• záložka gymnázium
  • záložka základní škola
  • záložka mateřská škola

Stipendium

Stipendium obdrží každý žák, který uspěje v 1. kole přijímacích zkoušek, a to ve výši 500 - 2 000 Kč/měsíc. S ohledem na velmi schopné žáky, kteří prokazují svou kvalitu již u přijímacího řízení, je stipendium 500 Kč/měsíc poskytováno žákům, kteří uspěli v 1. kole přijímacích zkoušek, už od prvního měsíce nástupu do šk...

Více »

Studium bez školného

Garantujeme studium bez školného po celou dobu studia. Jsme nestátní střední školou pro velmi dobré žáky, kteří mají zájem studovat všeobecné gymnázium s rozšířenou výukou přírodních věd. S ohledem na umožnění dostupnosti vzdělání a partnerství se silnou strategickou společností je všem žákům, bez vážných kázeňských pr...

Více »

Přijímací řízení a Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhne dne 25.2.2017 od 15.00 hodin (cca do 17.00 hodin). Přijímací zkoušky v 1. kole pro školní rok 2017/2018 proběhnou pro 8leté a 6leté gymnázium ve dnech 18.4.2017 a 20.4.2017 a pro 4leté gymnázium ve dnech 12.4.2017 a 19.4.2017. Přihlášky bude možné za...

Více »

Závěry školní inspekce

S potěšením oznamujeme, že naše gymnázium bylo při poslední školní inspekci velmi dobře hodnoceno a nastavené procesy byly školní inspekcí potvrzeny. Kompletní originální verzi závěrů inspekce naleznete v sekci ke stažení. ČSI hodnotí jako silnou stránku školy zejména vzdělávání v menším kolektivu žáků, přírodovědné a ...

Více »

Mezinárodní
OBCHODNÍ AKADEMIE

Mezinárodní obchodní akademie Ostrava (IBACO) je střední školou s 24-letou tradicí, která poskytuje klasické vzdělání s maturitou, avšak s důrazem na mezinárodní prvek.


Více »


© PRIGO 1993-2017