Podpora SMO

Základní škola PRIGO je školou podporující rozvoj mimořádně nadaných dětí. Jejich talent rozvíjíme vhodným mixem mimoškolních aktivit, ale také individualizací výuky, prací s dětmi v malých kolektivech, využitím moderních výukových metod, v nichž se naši pedagogové pravidelně vzdělávají, či spoluprací s Přírodovědným GYMNÁZIEM. Naši činnost podporuje také Statutární město Ostrava (SMO) v rámci Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na území SMO. Za uvedenou neocenitelnou podporu Ostravě velice děkujeme.

 

© PRIGO 1993-2019