Mateřská škola PRIGO

Naše mateřská školka v Ostravě se zaměřuje na žáky ve věku od 2 let a vychovává je ke vztahu k přírodě a technice. Komunikace probíhá primárně v českém jazyce s rozšířenou výukou angličtiny. Ve školce je také přítomna americká rodilá mluvčí s pedagogickým vzděláním. Soustřeďuje se na práci s mimořádně nadanými dětmi. Školka se nachází v Ostravě. Děti mají k dispozici moderně vybavené prostory s vlastní saunou, dvěma tělocvičnami, kinem, dílnou a minikuchyní. Ke školce náleží rozlehlá zahrada s dopravním hřištěm. V naší školce je aplikována unikátní a ojedinělá forma mentoringu, kdy starší děti i žáci působí jako mentoři malých předškoláčků.

Bližší informace naleznete na webových stránkách školy.

Penguin´s Kindergarten

Penguin´s Kindergarten – Tučňákova školka – je členem skupiny PRIGO. Jedná se o anglickou školku, která se zaměřuje na děti cizinců nebo na české děti od 2 let, které zvládnou základy anglické komunikace. Působí v rodinném prostředí v centru Ostravy. V současnosti jsou ve školce ze dvou třetin děti cizinců různých národností a zbytek tvoří české děti. Součástí výuky jsou nadstandardní kroužky, kurzy a venkovní aktivity, vč. golfu, plavání, lyžování nebo bruslení. Časté jsou návštěvy kulturních zařízení nebo přírody.

Bližší informace naleznete na webových stránkách školy.

Základní škola PRIGO

Naše základní škola poskytuje vzdělání prvního i druhého stupně v Ostravě a ve Frenštátě p.R. Zaměřuje se na podporu přírodovědného vzdělávání a rozšířenou výuku jazyků, a to včetně participace rodilých mluvčích na výuce. Má také povolenou výuku některých předmětů v angličtině. Naše základní škola se výrazně zaměřuje na práci s mimořádně nadanými žáky, kteří tvoří v současnosti třetinu z jejich celkového počtu. Součástí výuky je každoročně lyžařský kurz, kurz zimního i letního bruslení, plavání, golfu nebo tenisu a mnoho dalších. Výuka probíhá velmi často v externích prostorách –  ve světě techniky, v muzeích nebo v přírodě. Kroužky jsou součástí družiny.

Bližší informace naleznete na webových stránkách školy.