O nás

Školy PRIGO jsou výjimečným uskupením nacházejícím se převážně v ostravském Kampusu Mojmírovců, ale takém v dalších městech Moravskoslezského kraje. V letošním roce vstupují do druhého čtvrtstoletí své existence.

PRIGO má nezastupitelné místo ve všech stupních vzdělávací soustavy počínaje předškolní výchovou a konče vysokoškolským studiem nebo univerzitou třetího věku. Vychází z unikátního přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je zde vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

Pedagogové jsou pak v tom nejlepším slova smyslu mentory a průvodci procesem vzdělávání. Přesto je však kladen stěžejní důraz na kulturní tradice vzdělávání v našem prostoru a zejména na vysokou kvalitu výuky s upřednostněním rozvoje faktických schopností, před formalizovaným dosažením kvalifikačního rámce.

PRIGO se zaměřuje na rozšířenou výuku cizích jazyků a má jako jedna z mála institucí na většině svých škol povolenou výuku některých předmětů v cizím jazyce.

Nedílnou součástí konceptu PriorityGO je pravidelné a přiměřené setkávání žáků a studentů škol PRIGO a přenos vzájemných zkušeností a obousměrného mezigeneračního respektu.

V zelené „přírodovědné“ větvi se nachází zejména gymnázium, základní, resp. mateřská škola. Hnědou „humanitní“ sekci reprezentuje především mezinárodní obchodní akademie, VOŠ nebo vysoká škola.

PRIGO se také významně soustřeďuje na práci s mimořádně nadanými studenty, jejichž talent cíleně vyhledává a rozvíjí, a to také ve spolupráci s University of Cambridge. Tato univerzita patří podle světových ratingů mezi tři nejlepší na světě. Naši pedagogové a psychologové se účastní stáží a další spolupráce přímo v Cambridge, což umožňuje přenášet důraz na vysokou kvalitu vzdělávacího procesu.

Kontakt

+420 734 151 725
zrizovatel@prigo.cz

Vaše operativní dotazy Vám rádi zodpovíme na kontaktních e-mailech a telefonních číslech, které naleznete v sekci „kontakty“ u jednotlivých škol.

Uvedený kontakt na zřizovatele používejte prosím pouze, pokud chcete řešit obecné záležitosti týkající se vedení nebo komunikace společenství škol PRIGO.


Adresy škol

Mojmírovců 1002/42
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Mjr. Nováka 1455/34
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Vítězslava Nezvala 801/1
736 01 Havířov

Mariánská 252
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Aktuality
NOVÝ WEBOVÝ PORTÁL

1. září 2017 jsme zprovoznili nový
webový portál, který umožní přehledný
přístup do všech škol společenství
PRIGO. Budeme se těšit na vaše
připomínky.

JSME PRIGO

Do nového školního roku 2017/2018 vstupují naše školy v upraveném organizačním uspořádání a pod společnou značkou PRIGO, která reprezentuje vzdělávací cíle celého uskupení na všech stupních vzdělávací soustavy. Školy se budou výrazněji zaměřovat zejména na zajištění vysoce kvalitní výuky s respektováním výzev současné společnosti.