Speciální nabídka

Stipendium

Stipendium obdrží každý žák, který uspěje v 1. kole přijímacích zkoušek, a to ve výši 500 - 2 000 Kč/měsíc. S ohledem na velmi schopné žáky, kteří prokazují svou kvalitu již u přijímacího řízení, je stipendium 500 Kč/měsíc poskytováno žákům, kteří uspěli v 1. kole přijímacích zkoušek, už od prvního měsíce nástupu do šk...

Více »

Studium bez školného

Jsme nestátní střední školou pro velmi dobré žáky, kteří mají zájem studovat všeobecné gymnázium s rozšířenou výukou přírodních věd. S ohledem na umožnění dostupnosti vzdělání a partnerství se silnou soukromou společností, je všem žákům bez vážných kázeňských prohřešků, kteří zahájí studium ve školním roce 2018/2019, n...

Více »

Aktuality

Přijímací řízení pro 3.kolo

Bylo vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 pro 6-leté a 4-leté gymnázium. Přihlášky bylo možné zasílat do 18.6.2018. Podmínky přijetí naleznete zde. ...

Více »

Závěry školní inspekce

S potěšením oznamujeme, že naše gymnázium bylo při poslední školní inspekci velmi dobře hodnoceno a nastavené procesy byly školní inspekcí potvrzeny. Kompletní originální verzi závěrů inspekce naleznete v sekci ke stažení. ČSI hodnotí jako silnou stránku školy zejména vzdělávání v menším kolektivu žáků, přírodovědné a ...

Více »
Mezinárodní
OBCHODNÍ AKADEMIE

Mezinárodní obchodní akademie PRIGO je střední školou s 25-letou tradicí, která poskytuje klasické vzdělání s maturitou, avšak s důrazem na mezinárodní prvek.

Více »

© PRIGO 1993-2018