Vysoká škola PRIGO

Vysoká škola PRIGO působí již dvanáctým rokem v Havířově a také v Ostravě. Jedná se o moderní vysokou školu soustřeďující se, kromě samotné výuky, na vědu, výzkum a rozvoj mezinárodních vztahů a spolupráce. Na přednáškách i seminářích jsou používány nové didaktické metody rozvíjející kritické myšlení a také je uplatňován unikátní přístup využívající mobily ve výuce (BYOD). Poskytuje vzdělávání v akreditovaných studijních programech v prezenční i kombinované formě v českém nebo anglickém jazyce v bakalářských studijních programech Hospodářská politika a správa (Bc.) a v navazujících magisterských programech (Ing.) stejného názvu. A dále v oborech Sociální práce, Veřejná ekonomika a správa nebo Management v sociální sféře. Nabízí i profesní manažerské vzdělání s mezinárodní akreditací – MBA, LL.M., MPA apod. Spolupracuje se zahraničními univerzitami v USA, Velké Británii, Francii, Číně a mnoha dalšími. Nabízí vysokoškolské výměnné pobyty a pracovní stáže v rámci programu ERASMUS+. V unikátním paralelním programu Competencies for Master´s Degree (CMD) systematicky připravuje studenty na přijímací řízení i studium v magisterských studijních programech na nejlepší světové univerzity, zejména ve Velké Británii a USA (např. Oxford, Cambridge, Harvard). Podobný program nenabízí žádná česká vysoká škola.

Bližší informace naleznete na webových stránkách školy.

Vyšší odborná škola PRIGO

VOŠ PRIGO je členem skupiny PRIGO od svého založení. Je zřizovatelem také sesterské vyšší odborné školy, která se nachází již 25 let v Olomouci. Patří mezi největší vyšší odborné školy v České republice. Školy společně působí v Ostravě, Olomouci, Havířově, Novém Jičíně a Bruntále. Poskytují vzdělání v právních, ekonomických, sociálních, pedagogických, zdravotnických, veterinárních a přírodovědných oborech v denní i kombinované formě. V převážné většině připravují na regulovaná povolání. Zmínit lze obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaná všeobecná sestra nebo Veterinářství. Studenti mohou také studovat v programu Obecně právní činnost nebo Sociální práce. Některé z uvedených oborů jsou nově připraveny pro školní rok 2020/2021. Zaměřujeme se na rozsáhlou spolupráci s praxí a naši absolventi mají téměř stoprocentní jistotu zaměstnání v oboru. Soustřeďujeme se také na výuku jazyků a mezinárodní spolupráci. Jako jedna z mála vyšších odborných škol jsme získali listinu programu ERASMUS+ a umožňujeme tak účast na výměnných pobytech na zahraničních vysokých školách nebo v zahraničních firmách.

Bližší informace naleznete na webových stránkách školy.