Studium

na Obchodní akademii PRIGO Ostrava

1. Obecné informace

střední škola Ostrava, obchodní akademie PRIGOJako jedna z mála středních škol má naše obchodní akademie, na základě rozhodnutí MŠMT, povolenou výuku některých předmětů v cizím jazyce a zmíněné se projeví také s uvedením této skutečnosti na vysvědčení. PRIGO spolupracuje s více jak 20 zahraničními školami, počínaje Velkou Británií, Francií, Německem a Rakouskem, přes americké školy a několika čínskými školami konče (klikněte zde). Jazyková výuka probíhá v nově postavené jazykové a počítačové učebně a využívá i prvky tzv. blended learningu, tedy operativní on-line výuky zahrnující e-learning a multimediální prostředky. Pro výuku společenských věd byla uvedena do provozu replika soudní síně, ve které si žáci mohou vyzkoušet reálné soudní procesy v talárech a při simulaci opravdového soudního prostředí. Nedávno byly také dokončeny a otevřeny dvě nové odborné učebny a začala být využívána botanická zahrada, jejíž součástí je školní skleník a venkovní učebna.

OBCHODNÍ AKADEMIE

63-41M/02 Obchodní akademie (právní profilace)

V této profilaci je omezená výuka matematiky na nezbytné minimum dané rámcovým vzdělávacím programem pro obchodní akademie, které je ale dostatečné pro všeobecný přehled. Naopak je posílena výuka logiky a obecných studijních předpokladů, které jsou nutné pro přijímací řízení na právnických fakultách nebo pro studium na těchto školách. Dále je podpořena i oblast společenských věd, která je obvyklejší spíše pro gymnázia. Na rozdíl od všeobecných gymnázií se téměř nemusí vyučovat problematika přírodních věd, naopak se žáci soustředí na praktické kompetence, zejména ekonomického charakteru. Součástí výuky na naší ekonomické škole jsou aktivity profesorů a docentů z právnických fakult. To vše také se zaměřením na zvládnutí dvou cizích jazyků. Učební plán a školní vzdělávací program (ke stažení zde).

63-41M/02 Obchodní akademie (ekonomická profilace)

U profilace ekonomické lyceum je omezena výuka společenských věd a minimalizována výuka věd přírodních, a to pouze na minimální úroveň stanovovanou MŠMT. Podpořeny jsou zejména ekonomické disciplíny. Učební plán a školní vzdělávací program (ke stažení zde).

2. Vybavení školy a učeben

Střední škola je situována ve velmi příjemném prostředí vilové části Ostrava-Mariánské Hory (tzv. Kampus Mojmírovců), poblíž ulice 28. října, a to s velmi dobrou dopravní dostupností, jak automobilem, tak také tramvají (např. linka č. 4, 8, 9), zastávka Prostorná je vzdálena necelých 200 m. Součástí areálu školy je rozsáhlý pozemek pro mimoškolní aktivity žáků. Vnitřní prostory školy jsou moderně zařízeny a většina z nich je nově zrekonstruována. V letošním roce byl otevřen další nový pavilón. Třídy jsou vybaveny novými nebo zánovními židlemi a lavicemi s vestavěnými počítači. Součástí je multimediální technika a vybavení dataprojektorem. Interaktivní tabule a specializované laboratoře např. pro výuku jazyků jsou samozřejmostí. V areálu školy je vlastní tělocvična s velmi dobrým vybavením. Pro volnočasové aktivity jsou připraveny dva školní fotbálky, ping-pongový stůl a nově venkovní kuželky.

3. Školné a stipendium

Mezinárodní obchodní akademie PRIGO v Ostravě je nestátní střední školou pro velmi dobré žáky, kteří mají zájem studovat mezinárodní obchodní akademii s rozšířenou výukou cizích jazyků. Standardní školné se pohybuje ve výši 6 000 Kč měsíčně. S ohledem na umožnění dostupnosti vzdělání je všem žákům bez vážných kázeňských prohřešků, kteří zahájí studium ve školním roce 2019/2020, na základě rozhodnutí ředitelky školy, školné prominuto. Stipendium obdrží každý žák, který uspěje v 1. kole přijímacích zkoušek, a to ve výši 500 – 2 000 Kč/měsíc. S ohledem na velmi schopné žáky, kteří prokazují svou kvalitu již u přijímacího řízení, je stipendium 500 Kč/měsíc poskytováno žákům, kteří uspěli v 1. kole přijímacích zkoušek, už od prvního měsíce nástupu do školy a je garantováno žákům bez vážných kázeňských prohřešků. Toto stipendium může být podle výsledků přijímacích zkoušek nebo dalšího studia zvýšeno na 1 000 Kč/měsíc velmi dobrým žákům, nebo na 2 000 Kč/měsíc vynikajícím žákům. Žákům, kteří byli přijati na základě dalších kol přijímacího řízení, bude stipendium uděleno od 2. roku studia podle prospěchu. Stipendium je podle výše uvedených podmínek stanovováno žákům, kteří započnou studium od školního roku 2019/2020.


© PRIGO 1993-2019