O nás

Školy PRIGO jsou výjimečným uskupením nacházejícím se převážně v ostravském Kampusu Mojmírovců, ale takém v dalších městech Moravskoslezského kraje. V letošním roce vstupují do druhého čtvrtstoletí své existence.

PRIGO má nezastupitelné místo ve všech stupních vzdělávací soustavy počínaje předškolní výchovou a konče vysokoškolským studiem nebo univerzitou třetího věku. Vychází z unikátního přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je zde vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

Pedagogové jsou pak v tom nejlepším
slova smyslu mentory a průvodci procesem vzdělávání. Přesto je však kladen stěžejní důraz na kulturní tradice vzdělávání v našem prostoru a zejména na vysokou kvalitu výuky s upřednostněním rozvoje faktických schopností, před formalizovaným dosažením kvalifikačního rámce.

PRIGO se zaměřuje na rozšířenou výuku cizích jazyků a má jako jedna z mála institucí na většině svých škol povolenou výuku některých předmětů v cizím jazyce.

Nedílnou součástí konceptu PriorityGO je pravidelné a přiměřené setkávání žáků a studentů škol PRIGO a přenos vzájemných zkušeností a obousměrného mezigeneračního respektu.

V zelené „přírodovědné“ větvi se nachází zejména gymnázium, základní, resp. mateřská škola. Hnědou „humanitní“ sekci reprezentuje především mezinárodní obchodní akademie, VOŠ nebo vysoká škola.

PRIGO se také významně soustřeďuje na práci s mimořádně nadanými studenty, jejichž talent cíleně vyhledává a rozvíjí, a to také ve spolupráci s University of Cambridge. Tato univerzita patří podle světových ratingů mezi tři nejlepší na světě. Naši pedagogové a psychologové se účastní stáží a další spolupráce přímo v Cambridge, což umožňuje přenášet důraz na vysokou kvalitu vzdělávacího procesu.

On-line návštěva

Kontakt

Vaše operativní dotazy Vám rádi zodpovíme na kontaktních e-mailech a telefonních číslech, které naleznete v sekci „kontakty“ u jednotlivých škol.

Uvedený kontakt na zřizovatele používejte prosím pouze, pokud chcete řešit obecné záležitosti týkající
se vedení nebo komunikace společenství škol PRIGO.

Stáhněte si aplikaci PRIGO

Stáhněte si bezplatně aplikaci PRIGO pro Váš mobil a budete mít kdykoliv k dispozici v instantní podobě všechny informace o školách skupiny PRIGO, vč. možnosti on-line přihlášení ke studiu nebo přístupu do informačního systému každé školy.

Zároveň budete formou krátkých zpráv v této aplikaci informováni o důležitých událostech na jednotlivých školách a budete moci uplatnit formou on-line kupónu slevy nebo bezplatné přístupy na akce PRIGO.

Adresy škol

Mojmírovců 1002/42
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Mjr. Nováka 1455/34
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Vítězslava Nezvala 801/1
736 01 Havířov

Tyršova 1053
744 01 Frenštát pod Radhoštěm