Speciální nabídka

Stipendium

Stipendium obdrží každý žák, který uspěje v 1. kole přijímacích zkoušek, a to ve výši 500 - 2 000 Kč/měsíc. S ohledem na velmi schopné žáky, kteří prokazují svou kvalitu již u přijímacího řízení, je stipendium 500 Kč/měsíc poskytováno žákům, kteří uspěli v 1. kole přijímacích zkoušek, už od prvního měsíce nástupu do šk...

Více »

Studium bez školného

Jsme nestátní střední školou pro velmi dobré žáky, kteří mají zájem studovat všeobecné gymnázium s rozšířenou výukou přírodních věd. S ohledem na umožnění dostupnosti vzdělání a partnerství se silnou soukromou společností, je všem žákům bez vážných kázeňských prohřešků, kteří zahájí studium ve školním roce 2018/2019, n...

Více »

Aktuality

Přijímací řízení a Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří proběhnou ve dnech 5.1.2019, 26.1.2019 a 23.2.2019 vždy od 15.00 hodin (cca do 17.00 hodin). Přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020 v 1. kole přijímacího řízení proběhnou pro 8leté a 6leté gymnázium ve dnech 16.4.2019 a 17.4.2019 a pro 4leté gymnázium ve ...

Více »

Závěry školní inspekce

S potěšením oznamujeme, že naše gymnázium bylo při poslední školní inspekci velmi dobře hodnoceno a nastavené procesy byly školní inspekcí potvrzeny. Kompletní originální verzi závěrů inspekce naleznete v sekci ke stažení. ČSI hodnotí jako silnou stránku školy zejména vzdělávání v menším kolektivu žáků, přírodovědné a ...

Více »
Mezinárodní
OBCHODNÍ AKADEMIE

Mezinárodní obchodní akademie PRIGO je střední školou s 25-letou tradicí, která poskytuje klasické vzdělání s maturitou, avšak s důrazem na mezinárodní prvek.

Více »

© PRIGO 1993-2018