Pedagogové

základní škola ostrava prigo, bilingvní, soukromáKaždá škola je tak dobrá, jak dobří jsou její žáci. A ti jsou většinou tak dobří, jak fundovaní jsou jejich učitelé. My si pak vážíme našich pedagogů. Zřizovatel školy se soustředí na vytvoření exkluzivních podmínek pro učitelský sbor, materiálové zabezpečení a personální rozvoj. Nástupní plat pedagoga je vysoce nadprůměrný a je transparentně stanoven a neustále zvyšován, přestože se nyní školství potýká s nedostatkem financí a ekonomickými problémy. To umožňuje, že aprobovaní učitelé jsou vybírání jen z těch nejlepších pedagogů náročnými výběrovými řízeními. Učitelé jsou hodnoceni pravidelně nejen ze strany vedení Základní školy PRIGO, ale také rodiči z pohledu jejich odborných kompetencí, způsobu předávání znalostí a schopností sociálního vystupování. Výsledky žáků u přijímacích zkoušek na střední školu jsou také jedním z důležitých objektivních hodnotících kritérií. Škola je také otevřena rodičům a jejich pravidelná komunikace s pedagogy je zcela standardní záležitostí. Řešení případných problémů je pak konsensuální záležitostí dětí, rodičů, pedagogů a vedení základní školy.

© PRIGO 1993-2019