Studium

bilingvní základní škola Ostrava, Frenštát pod Radhoštěm, PRIGOStudium na Základní škole PRIGO Ostrava a Frenštát pod Radhoštěm probíhá v přátelském a rodinném prostředí, a to s výraznou převahou individuálních prvků. Na prvním stupni školy se děti zejména pomocí promyšlených přístupů hledají a podporováno je jejich nadání ve všech oblastech, počínaje humanitními, uměleckými nebo jazykovými kompetencemi a zaměřením na svět techniky a přírodních věd konče. Vycházíme z aplikace unikátního, ochrannou známkou chráněného přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je u nás vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

Druhý stupeň studia v uvedeném přístupu plynule pokračuje a zejména v posledních ročnících připravuje žáky na středoškolská studia na všech běžných typech středních škol. V případě, že je diagnostikován podstatný zájem o přírodní a technické vědy, mohou žáci základní školy plynule a bez větších stresů pokračovat po ukončení páté nebo sedmé třídy studiem na sesterské škole osmiletého nebo šestiletého Přírodovědného gymnázia PRIGO. Toto velmi prestižní gymnázium má poměrně náročné přijímací zkoušky, přesto jsou žáci základní školy vysoce úspěšní s ohledem na propojení obou škol. Studium na gymnáziu nepodléhá pro žáky Základní školy PRIGO žádným poplatkům a školné je nulové. Každý žák obdrží stipendium 500 – 2000 Kč měsíčně. Uvedené benefity platí také při studiu na partnerské Mezinárodní obchodní akademii PRIGO.

Bilingvní základní škola

Jako jedna z mála škol v ČR byla ZŠ PRIGO zařazena mezi základní školy, které mají akreditaci MŠMT k cizojazyčné výuce. Výuka některých předmětů probíhá napůl v cizím a v českém jazyce (bilingvní základní škola). Tato skutečnost se projeví i na výročním vysvědčení a zvláštním osvědčení, které žáci obdrží.  Výhody pro další návaznost na očekávané středoškolské studium např. na prestižním gymnáziu PRIGO jsou nesporné. Školní vzdělávací program a učební plán vycházejí z rámcového vzdělávacího programu dle regulativ MŠMT. Ve volitelných částech se zaměřuje na podporu jazykové výuky a rozvoj zájmu o přírodní a technické disciplíny.

Učební plán pro 1.stupeň (ke stažení zde), pro 2. stupeň (ke stažení zde).

Výuka začíná až v 8.30 hodin.

Rozvoj aktivit a mentoring

Hodnocení v prvních třech třídách je pouze slovní a v klasifikaci pomocí známek přecházíme až před nástupem na střední školu ve vyšších ročnících. Škola se stará také o případné další pobyty dětí ve školní družině s rozmanitou zájmovou činností, která vhodně doplňuje základní vzdělávací aktivity. Součástí naší činnosti probíhající v družině jsou kroužky, což umožňuje rozvíjet aktivity dětí přímo v našich prostorách. Jedná se o kroužek anglického jazyka, přírodovědný a experimentální kroužek, výtvarný kroužek, resp. kroužek logiky a etiky. V neposlední řadě pak rozvíjíme dovednosti dětí v pohybovém kroužku, týdenním kurzu lyžování v Beskydech, kurzu plavání, in-line bruslení, kurzu klasického bruslení nebo tenisu. 
Výuka probíhá velmi často ve venkovních prostorách, v muzeích, knihovnách nebo ve Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice.

V naší základní škole také probíhá mentoring, který těží ze synergie škol PRIGO, a má formu individuálního mentoringu, kde má každý žák základní školy “Buddik” svého mentora – “Buddyho”, partnera a rádce z řad vybraného studenta nižšího stupně gymnázia, který mu je nápomocen ve školních i mimoškolních aktivitách a pomáhá mu v budoucnu v přechodu na střední školu. 
Dále pak využíváme podobu obecného mentoringu, kde dochází k interakci mladších a starších dětí v samotné základní škole, ale také žáků základní školy a gymnázia, popř. i vysokoškolských studentů formou mnoha akcí.

Otevírací doba školní družiny je od 7.00 do 16.00 hodin.

© PRIGO 1993-2019