Vyšší odborná škola PRIGO: Diplomovaná všeobecná, dětská nebo veterinární sestra.
Předškolní a mimoškolní pedagogika. Obecně právní činnost. Sociální práce.
Uzávěrka přihlášek je 31. 5. 2024.

PRIGO provozuje dvě vyšší odborné školy, které nabízí vzdělání v Ostravě, Olomouci, Havířově, Novém Jičíně a Bruntále v denní i kombinované formě, a to v šesti oborech: Předškolní a mimoškolní pedagogika, Veterinářství (veterinární sestra; veterinární technik), Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná dětská sestra, Sociální práce nebo Obecně právní činnost.
Poslední termín pro podání přihlášek je 31. 5. 2024! Využijte šanci získat výrazně dotované školné až do vyčerpání stipendijního fondu. Rozhodující je pořadí došlých přihlášek.
Získejte titul diplomovaného specialisty (DiS.). Nabízíme programy zahraničních pobytů ERASMUS+, a ve zdravotnických oborech také iPad zdarma pro každého. Informace o aktuálním dění na našich VOŠkách můžete sledovat na […]

Vysoká škola PRIGO. Uzávěrky přihlášek do 31. 5. 2024.

Vysoká škola PRIGO je nově součástí Evropské výzkumné univerzity. Můžete zde studovat prezenčně v bakalářském (Bc.), navazujícím magisterském (Ing.) a doktorském (Ph.D.) studiu v programech Ekonomika a management, Manažerská ekonomie nebo Hospodářská politika a správa v českém nebo anglickém jazyce (blíže zde). Přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení můžete zasílat do 31. května 2024. Všichni studenti získají stipendium, které je v souhrnné výši 69 000 Kč v bakalářském, 168 000 Kč v navazujícím magisterském a 810 000 Kč v doktorském studiu. Celkem student obdrží za celé studium 1 047 000 Kč. Lze získat i další prospěchová a vědecká stipendia. Každý obdrží navíc bezplatně iPadPřipravujeme rovněž na magisterská studia na prestižních univerzitách ve Velké Británii, USA a dalších zemích (Master´s Degree).
Je možné také dálkově navštěvovat programy Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) akreditované MŠMT: Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školu, Učitelství pro 1. stupeň základní školy, Učitelství pro mateřskou školu, Studium pedagogiky, Speciální pedagog. Studium pro ředitele škola a školských zařízení. Blíže zde nebo si poslechněte náš podcast.
Zkuste se podívat na náš  a dozvíte se více o aktuálním dění na naší univerzitě.[…]

Mezinárodní maturita IB: přihlášky do 24. 5. 2024.
Na středních školách PRIGO bylo vypsáno 2. kolo přijímacího řízení do oborů 8letého, 6letého a 4letého gymnázia a pro obor Obchodní akademie.

Nabízíme dvouletý anglický středoškolský program mezinárodní maturity IB, který je vstupenkou na prestižní zahraniční univerzity (IB DP program). Uzávěrka přihlášek je 24. 5. 2024.
Termín uzávěrky přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 je stanoven na 24. května 2024. Pro 2. kolo nabízíme 8letý a 4letý obor na Lékařském a přírodovědném gymnáziu PRIGO nebo 6letý a 4letý obor na Jazykovém a humanitním gymnázium PRIGO. Dále nabízíme maturitní čtyřletý obor Obchodní akademie na Střední škole PRIGO. Pro ostatní obory nejsou 2. kola přijímacího řízení vyhlašována.
Mimo středoškolské vzdělávání provozujeme základní nebo mateřskou školu.
Aktuální dění na našich gymnáziích a střední škole můžete sledovat na
Poslechněte si podcast o IBDP programu a mezinárodní maturitě u nás […]