Studentům nabízíme právní vzdělání
PŘEDŠKOLNÍ
A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
KVALIFIKACE PODLE ZÁKONA O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH
Pro naše studenty
máme novou soudní síň
Praxe
v českých i zahraničních firmách
Studenti
mají praxi
u soudu
DVĚ NOVÉ POČÍTAČOVÉ UČEBNY
Celkem 42 míst
Nové špičkové IT vybavení

Úřední deska

17. prosince 2018

Informace k přihláškám na VOŠ PRIGO

Přihlaste se již nyní ke studiu na VOŠ PRIGO® pro školní rok 2019/2020! Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 31. 1. 2019! Získejte titul DiS.!

více

Novinky

17. prosince 2018

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Absolvent tohoto oboru bude splňovat kritéria zákona o pedagogických pracovnících jako kvalifikovaný pedagog v mateřské škole a dalších zařízeních. Podle statistiky MŠMT je nezaměstnanost absolventů VOŠ v oboru 0%.

více
10. prosince 2018

Uplatnění na trhu práce

Využijte této možnosti, kterou Vám nenabídne žádná jiná vysoká škola a staňte se žádanými na trhu práce! Studenti vykonávají praxi přímo na pracovištích našich partnerů.

více
3. prosince 2018

Exkurze studentů do budovy soudu

Studenti VOŠ PRIGO v rámci výuky navštívili Okresní soud v Ostravě-Porubě, kde měli příležitost zúčastnit se několika soudních jednání. Na konci každého jednání hovořili přímo se soudcem.

více

Vysoká škola sociálně správní

Součástí skupiny našich škol je také Vysoká škola sociálně správní, kde mohou absolventi VOŠ PRIGO pokračovat ve studiu několika oborů. Pro absolventy oboru Obecně právní činnost se jeví vhodným pokračování ve studiu v oboru Veřejná ekonomika a správa a pro absolventy oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika pak v oborech Sociální práce nebo Management v sociální sféře. Absolventi VOŠ mohou využít mnoha benefitů, vč. možného nástupu do 2. ročníku nebo slevy na školné ve výši 10 000 Kč ročně. více

JSME PRIGO

Do nového školního roku 2017/2018 vstoupila naše VOŠ v upraveném organizačním uspořádání a pod společnou značkou PRIGO, která reprezentuje vzdělávací cíle celého uskupení na všech stupních vzdělávací soustavy. Školy se budou výrazněji zaměřovat zejména na zajištění vysoce kvalitní výuky s respektováním výzev současné společnosti. Vycházejí z integrace přístupu ČSI prostřednictvím zásad tzv. "Kvalitní školy" a nových standardů akreditací. Podstatou je také zahrnutí PriorityGO přístupu, jehož principy kladou vzdělávaného jedince vždy na první místo.
více


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt OP VVV Projekt OP VK