Vysoká škola PRIGO

Vysoká škola PRIGO působí již třináctým rokem v Havířově. Své výzkumné pracoviště má také v Ostravě a Olomouci. Jedná se o moderní vysokou školu soustřeďující se kromě samotné výuky také na vědu, výzkum a rozvoj mezinárodní spolupráce. Přijímá studenty, kterým nejde primárně o to mít jakékoliv vysokoškolské vzdělávání nebo jakýkoliv akademický titul, ale kteří mají zájem na sobě tvrdě pracovat a získat kvalitní vzdělávání. Musí mít zájem aktivně se zapojovat do výuky i projektové činnosti ihned po zahájení studia. Všichni studenti musí absolvovat přijímací zkoušku, která osvědčí jejich schopnosti a zejména motivaci ke studiu.

Prezenční studium je na vysoké škole ZDARMA a je všem nově nastupujícím studentům financováno ze stipendijního fondu po celou dobu studia. Od akademického roku 2021/2022 se také mění pojetí výuky a způsob využívání informačních technologií. Všichni prezenční studenti obdrží zdarma iPad pro školu i osobní použití, který jim po skončení studia zůstává. Na přednáškách i seminářích jsou používány nové didaktické metody rozvíjející kritické myšlení. Po studentech je vyžadováno také zapojení do mimoškolních aktivit. Akademičtí pracovníci vysoké školy jsou špičkami ve svých oborech a jsou vybíráni v náročném výběrovém řízení.

Vysoká škola poskytuje vzdělávání v nově akreditovaných programech v prezenční i kombinované formě v českém nebo anglickém jazyce, a to v bakalářských studijních programech (Bc.) Hospodářská politika a správa, Informační a komunikační bezpečnost (kyberbezpečnost) nebo Sociální politika a sociální práce a v navazujících magisterských programech (Ing.) Hospodářská politika a správa. Nabízí i profesní manažerské vzdělání s mezinárodní akreditací – MBA, LL.M., MPA. Spolupracuje se zahraničními univerzitami v USA, Velké Británii, Německu, Francii, Číně a mnoha dalšími. Umožňuje vysokoškolské výměnné pobyty a pracovní stáže v rámci programu ERASMUS+. V unikátním paralelním programu Competencies for Master´s Degree (CMD) systematicky připravuje studenty na přijímací řízení i studium v magisterských studijních programech na nejlepších světových univerzitách, zejména ve Velké Británii a USA (např. Oxford, Cambridge, Harvard). Podobný program nenabízí žádná česká vysoká škola.

Vyšší odborná škola PRIGO OSTRAVA

VOŠ PRIGO v Ostravě je členem skupiny PRIGO od svého založení. Je největší vyšší odbornou školou v České republice. Škola působí v Ostravě, Havířově, Novém Jičíně a Bruntále. Poskytuje vzdělání v pedagogických, právních, ekonomických, veterinárních a zdravotnických oborech v denní i kombinované formě. Absolvent získá titul DiS. V převážné většině připravuje na regulovaná povolání. Zmínit lze obor Diplomovaná dětská sestra nebo Diplomovaná všeobecná sestra. Všichni nově nastupující denní studenti těchto zdravotnických oborů obdrží iPad ke školnímu i osobnímu využití, který jim po skončení studia zůstává. Od školního roku 2021/2022 také měníme způsob využívání ICT při výuce těchto oborů. Škola nabízí také atraktivní obory Předškolní a mimoškolní pedagogika, Obecně právní činnost nebo Veterinářství. Zaměřuje se na rozsáhlou spolupráci s praxí a její absolventi mají téměř stoprocentní jistotu zaměstnání. Soustřeďuje se také na výuku jazyků a mezinárodní spolupráci. Jako jedna z mála vyšších odborných škol získala listinu programu ERASMUS+, což umožňuje účast na výměnných pobytech na zahraničních vysokých školách nebo v zahraničních firmách.

Vyšší odborná škola PRIGO OLOMOUC

VOŠ PRIGO Olomouc vzdělává studenty už 25 let. Od předminulého roku je členem skupiny PRIGO. Patří mezi nejstarší vyšší odborné školy v České republice. Poskytuje vzdělání v pedagogických a sociálních oborech. V převážné většině připravuje na regulovaná povolání. Zmínit lze obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a Sociální práce. Absolvent získá titul DiS. Zaměřuje se na rozsáhlou spolupráci s praxí a její absolventi mají téměř stoprocentní jistotu zaměstnání v oboru. Soustřeďuje se také na výuku jazyků a mezinárodní spolupráci. Zřizovatelem olomoucké vyšší odborné školy je Vysoká škola PRIGO, na které lze pokračovat ve studiu bakalářských i navazujících magisterských studijních programů za zvýhodněných podmínek.