ZŠ PRIGO

soukromá základní škola Ostrava, Frenštát PRIGOZákladní škola PRIGO je součástí skupiny škol PRIGO zahrnující zejména osmileté, šestileté a čtyřleté gymnázium, stejně jako několik mateřských školek a mnoho dalších škol na všech stupních vzdělávací soustavy. Vychází z aplikace unikátního, ochrannou známkou chráněného přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je u nás vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

Školy PRIGO vstoupily v minulém roce do druhého čtvrtletí své existence. Důležitým se jeví zaměření na tolik potřebnou výuku angličtiny a dalších jazyků. Jako jedna z mála škol má naše základní škola v Ostravě a Frenštátě pod Radhoštěm oprávnění vyučovat některé předměty v angličtině (bilingvní základní škola), což se odrazí i na vysvědčení žáků. Součástí našich škol je i jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky zapsána v rejstříku škol. Zde se jedná o vrchol certifikace každé jazykové školy. Spolupracujeme také s více jak dvacítkou škol po celém světě, evropskými zeměmi počínaje, přes školy americké a Čínou konče (klikněte zde). Klíčovou podstatou a odlišností od ostatních podobných škol je ale zejména zaměření se na rozvoj kompetencí v oblasti podpory zájmu o přírodu a techniku již od předškolních let až po případná vysokoškolská studia. Využíváme maximální prostor, který nám v této oblasti dává rámcový vzdělávací program pro základní školy nařízený MŠMT.

Základní škola Ostrava

Výuka probíhá ve dvou našich školách. Jedná se o velmi dobře dostupné prostory v Ostravě-Mariánských Horách v klidné vilové čtvrti uprostřed městské zeleně a přírody na ulici Mojmírovců 42, tzv. Kampus Mojmírovců. Součástí školy je rozlehlá zahrada. 

Základní škola Frenštát pod Radhoštěm

Druhé místo poskytování služeb Základní školy PRIGO se nachází ve Frenštátě pod Radhoštěm ve známé školské čtvrti, zejména na ulici Tyršova 1053. Výuka probíhá v nadstandardně vybavených prostorách ve velmi příjemném prostředí. Zajištěn je individuální přístup v malých skupinkách dětí.

Od školky až na vysokou školu

Kromě vhodných prostor, jsou individuální přístup a kvalita výuky zajišťovány velmi dobře honorovanými pedagogy, což nám umožní poskytnout žákům to nejlepší vzdělání a zajistit skutečný rozvoj osobnosti a později přípravu na středoškolské studium. Výhodou vzdělání na Základní škole PRIGO jsou také dvě velmi významné skutečnosti. Vzhledem ke zkušenosti s provozováním mateřských škol, z nichž se děti mohou také zapsat ke studiu na základní škole, umíme zajistit nestresující přechod k povinné školní docházce. Po skončení základní školy, popřípadě i v průběhu studia na ní, se může žák přihlásit ke studiu na Gymnáziu PRIGO nebo Mezinárodní obchodní akademii PRIGO v Ostravě, čímž je zajištěn také nenásilný přístup ke středoškolskému studiu. Obě střední školy spolupracují s mnoha vysokými školami a jejich pedagogy, což umožní relativně bezproblémový přechod na studium vysokoškolské.

Školy PRIGO tedy vaše ratolesti mohou provázet od předškolních let až po vysokoškolské studium.

Průvodce základní školou

© PRIGO 1993-2019