Talentované děti

PRIGO MS web fotografie 800x600 px4

Podstatou a klíčovým úkolem naší mateřské školky je zajistit spokojený život vašeho dítěte a podporovat jeho všestranný rozvoj vhodným mixem herních i vzdělávacích aktivit. V případě diagnostiky určitého talentu dětí v některé z oblastí, rozvíjíme jejich předpoklady a nadání. Našim záměrem je zejména rozvoj schopností těchto mimořádně nadaných dětí a k tomu využíváme vyškolených pedagogů a psychologů.

Prostředkem je také individuální přístup ke každému jedinci. Cílem školy tedy není jen rozvoj vědomostí, ale celé osobnosti dítěte. Škola klade důraz na podporu sociálních a emocionálních schopností, které bývají v některých případech slabší stránkou talentovaných dětí. Učíme je poznat jejich přednosti a případné slabiny změnit k lepšímu. Také je učíme lépe zvládat stres, který přináší každá výjimečnost.

V případě doloženého rozhodnutí pedagogicko-psychologické poradny o diagnostice mimořádného nadání, může dítě získat (prostřednictvím zákonného zástupce) stipendium. Toto stipendium lze použít pro libovolný účel, který je v zájmu dítěte.

© PRIGO 1993-2019