Přírodovědné gymnázium PRIGO

Poskytuje vzdělání v moderním kampusu v Ostravě se špičkovým vybavením, laboratořemi a botanickou zahradou. Nabízí obory osmiletého, šestiletého a čtyřletého gymnázia. Jako jedna z mála škol má povolenou výuku některých předmětů v anglickém nebo německém jazyce, což se odrazí i na výročním vysvědčení. Specializuje se na přírodovědnou oblast, ale také má – podle volby studenta – humanitní a jazykové zaměření. V přírodovědné oblasti má specializaci na lékařské, farmaceutické a veterinární obory nebo na obory přírodovědné a technické. Spolupracuje nejen s lékařskými fakultami ale i dalšími vysokými školami v tuzemsku i zahraničí.

Bližší informace naleznete na webových stránkách školy.

Mezinárodní obchodní akademie PRIGO

Naše obchodní akademie působí v Ostravě a soustřeďuje se na rozšířenou výuku cizích jazyků. Má povolení MŠMT k výuce některých předmětů v cizím jazyce. Zároveň spolupracuje s mnoha zahraničními, ale i tuzemskými institucemi. Studenti si mohou volit profilaci právní nebo ekonomickou podle vysoké školy, na nichž chtějí v budoucnu studovat. Zmínit lze moderně vybavené učebny – PC učebny, jazykové učebny nebo například věrnou repliku soudní síně. Výuka probíhá také ve venkovní učebně. Naši studenti se pravidelně umísťují v soutěžích napříč právními a ekonomickými disciplínami.

Bližší informace naleznete na webových stránkách školy.