Vysoká škola PRIGO

Vysoká škola PRIGO poskytuje vzdělávání pokrývající obvyklou šíři programů a předmětů běžnou na renomovaných ekonomických fakultách. Jedná se o 8 nově akreditovaných studijních programů z oblasti ekonomických oborů v českém nebo anglickém jazyce, a to v bakalářském (Bc.) nebo navazujícím magisterském (Ing.) stupni. Na Vysoké škole PRIGO je možné studovat moderně pojaté programy Ekonomika a management, Manažerská ekonomie nebo Hospodářská politika a správa, popř. jejich ekvivalenty v anglickém jazyce. V unikátním paralelním programu Competences for Master´s Degree (CMD) systematicky připravuje studenty pro přijímací řízení i studium v magisterských studijních programech na nejlepších světových univerzitách, zejména ve Velké Británii a USA (např. Oxford, Cambridge, Harvard). Podobný program nenabízí žádná česká vysoká škola. Spolupracuje se zahraničními univerzitami v USA, Velké Británii, Německu, Francii, Číně a mnoha dalšími. Umožňuje vysokoškolské výměnné pobyty a pracovní stáže v rámci programu ERASMUS+.
Vysoká škola PRIGO působí již čtrnáctým rokem v Havířově. Jedná se o moderní vysokou školu soustřeďující se kromě samotné výuky také na vědu, výzkum a rozvoj mezinárodní spolupráce. Přijímá studenty, kterým nejde primárně o to mít jakékoliv vysokoškolské vzdělávání nebo jakýkoliv akademický titul, ale kteří mají zájem na sobě tvrdě pracovat a získat kvalitní vzdělávání. Musí mít zájem aktivně se zapojovat do výuky i projektové činnosti ihned po zahájení studia. Všichni studenti musí absolvovat přijímací zkoušku, která osvědčí jejich schopnosti a zejména motivaci ke studiu.
Studium je na vysoké škole ZDARMA a je všem nově nastupujícím studentům financováno ze stipendijního fondu po celou dobu studia. Preferujeme nové pojetí výuky a způsob využívání informačních technologií. Všichni prezenční studenti obdrží zdarma iPad pro školu i osobní použití, který jim po skončení studia zůstává. Každý student obdrží stipendium v minimální výši 237.000 Kč/5 let studia a také další prospěchová nebo vědecká stipendia. Na přednáškách i seminářích jsou používány nové didaktické metody rozvíjející kritické myšlení. Po studentech je vyžadováno také zapojení do mimoškolních aktivit. Akademičtí pracovníci vysoké školy jsou špičkami ve svých oborech a jsou vybíráni v náročném výběrovém řízení.
Nově nabízí také vzdělávání v akreditovaných programech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP): Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školu, Učitelství pro 1. stupeň základní školy, Učitelství pro mateřskou školu, Studium pedagogiky, Speciální pedagog, Studium pro ředitele škol a školských zařízení.

Vyšší odborná škola PRIGO OSTRAVA

VOŠ PRIGO v Ostravě je členem skupiny PRIGO od svého založení. Je největší vyšší odbornou školou v České republice. Škola působí v Ostravě, Havířově, Bruntále a Novém Jičíně. Poskytuje vzdělání v pedagogických, právních, ekonomických, veterinárních a zdravotnických oborech v denní i kombinované formě. Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista). V převážné většině připravuje na regulovaná povolání. Zmínit lze obor Diplomovaná dětská sestra nebo Diplomovaná všeobecná sestra. Všichni nově nastupující denní studenti těchto zdravotnických oborů obdrží iPad ke školnímu i osobnímu využití, který jim po skončení studia zůstává. Škola nabízí také atraktivní obory Předškolní a mimoškolní pedagogika, Veterinářství, nebo Obecně právní činnost. Zaměřuje se na rozsáhlou spolupráci s praxí a její absolventi mají téměř stoprocentní jistotu zaměstnání. Soustřeďuje se také na výuku jazyků a mezinárodní spolupráci. Jako jedna z mála vyšších odborných škol získala listinu programu ERASMUS+, což umožňuje účast na výměnných pobytech na zahraničních vysokých školách nebo v zahraničních firmách.

Vyšší odborná škola PRIGO OLOMOUC

VOŠ PRIGO Olomouc vzdělává studenty už 26 let. Je členem skupiny PRIGO. Patří mezi nejstarší vyšší odborné školy v České republice. Poskytuje vzdělání v Olomouci v pedagogických, veterinárních a sociálních oborech. V převážné většině připravuje na regulovaná povolání. Zmínit lze obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, Veterinářství a Sociální práce. Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista). Zaměřuje se na rozsáhlou spolupráci s praxí a její absolventi mají téměř stoprocentní jistotu zaměstnání v oboru. Soustřeďuje se také na výuku jazyků a mezinárodní spolupráci.

Vyšší odborná škola PRIGO PLZEŇ

VOŠ PRIGO Plzeň je členem skupiny PRIGO. Poskytuje vzdělání v oborech Předškolní a mimoškolní pedagogiky, Veterinářství, Sociální práce. Po jejich absolvování obdrží student titul DiS. (diplomovaný specialista). Pro přípravu úspěšně uplatnitelných absolventů je praktická výuka ve škole. Kromě praxe samotné, na které je vyšší odborné vzdělávání postaveno, u nás studenti v rámci praktické přípravy absolvují přípravu na praxi v samotné výuce, která je realizována formou moderních a atraktivních vyučovacích metod. Studentům poskytujeme takové pedagogy, kteří v praxi působí a jsou v ní úspěšní.

Vyšší odborná škola PRIGO PRAHA

VOŠ PRIGO Praha je členem skupiny PRIGO. Můžete zde studovat obory Předškolní a mimoškolní pedagogika, Veterinářství, Kybernetická bezpečnost a Sociální práce. Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista). Studenti získávají nejen teoretické znalosti, ale zejména skutečné praktické dovednosti a kompetence potřebné pro okamžité uplatnění v praxi.