Stipendium

Stipendium obdrží každý žák, který uspěje v 1. kole přijímacích zkoušek, a to ve výši 500 - 2 000 Kč/měsíc. S ohledem na velmi schopné žáky, kteří prokazují svou kvalitu již u přijímacího řízení, a poté v průběhu studia, je stipendium 500 Kč/měsíc poskytováno žákům, kteří uspěli v 1. kole přijímacích zkoušek už od prvn...

Více »

Studium bez školného

Jsme nestátní střední školou pro velmi dobré žáky, kteří mají zájem studovat obchodní akademii s rozšířenu výukou jazyků a informačních technologií. S ohledem na umožnění dostupnosti vzdělání a partnerství se silnou soukromou společností, je všem žákům bez vážných kázeňských prohřešků, kteří zahájí studium ve školním r...

Více »

Přijímací řízení a Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhne dne 24.2.2018 v době 10.00-12.00 hodin. Přijímací zkoušky v 1. kole pro školní rok 2018/2019 proběhnou ve dnech 12.4.2018 a 16.4.2018. Přihlášky bude možné zasílat do 1.3.2018. Podmínky přijetí naleznete Více »

Právní profilace

V právní profilaci je omezená výuka matematiky na nezbytné minimum dané rámcovým vzdělávacím programem pro obchodní akademie. Naopak je posílena výuka logiky a obecných studijních předpokladů, které jsou nutné pro přijímací řízení na právnických fakultách nebo pro studium na těchto školách. Dále je podpořena i oblast s...

Více »

Přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO

Jedná se o střední školu, která se soustředí na rozšířenou výuku přírodovědných disciplín a profilaci lékařského, farmaceutického, veterinárního, přírodovědného nebo technického směru.  

Více »


© PRIGO 1993-2018