Mezinárodní spolupráce

Učíme se od nejlepších. Při respektováni dobrých tradic české školy, považujeme za nezbytné a klíčové rozvíjet přesah vzdělání dosaženého doma směrem k zahraniční zkušenosti nebo uplatnění. Ve většině programů nabízíme alternativu celého studia nebo jen některých předmětů v angličtině a jazykové kompetence u žáků a studentů rozvíjíme také při mimoškolních aktivitách. Prostředí u nás je opravdu mezinárodní. PRIGO spolupracuje také s několika desítkami zahraničních škol po celém světě, např. ve Velké Británii, USA, Německu, Francii, Rakousku, Polsku nebo na Slovensku.

Podporujeme mezinárodní studentské výměny a zahraniční stáže v průběhu studia i po jeho skončení a snažíme se našim studentům pomoci i v zahraničním pracovním uplatnění. Mezinárodní mobility žáků, studentů i pedagogů jsou na nadstandardní úrovni. Financujeme všechny zahraniční pobyty studentů a dostane se téměř na každého. Každá PRIGO škola je také účastna výměnných programů ERASMUS+. Do výuky zahrnujeme výchovu zaměřenou na poznání jiných kultur a zvyklostí, včetně jejich limitů v našem prostoru, a to také prostřednictvím participace studentů a pedagogů ze zahraničí na životě našich škol.

Naše studenty jsme také schopni na studium v zahraničí perfektně připravit a zároveň jim po absolvování PRIGO školy zprostředkujeme možnost dalšího studia v zahraničí. Nabízíme bezplatnou přípravu na zahraniční studium na prestižních univerzitách (typu Oxford, Cambridge, Harvard) ve dvou úrovních.

Našim středoškolským studentům poskytujeme program International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP). Jedná se o studijní program, který je zakončený prestižní mezinárodní maturitou (IB). Ta je potřebná pro studium na všech zahraničních univerzitách a její dobrý výsledek umožní vysoce pravděpodobné přijetí na nejlepší univerzity na světě.

Vysokoškolským studentům, kteří u nás studují, pak nabízíme program Competences for Master’s Degree (CMD). V rámci něho probíhá příprava na magisterská a doktorská  studia na nejlepších světových univerzitách. Součástí jsou přednášky těch nejpovolanějších – absolventů elitních zahraničních univerzit.