Studentům nabízíme právní vzdělání
PŘEDŠKOLNÍ
A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
KVALIFIKACE PODLE ZÁKONA O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH
Pro naše studenty
máme novou soudní síň
Praxe
v českých i zahraničních firmách
Studenti
mají praxi
u soudu
DVĚ NOVÉ POČÍTAČOVÉ UČEBNY
Celkem 42 míst
Nové špičkové IT vybavení

Projekt OP VVV

Přátelské a dostupné prostředí pro všechny studenty VOŠ a JŠ PRIGO

(projekt CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002783)

V roce 2017 získala VOŠ dotaci z prostředků IROP na řešení projektu s názvem Přátelské a dostupné prostředí pro všechny studenty VOŠ a JŠ PRIGO. Cílem projektu je splnění technických požadavků pro zabezpečení bezbariérového užívání  hlavní budovy Vyšší odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, a tím zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělání handicapovaným studentům. Očekávaným výsledkem je zvýšení dostupnosti školského zařízení, rozvoj klíčových kompetencí a v konečném důsledku růst kvality vzdělávání osob vymezených cílovými skupinami.

 


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt OP VVV Projekt OP VK