Studentům nabízíme právní vzdělání
PŘEDŠKOLNÍ
A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
KVALIFIKACE PODLE ZÁKONA O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH
Pro naše studenty
máme novou soudní síň
Praxe
v českých i zahraničních firmách
Studenti
mají praxi
u soudu
DVĚ NOVÉ POČÍTAČOVÉ UČEBNY
Celkem 42 míst
Nové špičkové IT vybavení

Přijímací řízení

o-nasObor: OBECNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

Podmínky přijetí:

  • ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (je možné doložit až při zahájení studia),
  • řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím On-line přihlášky,
  • úspěšné absolvování přijímacích zkoušek.

Přijímací zkoušky zahrnují rámcový znalostní test (ukázka zde) a motivační pohovor.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám:

KOTLÁN, Igor, et al.  Základy společenských věd I. : shrnutí okruhů. 2. vyd. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES®, 2009. 209 s. ISBN 978-80-86572-75-8.

KOTLÁN, Igor. Všeobecný přehled a základy práva. 3. vyd. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES®, 2011. 201 s. ISBN 978 80 86572-69-7.

Studenti s průměrem za všechny ročníky studia na SŠ do 1,9 (nezahrnuje pololetní vysvědčení) absolvují pouze motivační pohovor.

Motivační pohovor zahrnuje otázky dotýkající se předpokladů ke studiu, důvodů výběru vyšší odborné školy a očekávání ohledně studijního programu. Nezbytnou součástí je seznámení potencionálního studenta s možnostmi uplatnění na trhu práce.

 

Obor: PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Podmínky přijetí:

  • ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (je možné doložit až při zahájení studia),
  • řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím On-line přihlášky,
  • úspěšné absolvování přijímacích zkoušek.

Přijímací zkoušky zahrnují rámcový znalostní test z pedagogiky (ukázka zde) a motivační pohovor.

Studenti s průměrem za všechny ročníky studia na SŠ do 1,9 (nezahrnuje pololetní vysvědčení) absolvují pouze motivační pohovor.
Motivační pohovor zahrnuje otázky dotýkající se předpokladů ke studiu, důvodů výběru vyšší odborné školy a očekávání ohledně studijního programu. Nezbytnou součástí je seznámení potencionálního studenta s možnostmi uplatnění na trhu práce.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám:

ROZSYPALOVÁ, Marie. Psychologie a pedagogika I. 1 vyd. Praha: Informatorium, 2003. 186 s. ISBN 978-80-7333-014-9

PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky. 4. vyd. Praha: Portál, 2015. 272 s. ISBN 978-80-262-0872-3

 

Přihlaste se ke studiu na školní rok 2019/2020.

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 31. 1. 2019!

Termín přijímací zkoušky je stanoven na 16. 6. 2019!

 

Administrativní poplatek za přijímací zkoušku

Administrativní poplatek činí 490 Kč. Poplatek je splatný do 31. 1. 2019 na účet č.2681659001/5500 (vzhledem k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR  je variabilním symbolem 8-místné číslo ve tvaru 2019XXXX, kde XXXX je poslední čtyřčíslí rodného čísla. V případě, že je koncovka rodného čísla trojmístná, je nutné před tuto koncovku přidat číslo 0. Např. v případě rodného čísla XXXXXX/1111 je variabilní symbol 20191111; v případě rodného čísla XXXXXX/222 je variabilní symbol 20190222).

Po zaplacení přihlášky, zašlete potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky o zaplacení (poštou nebo emailem na vos@prigo.cz).

 

Další zajímavé informace o naší VOŠ naleznete v rozhovoru pro Deník PRÁVO.

Dny otevřených dveří proběhnou 11. 5. 2019. Individuální návštěvu si můžete domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu (klikněte zde).


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt OP VVV Projekt OP VK