Menu pro rodiče

Odhlásit

Tematický časový plán pro měsíc leden (angličtina u Květinek): “Colours”.

Klíčová slovní zásoba:

Cookie, Lulu, hello, bye-bye, cat, one, two, three, four, five, six, red, pink, yellow, purple, green, blue.

Cíle:

- Představit Cookieho, Lulu, Denzela.

- Naučit pozdravy.

- Naučit čísla 1-6.

- Zvykat děti na rutinní postupy při angličtině.

- Rozpoznat názvy šesti barev.

- Povzbuzovat děti ke spolupráci.

- Rozvíjet dovednosti v oblasti koordinace ruky a oka, jemné motoriky obtahováním linií, vybarvováním, přiřazováním, kreslením.

Kurikulární oblast:

- Koordinace a ovládání jemné motoriky.

- Rané sociální skupiny: rodina a škola.

- Chápání a porozumění pravidel chování dětí v sociální skupině.

- Porozumění příběhům.

- První, základní číslovky.

- Zapojení se do činností a aktivit při užití poslechu, dětských říkánek, písniček a tanečků.

- Využití řeči těla k vyjádření pochopení pocitů a emocí.

- Základní výtvarné techniky, jejich využití pro rozvoj tvořivosti.

© PRIGO 1993-2020