Předškolní a mimoškolní pedagogika. Veterinářství. Diplomovaná všeobecná a dětská sestra. Sociální práce. Obecně právní činnost.

Termín uzávěrky přihlášek je 30.6.2022. Do zmíněného data můžete využít nabídku studia za výrazně snížené školné! PRIGO provozuje tři vyšší odborné školy. Ty nabízejí vzdělání v uvedených oborech v Ostravě, Olomouci, Plzni, Havířově a Bruntále v denní nebo kombinované formě. Získáte titul diplomovaného specialisty (DiS.). Nabízíme programy zahraničních pobytů ERASMUS+. Denní studium VOŠ za symbolické školné!!! Ve zdravotnických oborech iPad zdarma pro každého. Pro bližší informace klikněte zde.[…]

Ekonomické obory na naší vysoké škole. Studium bez školného a s iPadem zdarma! Minimální stipendium 237.000 Kč/za 5 let studia. Nabízíme programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Termín uzávěrky přihlášek je 31.7.2022. Vysoká škola PRIGO nyní poskytuje studium výhradně v ekonomicky zaměřených bakalářských (Bc.) nebo navazujících magisterských (Ing.) studijních programech v prezenční formě. Studium je po celou dobu ZDARMA a každý obdrží bezplatně iPad pro školu i osobní použití. Všichni studenti obdrží jednotné stipendium, které se navyšuje s každým půlrokem studia od 500 Kč měsíčně v prvním půlroce po 10.000 Kč měsíčně v posledním roce. Studenti mohou obdržet další prospěchová nebo vědecká stipendia. Připravujeme rovněž na magisterská studia na prestižních univerzitách ve Velké Británii, USA a dalších zemích (Master´s Degree), na kterých mohou studovat absolventi našich bakalářských studijních programů. Nabízíme také další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pro všechny stupně škol. Pro bližší informace klikněte zde.[…]

3. kolo přijímacího řízení do šestiletého gymnázia a maturitního oboru Obchodní akademie nebo Ekonomika a podnikání

Třetí kolo přijímacího řízení na našich středních školách je vypsáno pouze pro obor 6letého Jazykového a humanitního gymnázia PRIGO a pro 4letý maturitní obor Ekonomika a podnikání nebo Obchodní akademie Střední školy PRIGO. Pro ostatní obory nebude další kolo pravděpodobně již vypisováno. Termín uzávěrek přihlášek pro třetí kolo je 5. srpna 2022.
Provozujeme v Ostravě 8letá, 6letá a 4letá PRIGO gymnázia. Nabízíme také další maturitní obory: Veterinářství, Předškolní a mimoškolní pedagogiku, Mezinárodní obchodní akademii nebo Ekonomika a podnikání ve sportu. Všichni nově nastupující žáci obdrží iPad zdarma. Po náročném validačním procesu jsme získali špičkovou certifikaci pro mezinárodní maturitu (International Baccalaureate Diploma Programme) pro všechny naše středoškolské studenty. Mimo gymnaziální vzdělávání provozujeme základní nebo mateřskou školu. Pro bližší informace klikněte zde.[…]