O nás

Školy PRIGO jsou výjimečným uskupením nacházejícím se převážně v ostravském Kampusu Mojmírovců, ale takém v dalších městech Moravskoslezského kraje. V letošním roce vstupují do druhého čtvrtstoletí své existence.

PRIGO má nezastupitelné místo ve všech stupních vzdělávací soustavy počínaje předškolní výchovou a konče vysokoškolským studiem nebo univerzitou třetího věku. Vychází z unikátního přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je zde vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

Pedagogové jsou pak v tom nejlepším
slova smyslu mentory a průvodci procesem vzdělávání. Přesto je však kladen stěžejní důraz na kulturní tradice vzdělávání v našem prostoru a zejména na vysokou kvalitu výuky s upřednostněním rozvoje faktických schopností, před formalizovaným dosažením kvalifikačního rámce.

PRIGO se zaměřuje na rozšířenou výuku cizích jazyků a má jako jedna z mála institucí na většině svých škol povolenou výuku některých předmětů v cizím jazyce.

Nedílnou součástí konceptu PriorityGO je pravidelné a přiměřené setkávání žáků a studentů škol PRIGO a přenos vzájemných zkušeností a obousměrného mezigeneračního respektu.

V zelené „přírodovědné“ větvi se nachází zejména gymnázium, základní, resp. mateřská škola. Hnědou „humanitní“ sekci reprezentuje především mezinárodní obchodní akademie, VOŠ nebo vysoká škola.

PRIGO se také významně soustřeďuje na práci s mimořádně nadanými studenty, jejichž talent cíleně vyhledává a rozvíjí, a to také ve spolupráci s University of Cambridge. Tato univerzita patří podle světových ratingů mezi tři nejlepší na světě. Naši pedagogové a psychologové se účastní stáží a další spolupráce přímo v Cambridge, což umožňuje přenášet důraz na vysokou kvalitu vzdělávacího procesu.

On-line návštěva

Kontakt

Vaše operativní dotazy Vám rádi zodpovíme na kontaktních e-mailech a telefonních číslech, které naleznete v sekci „kontakty“ u jednotlivých škol.

Uvedený kontakt na zřizovatele používejte prosím pouze, pokud chcete řešit obecné záležitosti týkající
se vedení nebo komunikace společenství škol PRIGO.

Adresy škol

Mojmírovců 1002/42
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Mjr. Nováka 1455/34
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Vítězslava Nezvala 801/1
736 01 Havířov

Mariánská 252
744 01 Frenštát pod Radhoštěm