Praxe

soukromá obchodní akademie Ostrava PRIGO, IbacoMezinárodní obchodní akademie PRIGO v Ostravě je prestižní soukromá obchodní akademií s mezinárodními ambicemi, která se, díky zaměření na ekonomické a právní předměty, resp. výraznému rozšíření výuky cizích jazyků a informačních technologií, může pyšnit stoprocentním uplatněním svých absolventů v oboru dané profilace. To je způsobeno také prakticky zaměřenou výukou a spoluprací s více než 30 partnery z tuzemské nebo zahraniční praxe, která umožní po skončení střední školy snadné získání vhodného zaměstnání nebo vlastní podnikatelskou aktivitu. Drtivá většina absolventů je přijata na právnické a ekonomické fakulty v České republice nebo na zahraniční univerzity. Po jejich skončení pak, spolu s praktickými kompetencemi ze střední školy, nacházejí uplatnění na prestižních pozicích.

Mentoring

Ve školách PRIGO probíhá také promyšlená forma mentoringu, kde se starší žáci stávají mentory mladších žáků a učí se mimo jiné i zodpovědnosti.
Na to, jak vypadá mentoring ve školách PRIGO, se můžete podívat zde.


© PRIGO 1993-2019