• záložka gymnázium
  • záložka základní škola
  • záložka mateřská škola

Stipendium

Stipendium obdrží každý student, který uspěje v 1. kole přijímacích zkoušek, a to ve výši 500 - 2 000 Kč/měsíc. S ohledem na velmi schopné studenty, kteří prokazují svou kvalitu již u přijímacího řízení, je stipendium 500 Kč/měsíc poskytováno studentům, kteří uspěli v 1. kole přijímacích zkoušek, už od prvního měsíce n...

Více »

Studium bez školného

Garantujeme studium bez školného po celou dobu studia. Jsme nestátní střední školou pro velmi dobré studenty, kteří mají zájem studovat všeobecné gymnázium s rozšířenou výukou přírodních věd. Standardní školné se pohybuje ve výši 6 000 Kč měsíčně. S ohledem na umožnění dostupnosti vzdělání a partnerství se silnou strat...

Více »

Přijímací řízení a Dny otevřených dveří

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 proběhne ve dnech 12.4.-28.4.2017. Bude vyhlášeno pro 8-leté, 6-leté a 4-leté gymnázium. Přihlášky bude možné zasílat do 1.3.2017. Konkrétní informace budou upřesněny. Podmínky přijetí naleznete Více »

Závěry školní inspekce

V únoru 2015 u nás proběhla školní inspekce, jejímž cílem bylo objektivně evaluovat procesy na našem gymnáziu, a to zvláště s ohledem na změnu zaměření školy směrem k přírodovědným předmětům, jazykovým kompetencím, rozšíření míst poskytovaných služeb a dodržování školských předpisů. S potěšením konstatujeme, že gymnázi...

Více »

Mezinárodní
OBCHODNÍ AKADEMIE

Mezinárodní obchodní akademie Ostrava (IBACO) je střední školou s 23-letou tradicí, která poskytuje klasické vzdělání s maturitou, avšak s důrazem na mezinárodní prvek.


Více »


© PRIGO 1993-2016