Stipendium

Stipendium obdrží každý žák, který uspěje v 1. kole přijímacích zkoušek, a to ve výši 500 – 2 000 Kč/měsíc. S ohledem na velmi schopné žáky, kteří prokazují svou kvalitu již u přijímacího řízení, a poté v průběhu studia, je stipendium 500 Kč/měsíc poskytováno žákům, kteří uspěli v 1. kole přijímacích zkoušek už od prvního měsíce nástupu do školy a je garantováno žákům bez vážných kázeňských prohřešků, na základě stipendijního řádu. Toto stipendium může být podle výsledků přijímacích zkoušek nebo dalšího studia zvýšeno na 1000Kč/měsíc velmi dobrým žákům, nebo na 2 000 Kč/měsíc vynikajícím žákům. Žákům, kteří byli přijati na základě dalších kol přijímacího řízení, bude stipendium uděleno od 2. roku studia podle prospěchu.


© PRIGO 1993-2019