spec-nab.png

Stipendium

Stipendium obdrží každý žák, který uspěje v 1. kole přijímacích zkoušek, a to ve výši 500 - 2 000 Kč/měsíc. S ohledem na velmi schopné žáky, kteří prokazují svou kvalitu již u přijímacího řízení, a poté v průběhu studia, je stipendium 500 Kč/měsíc poskytováno žákům, kteří uspěli v 1. kole přijímacích zkoušek už od prvn...

Více »

Studium bez školného

Jsme soukromá střední škola v Ostravě pro velmi dobré žáky, kteří mají zájem studovat obchodní akademii s rozšířenu výukou jazyků a informačních technologií. S ohledem na umožnění dostupnosti vzdělání a partnerství se silnou soukromou společností, je všem žákům bez vážných kázeňských prohřešků, kteří zahájí studium ve ...

Více »

aktuality.png

Přijímací řízení a dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří již proběhly. Přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020 v 1. kole přijímacího řízení proběhnou ve dnech 12.4.2019 a 15.4.2019. Přihlášky bylo možné zasílat do 1.3.2019. Podmínky přijetí naleznete Více »

Zahraniční spolupráce

PRIGO spolupracuje s více jak 20 zahraničními školami, počínaje Velkou Británií, Francií, Německem a Rakouskem, přes americké školy a několika čínskými školami konče (klikněte zde). Mezinárodní výměna studentů a pedagogů um...

Více »

Přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO

Jedná se o střední školu, která se soustředí na rozšířenou výuku přírodovědných disciplín a profilaci lékařského, farmaceutického, veterinárního, přírodovědného nebo technického směru.  
Více »


© PRIGO 1993-2019