• záložka gymnázium
  • záložka základní škola
  • záložka mateřská škola

Stipendium

Stipendium obdrží každý student, který uspěje v 1. kole přijímacích zkoušek, a to ve výši 500 - 2 000 Kč/měsíc. S ohledem na velmi schopné studenty, kteří prokazují svou kvalitu již u přijímacího řízení, je stipendium 500 Kč/měsíc poskytováno studentům, kteří uspěli v 1. kole přijímacích zkoušek, už od prvního měsíce n...

Více »

Studium bez školného

Garantujeme studium bez školného po celou dobu studia. Jsme nestátní střední školou pro velmi dobré studenty, kteří mají zájem studovat všeobecné gymnázium s rozšířenou výukou přírodních věd. Standardní školné se pohybuje ve výši 6 000 Kč měsíčně. S ohledem na umožnění dostupnosti vzdělání a partnerství se silnou strat...

Více »

4. kolo přijímacího řízení

Bylo vyhlášeno čtvrté kolo přijímacího řízení pro studium v roce 2016/2017 pro 8-leté a 6-leté gymnázium (pro 4-leté gymnázium se 4. kolo nekoná). Přijímací zkoušky proběhnou v termínu 17.8.2016 v 15.00 hodin na naší škole v Ostravě. Přihlášky je možné zasílat do 8.8.2016. Přihlá...

Více »

Závěry školní inspekce

V únoru 2015 u nás proběhla školní inspekce, jejímž cílem bylo objektivně evaluovat procesy na našem gymnáziu, a to zvláště s ohledem na změnu zaměření školy směrem k přírodovědným předmětům, jazykovým kompetencím, rozšíření míst poskytovaných služeb a dodržování školských předpisů. S potěšením konstatujeme, že gymnázi...

Více »

Mezinárodní
OBCHODNÍ AKADEMIE

Mezinárodní obchodní akademie Ostrava (IBACO) je střední školou s 23-letou tradicí, která poskytuje klasické vzdělání s maturitou, avšak s důrazem na mezinárodní prvek.


Více »


© PRIGO 1993-2016