Pro rodiče

Two preschool children build castles with plastic cubesDo mateřské školy přijímáme děti od dvou let věku. Naším cílem je zajistit spolehlivou výchovu a vzdělávání v předškolním období, přípravu dětí na vzdělávání na základní škole a nenásilný přechod do školního prostředí. Úzce spolupracujeme se Základní školou PRIGO. Děti mají možnost již v mateřské škole poznat prostředí základní školy a její učitele. Adaptace je poté přirozenější a přechod do základní školy není spojen se zbytečným stresem a obavami z neznámého.

V mateřské škole využíváme alternativní směry, jako je aromaterapie, arteterapie, muzikoterapie a jiné podle preferencí rodičů dětí. Zajišťujeme spolupráci s logopedem při depistáži a nápravě vad řeči dětí. V naší škole probíhá také projekt na podporu rozvoje předčtenářské gramotnosti s názvem Celé Česko čte dětem. Při rozvoji výchovně – vzdělávací strategie pro děti s mimořádným nadáním spolupracujeme s Mensou České republiky. V souladu se vzdělávacími programy s dětmi pravidelně navštěvujeme zoologickou zahradu, Svět techniky, farmy se zvířátky, chodíme na vycházky do lesa a rodičům dále nabízíme možnost zapsat své děti do dalších sportovních kroužků nebo na lyžařský kurz.

Naše mateřská škola je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení a je pod přísným dohledem České školní inspekce.

Mateřská škola je otevřena celoročně, od pondělí do pátku od 6:30 do 17:00 hodin. Docházka dětí je možná podle individuálních potřeb rodičů. Děti mohou docházet standardně na celý den, půlden, ale mohou také školku navštěvovat pouze ve vybrané dny.

Odpočinek dětí probíhá v samostatné ložnici, proto umožňujeme odchod dětí po obědě do 13:00 hodin, aniž by se odpočívající děti rušily.

PRIGO průvodce si můžete prohlédnout zde.

Průvodce mateřskou školou

© PRIGO 1993-2019