Vysoká škola PRIGO

Vysoká škola PRIGO je součástí Evropské výzkumné univerzity, která je moderní institucí zaměřující se kromě samotné výuky také na výzkum a rozvoj mezinárodní spolupráce. Soustředí se na aktivní studenty, kteří jsou ochotni se zapojovat do výuky, projektové činnosti i mezinárodních vztahů od samého počátku studia.

Lze zde studovat prezenčně v bakalářském (Bc.), navazujícím magisterském (Ing.) a doktorském (Ph.D.) studiu v programech Ekonomika a management, Manažerská ekonomie nebo Hospodářská politika a správa v českém nebo anglickém jazyce. Přihlášeným v 1. kole (do 29.2.2024) poskytuje studium po celou dobu bezplatně. Všichni tito studenti získají také vysoké stipendium, které je v souhrnné výši 69 000 Kč v bakalářském, 168 000 Kč v navazujícím magisterském a 810 000 Kč v doktorském studiu. Celkem student obdrží za celé studium 1 047 000 Kč. Lze získat i další prospěchová a vědecká stipendia. Každý obdrží navíc bezplatně iPad.

Na jedné straně jsou důkladně prověřovány předpoklady ke studiu u všech uchazečů, ale na straně druhé jsou poskytovány podmínky ke studiu, které výrazně překračují standardy běžné na veřejných i soukromých vysokých školách. Výuka probíhá individuálně v malých skupinkách cca 10 studentů. Na přednáškách i seminářích jsou používány nové didaktické metody rozvíjející kritické myšlení. Po studentech je vyžadováno také zapojení do mimoškolních aktivit. Akademičtí pracovníci vysoké školy jsou špičkami ve svých oborech a jsou vybíráni v náročném výběrovém řízení. Nabízí mezinárodní prostředí s dvoutřetinovým podílem zahraničních studentů. Samozřejmostí jsou aktivity v rámci programu ERASMUS+.

V unikátním programu Competences for Master´s Degree (CMD) připraví zájemce na magisterská studia (Master´s Degree) na prestižních univerzitách ve Velké Británii, USA a dalších zemích, na kterých mohou studovat absolventi našich bakalářských studijních programů.

Nabízíme také vzdělávání v programech Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), které jsou akreditované MŠMT v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících. Studovat lze programy: Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školu, Učitelství pro 1. stupeň základní školy, Učitelství pro mateřskou školu, Studium pedagogiky, Speciální pedagog, Studium pro ředitele škol a školských zařízení. Absolvování těchto jednoročních programů umožní vyučovat na středních, základních a dalších školách i vysokoškolákům podle jejich odbornosti, ale bez potřeby mít pedagogickou fakultu.

Zkuste se podívat na náš  a zjistíte více nejen o vysoké škole, ale o celé skupině PRIGO.

Vyšší odborná škola PRIGO OSTRAVA

VOŠ PRIGO v Ostravě je členem skupiny PRIGO od svého založení. Je největší vyšší odbornou školou v České republice. Škola působí v Ostravě, Havířově, Bruntále a Novém Jičíně. Poskytuje vzdělání v pedagogických, právních, ekonomických, veterinárních a zdravotnických oborech v denní i kombinované formě. Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista). V převážné většině připravuje na regulovaná povolání. Zmínit lze obor Diplomovaná dětská sestra nebo Diplomovaná všeobecná sestra. Všichni nově nastupující denní studenti těchto zdravotnických oborů obdrží iPad ke školnímu i osobnímu využití, který jim po skončení studia zůstává. Škola nabízí také atraktivní obory Předškolní a mimoškolní pedagogika, Veterinářství (veterinární sestra; veterinární technik), nebo Obecně právní činnost. Zaměřuje se na rozsáhlou spolupráci s praxí a její absolventi mají téměř stoprocentní jistotu zaměstnání. Soustřeďuje se také na výuku jazyků a mezinárodní spolupráci. Jako jedna z mála vyšších odborných škol získala listinu programu ERASMUS+, což umožňuje účast na výměnných pobytech na zahraničních vysokých školách nebo v zahraničních firmách.

Na našem  zjistíte novinky z VOŠek, ale také z celé skupiny PRIGO.

Vyšší odborná škola PRIGO OLOMOUC

VOŠ PRIGO Olomouc vzdělává studenty už přes 30 let a patří mezi nejstarší vyšší odborné školy v České republice. Jako člen skupiny PRIGO, poskytuje vzdělání v Olomouci v pedagogických, veterinárních a sociálních oborech. V převážné většině připravuje na regulovaná povolání. Zmínit lze obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, Veterinářství (veterinární sestra; veterinární technik) a Sociální práce. Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista). Zaměřuje se na rozsáhlou spolupráci s praxí a její absolventi mají téměř stoprocentní jistotu zaměstnání v oboru. Soustřeďuje se také na výuku jazyků a mezinárodní spolupráci. Umožňuje všem studentům absolvovat stáže v programu ERASMUS+.

Aktuální dění nejen z VOŠek zjistíte na našem .