. Soustřeďuje se také na práci s mimořádně nadanými dětmi. Školka se nachází v centru Ostravy v rodinném prostředí. Součástí výuky jsou nadstandardní kroužky, kurzy a venkovní aktivity, vč. golfu, plavání, lyžování nebo bruslení. Časté jsou návštěvy kulturních zařízení nebo přírody. V naší školce je aplikována unikátní a ojedinělá forma mentoringu, kdy starší děti i žáci působí jako mentoři malých předškoláčků.

Základní škola PRIGO

Naše základní škola poskytuje vzdělání v Ostravě. Zaměřuje se na aplikaci principu PriorityGO a rozšířenou výuku jazyků, a to včetně participace rodilých mluvčích na výuce. Má také povolenou výuku některých předmětů v angličtině. Každý žák od nás obdrží iPad zdarma pro výuku i domov. Naše základní škola se také výrazně zaměřuje na práci s mimořádně nadanými žáky, kteří tvoří v současnosti třetinu z jejich celkového počtu. Součástí výuky je každoročně lyžařský kurz, kurz zimního i letního bruslení, plavání, golfu nebo tenisu a mnoho dalších. Výuka probíhá velmi často v externích prostorách –  ve světě techniky, v muzeích nebo v přírodě. Kroužky jsou součástí družiny.

Aktuální dění na našich PRIGO školách sledujte na našem