Příspěvek a zápis

Příspěvek rodičů

základní škola ostrava prigo, bilingvní, soukromá

Výše příspěvku rodičů na ZŠ PRIGO činí 9900 Kč/měsíc (12 měsíců). Zahrnuje docházku do základní školy včetně družiny s rozšířenou otevírací dobou a individualizovaným přístupem ve třídě s obvyklým počtem 4-6 dětí, za pomocí nadstandardního počtu pedagogů. Dále zahrnuje jazykovou výuku, specializované kroužky každý den (přírodovědný a vědecký kroužek, kroužek logiky a etiky, výtvarný kroužek, hudební kroužek, jazykový kroužek a pohybový kroužek). Zahrnuje úhradu cestovného a vstupného na pravidelné akce (kulturní akce, výstavy, přírodovědné akce), úhradu lyžařského kurzu, bruslařského kurzu v létě i zimě, tenisového a plaveckého kurzu a dalších kurzů. Součástí je také pořádání narozeninových oslav a jiných aktivit. V rámci uvedeného příspěvku pak jsou zahrnuty pravidelné několikadenní pobyty dětí v relaxačních a lázeňských zařízeních v přilehlých horských střediscích. 

Součástí příspěvku je platba obědů každý den a jiného občerstvení na všech akcích. Dále příspěvek zahrnuje veškeré nadstandardní učebnice, sešity, kancelářské vybavení pro vaše děti. Vaše dítě bude mít k dispozici pravidelné návštěvy psychologa, logopeda a služby vysokoškolského centra CEMNAS, které je členem skupiny PRIGO, a soustřeďuje se na práci s mimořádně nadanými jedinci.

Žádné další platby spojené s námi pořádanými aktivitami a s docházkou do naší soukromé školy nebudou vyžadovány. Nabízíme služby ALL INCLUSIVE zahrnující v uvedeném příspěvku veškeré výdaje. Vaše dítě získá po celou školní docházku (9 let) českou i rozšířenou jazykovou výuku – i s výukou některých předmětů v cizím jazyce – a individuální přístup ve škole podporující vztah k přírodě a technice. 

Orientační struktura využití příspěvku rodičů je následující:

2990 Kč/měsíc Školné zahrnující individualizovanou možnost organizace cca 4-6 dětí ve třídě, možnost specializovaného učitele angličtiny, psychologa, logopeda, pracovníka centra s nadanými dětmi apod.
1990 Kč/měsíc Specializované kroužky a družina (přírodovědný a vědecký, kroužek logiky a etiky, výtvarný kroužek, hudební kroužek, jazykový kroužek a pohybový kroužek)
990 Kč/měsíc Stravné (obědy, specializované akce)
990 Kč/měsíc Kulturní akce a výstavy, přírodovědné akce
1990 Kč/měsíc Speciální kurzy (lyžařský, plavecký, tenisový, letní a zimní bruslařský, externí pobytové akce a jiné)
950 Kč/měsíc Ostatní výdaje (kancelářský materiál, nadstandardní výukové materiály, apod.)

S ohledem na zajištění organizace a efektivity fungování základní školy, není možno hradit pouze některé z uvedených částí příspěvku rodičů. 

Díky finančnímu příspěvku rodičů můžeme zajistit vysoce individuální přístup v malých skupinkách dětí, kvalitní jazykovou výuku, výborné prostředí a moderní technické vybavení. To nám umožní soustředit se také na rozvoj nadání talentovaných dětí. Naši pedagogové jsou velmi dobře honorováni a jejich plat je nadprůměrný. Spokojenost a kvalita pedagoga se pak projeví ve spokojenosti a rozvoji dětí. Případné další studium na osmiletém, šestiletém nebo čtyřletém gymnáziu PRIGO nepodléhá pro žáky Základní školy PRIGO žádným poplatkům a školné je nulové. Každý žák obdrží stipendium 500 – 2000 Kč měsíčně. Uvedené benefity platí také při studiu na partnerské Mezinárodní obchodní akademii PRIGO.

Zápis na ZŠ PRIGO

Zápisy do 1. třídy již proběhly. Individuální schůzku si můžete domluvit na kontaktní lince +420 733 651 644 u manažerky základní školy Ing. Lindy Foltýnové. Přihlášku naleznete ke stažení zde. Na zápis si přineste občanský průkaz a rodný list dítěte. 

Dny otevřených dveří již proběhly. 
Individuální návštěvu si můžete domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu (klikněte zde).   

 

© PRIGO 1993-2019