Speciální nabídka

Mentoring

V naší mateřské škole také probíhá mentoring, který těží ze synergie škol PRIGO, a má formu individuálního mentoringu, kde každý chlapeček nebo holčička z mateřské školy - "Buddik" má svého mentora - "Buddyho", partnera a rádce z řad vybraného žáka prvního stupně základní školy, který mu je nápomocen ve školních i mimo...
Více »

Jazyková mateřská školka a zahraniční spolupráce

V mateřské škole PRIGO Ostrava probíhá komunikace v českém, ale také v anglickém jazyce. Ve školce je také přítomna učitelka, která hovoří anglicky a řízenými aktivitami podporuje zájem předškoláků o cizí jazyky. Na cizí jazyky se mohou děti dále zaměřovat při docházce do Základn...
Více »

AKTUALITY

Příroda a technika

V naší školce je představována příroda a technika velmi nenásilnou formou a v souladu se školním vzdělávacím programem pro soukromou mateřskou školu. Využíváme montessori pomůcky ve výuce stejně jako pravidelné edukační návštěvy v blízkém Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice. Využíváme také dětskou dílnu i fungujíc...
Více »

Nadstandardní vybavení

Součástí naší mateřské školky v Ostravě je tělocvična, sauna, kino, knihovna nebo rozsáhlá zahrada s herními prvky a dopravním hřištěm s reálnými dopravními značkami a semafory. Samotné třídy jsou nadstandardně vybaveny výukovými materiály a hračkami. Ojedinělým je chráněný přístup pro rodiče, díky kterému mohou z poho...
Více »

Základní škola PRIGO je zaměřena na všestranný rozvoj nadaných dětí s cílem kvalifikovaně podpořit jejich další vývoj a profilaci. Preferováno je zaměření na angličtinu a němčinu a také na přírodovědu a techniku.

Více »

© PRIGO 1993-2019