Talentované děti a mentoring

talentované, nadané děti Ostrava, základní škola PRIGO

Základní škola pro nadané děti

Podstatou a klíčovým úkolem naší základní školy je zajistit spokojený život vašeho dítěte a podporovat jeho všestranný rozvoj vhodným mixem školních a mimoškolních vzdělávacích aktivit. V případě diagnostiky určitého talentu dětí v některé z oblastí, rozvíjíme jejich předpoklady k dalšímu studiu. Naším záměrem je zejména rozvoj schopností těchto mimořádně nadaných dětí a k tomu využíváme vyškolených pedagogů a psychologů. Prostředkem je také individuální přístup ke každému jedinci. Cílem školy tedy není jen rozvoj vědomostí, ale celé osobnosti dítěte. ZŠ Ostrava a Frenštát pod Radhoštěm kladou velký důraz na podporu sociálních a emocionálních schopností, které bývají v některých případech slabší stránkou talentovaných dětí. Učíme je poznat jejich přednosti a případné slabiny změnit k lepšímu. Také je učíme lépe zvládat stres, který přináší každá výjimečnost. Klíčem naší práce s dětmi jsou malé kolektivy. Garantujeme maximálně 10 dětí ve třídě, a to přesto, že zájem o naši základní školu vysoce překračuje naše kapacity. Individuální přístup v málo početných kolektivech považujeme za zásadní. Hodnocení dětí je v prvních třech třídách pouze slovní, a teprve ve vyšších ročnících přecházíme pomalu na standardní hodnocení pomocí známek tak, abychom etablovali děti na středoškolské prostředí.

Mentoring

V naší základní škole také probíhá mentoring, který těží ze synergie škol PRIGO, a má formu individuálního mentoringu, kde má každý žák základní školy “Buddik” svého mentora – “Buddyho”, partnera a rádce z řad vybraného studenta nižšího stupně gymnázia, který mu je nápomocen ve školních i mimoškolních aktivitách a pomáhá mu v budoucnu v přechodu na střední školu. 

Dále pak využíváme podobu obecného mentoringu, kde dochází k interakci mladších a starších dětí v samotné základní škole, ale také žáků základní školy a gymnázia, popř. i vysokoškolských studentů formou mnoha akcí.

© PRIGO 1993-2019