Vysoká škola PRIGO

Vysoká škola PRIGO působí již dvanáctým rokem v Havířově. Své výzkumné pracoviště má také v Ostravě a Olomouci. Jedná se o moderní vysokou školu soustřeďující se, kromě samotné výuky, na vědu, výzkum a rozvoj mezinárodních vztahů a spolupráce. Na přednáškách i seminářích jsou používány nové didaktické metody rozvíjející kritické myšlení a také je uplatňován unikátní přístup využívající mobily ve výuce (BYOD). Poskytuje vzdělávání v akreditovaných studijních programech v prezenční i kombinované formě v českém nebo anglickém jazyce v bakalářských studijních programech Hospodářská politika a správa, nebo Sociální politika a sociální práce (Bc.) a v navazujících magisterských programech Hospodářská politika a správa (Ing.). Nabízí i profesní manažerské vzdělání s mezinárodní akreditací – MBA, LL.M., MPA apod. Spolupracuje se zahraničními univerzitami v USA, Velké Británii, Německu, Francii, Číně a mnoha dalšími. Nabízí vysokoškolské výměnné pobyty a pracovní stáže v rámci programu ERASMUS+. V unikátním paralelním programu Competencies for Master´s Degree (CMD) systematicky připravuje studenty na přijímací řízení i studium v magisterských studijních programech na nejlepší světové univerzity, zejména ve Velké Británii a USA (např. Oxford, Cambridge, Harvard). Podobný program nenabízí žádná česká vysoká škola.

Bližší informace naleznete na webových stránkách školy.

Vyšší odborná škola PRIGO OSTRAVA

VOŠ PRIGO v Ostravě je členem skupiny PRIGO od svého založení. Patří mezi největší vyšší odborné školy v České republice. Škola působí v Ostravě, Havířově, Novém Jičíně a Bruntále. Poskytuje vzdělání v právních, ekonomických, pedagogických, zdravotnických, veterinárních a přírodovědných oborech v denní i kombinované formě. V převážné většině připravují na regulovaná povolání. Zmínit lze obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaná všeobecná sestra nebo Veterinářství. Studenti mohou také studovat v programu Obecně právní činnost. Některé z uvedených oborů jsou nově připraveny pro školní rok 2021/2022. Zaměřujeme se na rozsáhlou spolupráci s praxí a naši absolventi mají téměř stoprocentní jistotu zaměstnání v oboru. Soustřeďujeme se také na výuku jazyků a mezinárodní spolupráci. Jako jedna z mála vyšších odborných škol jsme získali listinu programu ERASMUS+ a umožňujeme tak účast na výměnných pobytech na zahraničních vysokých školách nebo v zahraničních firmách.

Bližší informace naleznete na webových stránkách školy.

Vyšší odborná škola PRIGO OLOMOUC

VOŠ PRIGO v Olomouci zde působí už 25 let. Od minulého roku je členem skupiny PRIGO. Patří mezi nejstarší vyšší odborné školy v České republice. Poskytuje vzdělání v pedagogických a sociálních oborech. V převážné většině připravuje na regulovaná povolání. Zmínit lze obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a Sociální práce. Zaměřujeme se na rozsáhlou spolupráci s praxí a naši absolventi mají téměř stoprocentní jistotu zaměstnání v oboru. Soustřeďujeme se také na výuku jazyků a mezinárodní spolupráci. Zřizovatelem naší vyšší odborné školy je Vysoká škola PRIGO, na které lze pokračovat ve studiu bakalářských i navazujících magisterských studijních programů za zvýhodněných podmínek.

Bližší informace naleznete na webových stránkách školy.