Menu pro rodiče

Odhlásit

Tematický časový plán měsíce dubna: Jaro na zahrádce, polích, vesnici i ve městě

Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný… Zvířátka, kraslice, chceme vidět nejvíce… Zvyky i tradice kolem nás.

Podtémata:

a) Velikonoční svátky.

b) Velikonoce ve městě i na vesnici.

c) Moje město, moje školka.

Dílčí cíle:

- rozvoj řečových dovedností a schopností ( výslovnost, pojmy);

- seznamování se zvyky velikonoc;

- velikonoce ve městě a na vesnici ( zajímavosti, rozdíly);

- moje město – doprava a dopravní prostředky;

- seznámení se změnami,které přichází s jarem na zahrádku;

- označování rozměrů a tvarů předmětů v různých stupních;

Oblasti k integrovanému bloku:

Velikonoce ve školce.

Auta, lodě, vláčky a letadla.

Malí zahradníci.

Místo,kde bydlím.

Očekávané výstupy (dítě):

- zdokonaluje své dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky;

- rozvíjí poznatky o městě,kde žije;

- umí pojmenovat nebo ukázat plodiny na zahrádce;

- učí se zpaměti krátké texty;

- odmítá komunikaci, která mu není příjemná adekvátním způsobem;

- dokáže se přizpůsobovat změnám ve třídě;

- dokáže porozumět , že změny jsou přirozené a samozřejmé (vše okolo se vyvíjí a mění);

 

© PRIGO 1993-2020