Ing. nebo Bc. v Havířově

Vysoká škola PRIGO získala nové akreditace a od akademického roku 2020/2021 můžete u nás absolvovat nejen bakalářské studium (Bc.), ale nově také navazující magisterské studium (Ing.). Zaměřujeme se na hospodářskou politiku, veřejnou správu nebo sociální práci. Nabízíme také manažerské vzdělávání MBA, MPA nebo LL.M. […]

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Vyšší odborná škola PRIGO (VOŠ) nabízí atraktivní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, jako zákonnou kvalifikaci pro učitelky mateřské školy, který lze v denní formě studovat v Ostravě nebo v Olomouci a v kombinované formě v Ostravě, Bruntále a Novém Jičíně. Nabízíme také právně-ekonomický obor Obecně právní činnost v Ostravě a obor Sociální práce v Olomouci […]

Diplomovaná všeobecná sestra. Diplomovaná dětská sestra. Veterinářství

VOŠ PRIGO nabízí atraktivní zdravotnické obory regulovaného povolání Diplomovaná dětská sestra nebo nově Diplomovaná všeobecná sestra v Havířově v denní a kombinované formě. Jako jediná VOŠ v České republice nabízíme také atraktivní obor Veterinářství. […]