O nás

PRIGO má nezastupitelné místo ve všech stupních vzdělávací soustavy, počínaje předškolní výchovou a konče vysokoškolským studiem.
V minulém roce vstoupilo do druhého čtvrtstoletí své existence.

Vychází z unikátního přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je zde vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

Přístup PriorityGO je také založen na podpoře etického přístupu ke vzdělávání, ekologické udržitelnosti a mimoškolních nebo občanských aktivit. V rámci něj se školy PRIGO zaměřují nejen na teoretickou výchovu, ale zejména na uplatnitelnost absolventů v dalším životě.

V široké míře je využit mentoring, nejen v rámci jednotlivých škol, ale zejména napříč školami. Na základě toho dochází k přenosu vzájemných zkušeností a obousměrného mezigeneračního respektu. Na většině škol má každý žák nebo student svého mentora z řad studujících vyššího stupně.

PRIGO se výrazným způsobem zaměřuje na globální prostředí. Soustředí se na rozšířenou výuku cizích jazyků a jako jedna z mála institucí má na většině svých škol povolenou výuku některých předmětů v cizím jazyce. Součástí je také škola s právem státní jazykové zkoušky v Ostravě. Spolupracuje s více jak dvacítkou zahraničních škol, počínaje Velkou Británií, Německem, Rakouskem, Francii, Polskem nebo Slovenskem, přes školy americké, a několika školami v Číně konče.

Přesto je však kladen stěžejní důraz na kulturní tradice vzdělávání v našem prostoru a zejména na vysokou kvalitu výuky s upřednostněním rozvoje faktických schopností, před formalizovaným dosažením kvalifikačního rámce.

PRIGO se také významně soustřeďuje na práci
s mimořádně nadanými studenty, jejichž talent cíleně vyhledává a rozvíjí, a to také ve spolupráci
s University of Cambridge. Naši pedagogové
a psychologové se účastní stáží a další spolupráce přímo v Cambridge, což umožňuje přenášet důraz na vysokou kvalitu vzdělávacího procesu.

prigo ostrava, sokrates

On-line návštěva

Kontakt na zřizovatele

Vaše operativní dotazy Vám rádi zodpovíme na kontaktních e-mailech a telefonních číslech, které naleznete v sekci „kontakty“ u jednotlivých škol.

Uvedený kontakt na zřizovatele používejte prosím pouze, pokud chcete řešit obecné záležitosti týkající
se vedení nebo komunikace společenství škol PRIGO.

Mezinárodní spolupráce

Stáhněte si aplikaci PRIGO

Stáhněte si bezplatně aplikaci PRIGO pro Váš mobil a budete mít kdykoliv k dispozici v instantní podobě všechny informace o školách skupiny PRIGO, vč. možnosti on-line přihlášení ke studiu nebo přístupu do informačního systému každé školy.

Zároveň budete formou krátkých zpráv v této aplikaci informováni o důležitých událostech na jednotlivých školách a budete moci uplatnit formou on-line kupónu slevy nebo bezplatné přístupy na akce PRIGO.

Adresy škol

Mojmírovců 1002/42
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Mjr. Nováka 1455/34
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Vítězslava Nezvala 801/1
736 01 Havířov

Tyršova 1053
744 01 Frenštát pod Radhoštěm