O akademii

obchodní akademie Ostrava PRIGOObchodní akademie PRIGO Ostrava

Mezinárodní obchodní akademie PRIGO je střední školou s 26-letou tradicí, která je součástí skupiny škol PRIGO poskytující vzdělávání na všech stupních vzdělávací soustavy. Vychází z aplikace unikátního, ochrannou známkou chráněného přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je u nás vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

Nabízí klasické vzdělání s maturitou na obchodní akademii, avšak s důrazem na mezinárodní prvek a globální prostředí. Zaměřuje se proto na výrazně rozšířenou výuku cizích jazyků a informačních technologií. To vše však v rámci povinného základu daného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámcových programech, tedy zejména v oblasti výuky jazyka českého a dalších povinných předmětů. Cílem obchodní školy je připravit žáka na praktický profesní život, státní maturitu a další vysokoškolské vzdělání především na právnických nebo ekonomických fakultách.

Usnadnímě Vám výběr střední školy

Mezinárodní obchodní akademie v Ostravě vychází jako jediná v regionu z premisy, že talentovaný žák s velmi dobrým prospěchem ze základní školy nepatří pouze na gymnázia, ale je-li humanitněji orientován, nemá-li zásadnější zájem o přírodní vědy a technické disciplíny a má-li aspirace zabývat se ekonomií a právem, je vhodnější studovat právě na prestižní ekonomické škole. Ta může v rámci regulativ MŠMT zařadit právě větší specializaci na zmíněné disciplíny při zachování obecného základu, soustředěné jazykové přípravy a přípravy na maturitu. Po ukončení studia nalezne absolvent uplatnění v advokátních nebo notářských kancelářích, na soudech a ve veřejné správě, v realitních kancelářích. Dále pak v účetních a auditorských společnostech. Velmi častým je uplatnění v bankovnictví, pojišťovnictví, marketingu a managementu v tuzemských, ale zejména mezinárodních firmách nebo jako samostatný podnikatel. To je umožněno vyváženou výukou potřebných předmětů a také existencí praktické výuky a praxe u zaměstnavatelů. Většina žáků pak pokračuje ve vysokoškolském studiu na právnických a ekonomických fakultách.

Moderní a interaktivní

Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách s multimediální technikou. Pro výuku společenských věd byla uvedena do provozu replika soudní síně, ve které si žáci mohou vyzkoušet reálné soudní procesy v talárech a při simulaci opravdového soudního prostředí. Výuka probíhá také v nově postavených a vybavených jazykových a počítačových učebnách. PRIGO spolupracuje s více jak 20 zahraničními školami, počínaje Velkou Británií, Francií, Německem a Rakouskem, přes americké školy a několika čínskými školami konče (klikněte zde). To vše umožní snazší průchodnost do vysokoškolského studia v ČR i zahraničí. Jazyková výuka probíhá mimo jiné formou tzv. blended learningu. Jedná se o komplexní interaktivní a multimediální jazykovou výuku, která je kombinací e-learningu a on-line zapojení učitele a žáka. Otevřeli jsme také přírodovědnou učebnu a botanickou zahradu se skleníkem. Škola je situována ve velmi příjemném prostředí vilové části Ostrava-Mariánské Hory na ulici Mojmírovců, tzv. Kampus Mojmírovců. S ohledem na umožnění dostupnosti vzdělání je všem žákům bez vážných kázeňských prohřešků, kteří zahájí studium ve školním roce 2019/2020, na základě rozhodnutí ředitelky školy, školné prominuto. Stipendium obdrží každý žák, který uspěje v 1. kole přijímacích zkoušek, a to ve výši 500 – 2 000 Kč/měsíc.

Průvodce naší školou on-line

Průvodce obchodní akademií

Projekty


© PRIGO 1993-2019