Stipendium

Stipendium obdrží každý žák, který uspěje v 1. kole přijímacích zkoušek, a to ve výši 500 - 2 000 Kč/měsíc. S ohledem na velmi schopné žáky, kteří prokazují svou kvalitu již u přijímacího řízení, je stipendium 500 Kč/měsíc poskytováno žákům, kteří uspěli v 1. kole přijímacích zkoušek, už od prvního měsíce nástupu do šk...

Více »

Studium bez školného

Jsme nestátní střední školou pro velmi dobré žáky, kteří mají zájem studovat všeobecné gymnázium s rozšířenou výukou přírodních věd. S ohledem na umožnění dostupnosti vzdělání a partnerství se silnou soukromou společností, je všem žákům bez vážných kázeňských prohřešků, kteří zahájí studium ve školním roce 2018/2019, n...

Více »

Přijímací řízení a Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhne dne 24.2.2018 v době 15.00-17.00 hodin. Přijímací zkoušky v 1. kole pro školní rok 2018/2019 proběhnou pro 8leté a 6leté gymnázium ve dnech 13.4.2018 a 17.4.2018 a pro 4leté gymnázium ve dnech 12.4.2018 a 16.4.2018. Přihlášky bude možné zasílat do 1....

Více »

Závěry školní inspekce

S potěšením oznamujeme, že naše gymnázium bylo při poslední školní inspekci velmi dobře hodnoceno a nastavené procesy byly školní inspekcí potvrzeny. Kompletní originální verzi závěrů inspekce naleznete v sekci ke stažení. ČSI hodnotí jako silnou stránku školy zejména vzdělávání v menším kolektivu žáků, přírodovědné a ...

Více »

Mezinárodní
OBCHODNÍ AKADEMIE

Mezinárodní obchodní akademie PRIGO je střední školou s 25-letou tradicí, která poskytuje klasické vzdělání s maturitou, avšak s důrazem na mezinárodní prvek.


Více »


© PRIGO 1993-2018