Vysoká škola PRIGO: Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) - uzávěrka přihlášek je 30.6.2023.

Vysoká škola PRIGO nabízí pedagogické programy akreditované MŠMT v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících. Ty se zaměřují na Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Absolvovat lze programy: Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školu, Učitelství pro 1. stupeň základní školy, Učitelství pro mateřskou školu, Studium pedagogiky, Speciální pedagog, Studium pro ředitele škol a školských zařízení. Pro bližší informace klikněte zde nebo si poslechněte náš podcast.
Dále stále nabízíme studium v ekonomicky zaměřených bakalářských (Bc.) nebo navazujících magisterských (Ing.) studijních programech v prezenční formě. V akademickém roce 2023/2024 je možné studovat v programech Ekonomika a management, Manažerská ekonomie nebo Hospodářská politika a správa v českém nebo anglickém jazyce. Přečtěte si bližší informace zde.
Zkuste se podívat na náš a dozvíte se více o aktuálním dění na naší vysoké škole[…]

Vyšší odborná škola PRIGO: Předškolní a mimoškolní pedagogika, Veterinářství, Diplomovaná všeobecná a dětská sestra, Sociální práce, Obecně právní činnost. Uzávěrka přihlášek prodloužena do 15.6.2023.

PRIGO provozuje dvě vyšší odborné školy. Ty nabízejí vzdělání v uvedených oborech v Ostravě, Olomouci, Havířově, Bruntále a Novém Jičíně v denní nebo kombinované formě. Ve školním roce 2023/2024 můžete studovat v šesti oborech: Předškolní a mimoškolní pedagogika, Veterinářství, Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná dětská sestra, Sociální práce nebo Obecně právní činnost. Získáte titul diplomovaného specialisty (DiS.). Nabízíme programy zahraničních pobytů ERASMUS+. Ve zdravotnických oborech iPad zdarma pro každého.
Informace o aktuálním dění na našich VOŠkách můžete sledovat na […]

Na středních školách PRIGO bylo vypsáno 3. kolo přijímacího řízení do oborů 8letého a 4letého gymnázia. Také bylo vypsáno 2. kolo pro IB maturitu.

Termín uzávěrky přihlášek pro 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 byl stanoven na 12. června 2023. Pro 3. kolo nabízíme 8letý obor na Lékařském a přírodovědném gymnáziu PRIGO nebo 4letý obor na Jazykovém a humanitním gymnáziu PRIGO. Pro ostatní obory nejsou 3. kola přijímacího řízení vyhlašována.
Termín uzávěrky přihlášek pro 2. kolo do dvouletého anglického středoškolského programu mezinárodní maturity, která je vstupenkou na prestižní zahraniční univerzity (IB DP program), je stanoven na 16. června 2023.
Mimo středoškolské vzdělávání provozujeme základní nebo mateřskou školu.
Aktuální dění na našich gymnáziích a střední škole můžete sledovat na
Poslechněte si podcast o IBDP programu a mezinárodní maturitě u nás […]