Studentům nabízíme právní vzdělání
PŘEDŠKOLNÍ
A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
KVALIFIKACE PODLE ZÁKONA O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH
Pro naše studenty
máme novou soudní síň
Praxe
v českých i zahraničních firmách
Studenti
mají praxi
u soudu
DVĚ NOVÉ POČÍTAČOVÉ UČEBNY
Celkem 42 míst
Nové špičkové IT vybavení

Studijní obory

On-line přihláška

Obor: OBECNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Absolvent oboru je vybaven širokou škálou vědomostí a dovedností potřebných pro uplatnění na místech, kde je podmínkou znalost právních norem a ekonomických souvislostí, jako jsou právní asistent, personalista apod. Má velice dobré systematické znalosti občanského, obchodního, finančního a pracovního práva, účetnictví a podnikové ekonomiky (Seznam předmětů a harmonogram výuky).

Celé studium je přizpůsobeno nejmodernějším požadavkům praxe na osobnostní charakteristiky a dovednosti absolventa, na jeho samostatnost, připravenost pro týmovou práci a zároveň dostatečný stupeň jazykové vybavenosti.

Díky rozsahu praxe je absolvent schopen rychle se zorientovat a zapracovat na nové pracovní pozici. V průběhu vzdělávání prochází studenti různorodou praxí tak, aby byli připraveni na požadavky daného typu pracovního zařazení. Studenti vykonávají praxi přímo na pracovištích našich partnerů, jakými jsou například společnosti Siemens, s.r.o., ČEZ, a.s., EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., advokátní kanceláře, krajské či okresní soudy, obecní úřady, apod. Studenti se mohou účastnit praxe také u našeho smluvního partnera v Německu – Berufsbildende Schule Magdeburg. Přímo ve škole pak mají studenti možnost zapojit se do fiktivní firmy, kde si mohou vyzkoušet vedení vlastní firmy, se všemi náležitostmi, které k tomu patří. To, že naší studenti patří opravdu k nejlepším, svědčí i fakt, že se každým rokem umísťují na prvních místech v celonárodní soutěži fiktivních firem!

Možnosti uplatnění absolventů jsou široké právě díky uceleným znalostem práva a ekonomie. Znalosti získané vzděláváním v tomto oboru, jsou využitelné nejen napříč ekonomickým zaměřením firem, ale nabízí se také uplatnění ve státní sféře. Výběr z pracovních pozic: právní asistent v advokátní kanceláři, právní asistent v notářské kanceláři, právní asistent v exekuční kanceláři, specialista pohledávek, manažer lidských zdrojů, samostatný personalista, obchodní manažer, samostatný organizační pracovník, samostatný pracovník administrativy, samostatný hospodářsko-správní referent, samostatný obchodník s realitami, realitní makléř, zaměstnanec Policie ČR, městské policie, apod.

sz5_3440Stanoviska význačných institucí a úřadů k oboru Obecně právní činnost

Stanovisko Úřadu práce
Stanovisko České advokátní komory
Stanovisko Policejního prezídia
Stanovisko Katastrálního úřadu
Stanovisko Školní inspekce
Stanovisko Úřadu Mariánské Hory

Možnost pokračování studia na vysoké škole od 2. ročníku a vrácení školného

Po absolvování studia na VOŠ a získání potřebné kvalifikace, nabízíme možnost pokračování studia na partnerské vysoké škole v Havířově v oboru Veřejná ekonomika a správa s nástupem přímo do 2. ročníku (blíže zde). V každém roce studia na vysoké škole bude ze školného hrazeného za VŠ studium poskytnuta sleva ve výši 10 000 Kč při prokázání absolvování VOŠ PRIGO®.

Možnost pokračování studia na vysoké škole v manažerském profesním vzdělávání s 50% slevou školného

Po absolvování studia na VOŠ PRIGO® nabízíme také možnost pokračovat ve studiu na partnerské vysoké škole v profesním manažerském vzdělávání, které je ekvivalentní magisterským studijním programům zahraničních vysokých škol v programech MBA (Master of Business Administration), MPA (Master of Public Administration) nebo LL.M. (Master of Laws) a po jejich absolvování i v manažerském vzdělání doktorského typu DBA (Doctor of Business Administration). Absolventi VOŠ PRIGO® mají nárok po prokázání úspěšného absolutoria na slevu ze školného za tyto programy ve výši 50%. Zároveň dosažením úspěšného absolutoria splňují podmínku ukončeného bakalářského vzdělání nebo vzdělání diplomovaného specialisty nezbytnou pro podání přihlášky do těchto manažerských programů magisterského typu. Bližší informace o těchto studijních programech naleznete zde.

Školné*

Denní studium po celou dobu studia ZDARMA

Kombinované studium 9 900 Kč ročně nebo 990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců)

* týká se studentů, kteří zahájí studium ve školním roce 2019/2020 (školné studentů, kteří zahájili studium v předchozích letech se řídí podmínkami z doby jejich nástupu ke studiu)

 

Obor: PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

V letošním akademickém roce jsme nově otevřeli program v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, který prošel náročným akreditačním procesem v Akreditační komisi MŠMT a byl zapsán do školského rejstříku. Uvedené studium nabízíme v prezenční a kombinované formě.

Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista) a bude splňovat kritéria zákona o pedagogických pracovnících. Jako kvalifikovaný pedagog pak může působit jako učitel(ka) v mateřské škole, ředitelka mateřské školy, vychovatel(ka) v družině, pedagog volného času a ve všech dalších profesích, u kterých je nutno splnit kvalifikační kritéria zákona o pedagogických pracovnících. Absolvent oboru je vybaven širokou škálou vědomostí a dovedností potřebných pro uplatnění na výše uvedených pozicích v oblastech dle absolvovaných předmětů (Seznam předmětů a harmonogram výuky).

Podle oficiálních statistik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je nezaměstnanost absolventů VOŠ v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika 0%, tedy úřady práce neevidují žádného nezaměstnaného absolventa tohoto oboru. K uvedenému oboru naší školy poskytl kladné stanovisko nejenom Úřad práce ČR, Statutární město Ostrava, Krajská hospodářská komora, ale také mnoho dalších institucí.

Studium probíhá za aktivní spolupráce s partnerskými mateřskými školami. Výukové prostory se nacházejí v budově na Mojmírovců 1002/42 v Ostravě-Mariánských Horách. Praxe může probíhat v prostorách naší mateřské školy v Ostravě-Hrabůvce, Mjr. Nováka 34.

Stanoviska význačných institucí a úřadů k oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

Stanovisko Úřadu práce v Ostravě
Stanovisko Krajské hospodářské komory

Možnost pokračování studia na vysoké škole od 2. ročníku a vrácení školného

Po absolvování studia na VOŠ a získání potřebné kvalifikace, nabízíme možnost pokračování studia na partnerské vysoké škole v Havířově v oboru Sociální práce s nástupem přímo do 2. ročníku (blíže zde). V každém roce studia na vysoké škole bude ze školného hrazeného za VŠ studium poskytnuta sleva ve výši 10 000 Kč při prokázání absolvování VOŠ PRIGO®.

Možnost pokračování studia na vysoké škole v manažerském profesním vzdělávání s 50% slevou školného

Po absolvování studia na VOŠ PRIGO® nabízíme také možnost pokračovat ve studiu na partnerské vysoké škole v profesním manažerském vzdělávání, které je ekvivalentní magisterským studijním programům zahraničních vysokých škol v programech MBA (Master of Business Administration), MPA (Master of Public Administration) nebo LL.M. (Master of Laws) a po jejich absolvování i v manažerském vzdělání doktorského typu DBA (Doctor of Business Administration). Absolventi VOŠ PRIGO® mají nárok po prokázání úspěšného absolutoria na slevu ze školného za tyto programy ve výši 50%. Zároveň dosažením úspěšného absolutoria splňují podmínku ukončeného bakalářského vzdělání nebo vzdělání diplomovaného specialisty nezbytnou pro podání přihlášky do těchto manažerských programů magisterského typu. Pro absolventy programu Předškolní a mimoškolní pedagogika na naší VOŠ doporučujeme zejména programy zaměřené na školský management nebo na školské právo. Bližší informace o těchto studijních programech naleznete zde.

Školné*

Denní studium 5 900 Kč ročně nebo 590 Kč měsíčně (platba 12 měsíců)

Kombinované studium 14 900 Kč ročně nebo 1 490 Kč měsíčně (platba 12 měsíců)

* týká se studentů, kteří zahájí studium ve školním roce 2019/2020 (školné studentů, kteří zahájili studium v předchozích letech se řídí podmínkami z doby jejich nástupu ke studiu)

 

Zajistíme ubytování pro studenty denního i kombinovaného studia bez ohledu na místo trvalého bydliště (2100 Kč/měsíc, v moderně vybavených pokojích s internetem), pro bližší info klikněte zde

 

Další zajímavé informace o naší VOŠ naleznete v rozhovoru pro Deník PRÁVO.

Dny otevřených dveří proběhnou 11.5.2019. Individuální návštěvu si můžete domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu (klikněte zde).


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt OP VVV Projekt OP VK