Studentům nabízíme právní vzdělání
PŘEDŠKOLNÍ
A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
KVALIFIKACE PODLE ZÁKONA O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH
Pro naše studenty
máme novou soudní síň
Praxe
v českých i zahraničních firmách
Studenti
mají praxi
u soudu
DVĚ NOVÉ POČÍTAČOVÉ UČEBNY
Celkem 42 míst
Nové špičkové IT vybavení

Projekt OP VVV

Číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008011

Název: Inovace VOV v odborné oblasti humanitní

Anotace: Obecná vize projektu se dá charakterizovat jako dosažení širokého
konsensu napříč všemi subjekty zainteresovanými na terciárním vzdělávání v
ČR. Prostřednictvím otevřených debat a jednání chceme dosáhnout lepšího
postavení VOŠ, které však bude všeobecně akceptováno. Inovace chceme
provádět s maximálním možným zapojením cílové skupiny – pedagogů VOŠ – a s
minimálním zapojením externích zpracovatelů. Budeme vycházet z předpokladu,
že inovovat VOV mohou jen ti, kteří jej skutečně znají.


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt OP VVV Projekt OP VK