Studentům nabízíme právní vzdělání
PŘEDŠKOLNÍ
A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
KVALIFIKACE PODLE ZÁKONA O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH
Pro naše studenty
máme novou soudní síň
Praxe
v českých i zahraničních firmách
Studenti
mají praxi
u soudu
DVĚ NOVÉ POČÍTAČOVÉ UČEBNY
Celkem 42 míst
Nové špičkové IT vybavení

O VOŠ

VOŠ PRIGO® poskytuje vzdělání ve dvou oborech. V již tradičním oboru Obecně právní činnost v rámci studijního programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru a od letošního akademického roku také v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. 

Studium práva a ekonomie je v současné době nezbytností pro jakoukoliv praktickou činnost. Absolvent školy získává z důvodu praktického zaměření studia organizovaného podle potřeb zaměstnavatelů velkou jistotu nalezení kvalitního zaměstnání. Po skončení tříletého studijního programu obdrží titul DiS. (diplomovaný specialista).

Nezbytnou součástí studia je také kvalitní praxe. VOŠ PRIGO® svým studentům zajišťuje praktickou přípravu jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Spolupracujeme s významnými společnostmi, které svůj pracovní trh otevírají pro naše absolventy i po úspěšném ukončení studia. Podnikaví studenti si mohou na vlastní kůži vyzkoušet také vedení podniku v rámci tzv. fiktivní firmy. To, že jim to opravdu jde, dokazuje mimo jiné i trojnásobné vítězství v celonárodní soutěži fiktivních firem.

Profese, kde nalezne absolvent uplatnění, jsou velmi rozmanité, např. advokátní, notářské a realitní kanceláře, finanční a bankovní sektor, veřejná správa, Policie ČR, městská policie, ale i evropské instituce. Po skončení studia na VOŠ a získání titulu DiS., nabízíme možnost pokračování studia na partnerské vysoké škole od 2. ročníku a slevou ze školného ve výši 10 000 Kč v každém ročníku studia.

Absolventi oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika budou splňovat kritéria zákona o pedagogických pracovnících. Jako kvalifikovaný pedagog pak může působit jako učitel(ka) v mateřské škole, ředitelka mateřské školy, vychovatel(ka) v družině, pedagog volného času a ve všech dalších profesích, u kterých je nutno splnit kvalifikační kritéria zákona o pedagogických pracovnících. Nezaměstnanost absolventů uvedeného oboru je dle statistik úřadu práce 0%. Po skončení studia na VOŠ a získání titulu DiS., nabízíme možnost pokračování studia na partnerské vysoké škole od 2. ročníku a slevou ze školného ve výši 10 000 Kč v každém ročníku studia. 

VOŠ PRIGO® má stabilní pedagogický sbor, který je tvořen odborníky z vysokých škol a praxe. Další předností tohoto unikátního vzdělávacího projektu je zázemí vlastních prostor s multi-mediálními učebnami, které nabízí dostatek prostoru k vlastnímu studiu i oddechu.

Na VOŠ PRIGO® probíhal v rámci programu Leonardo da Vinci projekt bilaterálních zahraničních mobilit pro studenty i pedagogy. Stáže probíhaly na partnerské škole na Fachschule, Fachoberschule und Berufsschule Eike von Repgow v německém Magdeburgu.

Studenti pravidelně vycestovali na třitýdenní pobyty do Německa, kde vykonávali pracovní stáže v zahraničních firmách (např. Deutsche Telekom, BOSCH, Wobau, právní a správní kanceláře aj.) v Sasku-Anhaltsku. Celý pobyt i doprava byla hrazena z prostředků projektu. Na stáže byli vybíráni v konkurzním řízení nejlepší studenti školy. Zahraniční zkušenost spojená s prací v mezinárodním prostředí prohlubuje jazykové kompetence studentů, jakož i zvyšuje jejich cenu na trhu práce. Grantový program Leonardo da Vinci zprostředkovávala Národní agentura pro evropské vzdělávací programy a úspěch ve výběrovém řízení, který dosáhla VOŠ PRIGO® byl velmi výjimečný.

VOŠ PRIGO® byla účastna na dalších dvou projektech, které byly financovány z prostředků Operačního programu CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci výzvy č. 32 k oblasti podpory 7.2.1 Vyšší odborné vzdělávání, prioritní osy 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj. Cílem schváleného projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0015 – Zvýšení uplatitelnosti absolventů VOŠ PRIGO® na trhu práce – bylo komplexní řešení současných problematických oblastí vyššího odborného vzdělávání na úrovní VOŠ PRIGO®. Na jedné straně se jednalo o zvýšení uplatitelnosti absolventů VOŠ na trhu práce a na straně druhé o zajištění lepší prostupnosti těchto absolventů do bakalářských programů VŠ. V rámci projektu byly zajišťovány praxe zejména u tuzemských společností s cílem snížit riziko nenalezení vhodného zaměstnání po absolvování vyšší odborné školy. Projekt CZ.1.07/2.1.00/32.0079 – Zvýšení prostupnosti studentů mezi VOŠ PRIGO® a VŠ – byl zaměřen přímo na zvýšení prostupnosti absolventů VOŠ PRIGO® do bakalářských studijních programů VŠ prostřednictvím vytvoření kreditního systému hodnocení studia v souladu s ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), který zjednoduší proces uznávání části studia absolventů VOŠ PRIGO® na VŠ. V návaznosti na výše uvedený projekt usiluje také o další zvýšení uplatitelnosti absolventů v praxi prostřednictvím modularizace výuky včetně vytvoření e-learningové podoby modulů pro studenty v prezenční i kombinované formě studia.

Další zajímavé informace o naší VOŠ naleznete v rozhovoru pro Deník PRÁVO.

Průvodce naší školou on-line

Průvodce vyšší odbornou školou

Dny otevřených dveří proběhnou 11.5.2019. Individuální návštěvu si můžete domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu (klikněte zde).Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt OP VVV Projekt OP VK