Vyšší odborná škola PRIGO: Předškolní a mimoškolní pedagogika, Veterinářství, Diplomovaná všeobecná a dětská sestra, Sociální práce, Obecně právní činnost, Kybernetická bezpečnost. Uzávěrka zvýhodněných přihlášek je 31. ledna 2023

PRIGO provozuje čtyři vyšší odborné školy. Ty nabízejí vzdělání v uvedených oborech v Ostravě, Olomouci, Praze, Plzni, Havířově, Bruntále a Novém Jičíně v denní nebo kombinované formě. Ve školním roce 2023/2024 můžete studovat v sedmi oborech: Předškolní a mimoškolní pedagogika, Veterinářství, Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná dětská sestra, Sociální práce, Obecně právní činnost nebo Kybernetická bezpečnost. Získáte titul diplomovaného specialisty (DiS.). Nabízíme programy zahraničních pobytů ERASMUS+. Ve zdravotnických oborech iPad zdarma pro každého.