8leté, 6leté a 4leté gymnázium bez školného a se stipendiem.
Mezinárodní maturita IB.
Dny otevřených dveří 2.12.2023, 13.1.2024, 10.2.2024.
Uzávěrka přihlášek do 20.2.2024.

Studovat můžete na Lékařském a přírodovědném gymnáziu PRIGO a Jazykovém a humanitním gymnázium PRIGO. Dále nabízíme studium oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika, Veterinářství, Obchodní akademie, Ekonomika a podnikání ve sportu na Střední škole PRIGO.
Mimo středoškolské vzdělávání provozujeme základní nebo mateřskou školu.
Aktuální dění na našich gymnáziích a střední škole můžete sledovat na
Poslechněte si podcast o IBDP programu a mezinárodní maturitě u nás […]

Vyšší odborná škola PRIGO: Předškolní a mimoškolní pedagogika, Veterinářství, Diplomovaná všeobecná a dětská sestra, Obecně právní činnost, Sociální práce. Termín uzávěrky přihlášek je 31. 1. 2024.

PRIGO provozuje dvě vyšší odborné školy. Ty nabízejí vzdělání v uvedených oborech v Ostravě, Olomouci, Havířově, Novém Jičíně a Bruntále v denní nebo kombinované formě. Ve školním roce 2024/2025 můžete studovat v šesti oborech: Předškolní a mimoškolní pedagogika, Veterinářství, Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná dětská sestra, Sociální práce nebo Obecně právní činnost. Získáte titul diplomovaného specialisty (DiS.). Nabízíme programy zahraničních pobytů ERASMUS+. Ve zdravotnických oborech iPad zdarma pro každého.
Informace o aktuálním dění na našich VOŠkách můžete sledovat na […]

Vysoká škola PRIGO v 1. kole bez školného. Uzávěrky přihlášek do 29.2.2024.

Vysoká škola PRIGO je nově součástí Evropské výzkumné univerzity. Můžete zde studovat prezenčně v bakalářském (Bc.), navazujícím magisterském (Ing.) a doktorském (Ph.D.) studiu v programech Ekonomika a management, Manažerská ekonomie nebo Hospodářská politika a správa v českém nebo anglickém jazyce (blíže zde). Přihlášeným do 29. února 2024 poskytuje studium po celou dobu bezplatně. Všichni tito studenti získají také vysoké stipendium, které je v souhrnné výši 69 000 Kč v bakalářském, 168 000 Kč v navazujícím magisterském a 810 000 Kč v doktorském studiu. Celkem student obdrží za celé studium 1 047 000 Kč. Lze získat i další prospěchová a vědecká stipendia. Každý obdrží navíc bezplatně iPadPřipravujeme rovněž na magisterská studia na prestižních univerzitách ve Velké Británii, USA a dalších zemích (Master´s Degree).
Je možné také dálkově navštěvovat programy Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) akreditované MŠMT: Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školu, Učitelství pro 1. stupeň základní školy, Učitelství pro mateřskou školu, Studium pedagogiky, Speciální pedagog. Studium pro ředitele škola a školských zařízení. Blíže zde nebo si poslechněte náš podcast.
Zkuste se podívat na náš  a dozvíte se více o aktuálním dění na naší univerzitě.[…]