Menu pro rodiče

Odhlásit

Plán aktivit v listopadu

Téma: Pozor změna!

4. týden

ŘÍZENÁ ČINNOST

Po: kalendář, diář – ukázka, k čemu slouží, vytvoření týdenního kalendáře, angličtina

Út: projekt pro ZŠ, téma změna, hra na postřeh

St: plavecký výcvik

Čt: saunování + relaxace

: náslech studentů – koláž, velká tělocvična, zahrada – pohybová aktivita

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Píseň: opakování známých písniček

Písnička pro čerta

Bu, bu, bu – pohyb Míša Růžičková

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

GM: velký formát: medvěd, liška, ptáček

- koláž ze zážitků z týdne

- nakreslení, co se nám nejvíce líbilo

- pracovní listy: Emoce, procvičování před, za, první, poslední, mezi

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Básnička: Básnička pro Mikuláše

Mikuláši, pojď jen blíž,                            /stoj snožmo/

ať mě pěkně uslyšíš.                                 /ukazujeme prstem/

Celý rok jsem hodný byl,                        /stoj snožmo, ruce v bok/

ani trochu nezlobil.                                  /stoj snožmo, hlava i ruce ukazují „NE“/

Nemusím se čerta bát,                            /stoj snožmo, hlava i ruce ukazují „NE“/

ten si nechce hodně brát.                       /stoj snožmo, tleskáme do rytmu/

Anděla si pohladím,                                 /pohladíme kamaráda/

to se může, to já vím.

Za rok, až zas přijde čas,                         /chůze na místě/

z okna vyhlížeti budu vás.                      /stoj snožmo, otáčíme se na místě ze strany na stranu/

 POHYBOVÁ VÝCHOVA

- pobyt na zahradě MŠ, v případě nepříznivého počasí v tělocvičně

- rozcvička, Pozdrav slunci

- vycházka na plavecký výcvik

- saunování, relaxace

Hra: Změna – máme jeden předmět, který se během dne přesouvá z místa na místo, děti si ho musí přes den všímat a hlásit

Hra: Auta -  Děti názorně ukazují držení volantu a běhají volně v prostoru po celé hrací ploše (jezdí jako auta). Ve středu hrací plochy stojí vedoucí hry a střídavě zvedá a schovává červený a zelený praporek nebo domeček. Děti při běhu zrakem stále sledují vedoucího hry a pohotově reagují na změny optických signálů:

vztyčený zelený praporek – volný pohyb,

vztyčený červený praporek – zastavit a zůstat stát na místě,

domeček – běžet na stanoviště, označené před zahájením hry stejným obrázkem.

AJ

Cookie and Friends – flashcards – color, body, toys

Story – Pets Unit 5

Coloring Activity – Colors and speaking “What color har/eyes/dress should we color?”

Story about pets and family, draw your family, pets.

Téma: PODZIM V PŘÍRODĚ, zvířata kolem nás

3. týden

ŘÍZENÁ ČINNOST

Po: hra šipky – seznámení, pravidla, bezpečnost, hra

Út: živý králík, povídání o zvířátkách a péči o ně – hajný, myslivec, co všechno dělají, jak se o zvířata starají

St: plavecký výcvik

Čt: celodenní výlet na šipkový turnaj

Pá: pobyt ve velké tělocvičně

HUDEBNÍ VÝCHOVA

píseň:

Mysliveček skoro vstává

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

GM: velký formát

pracovní listy: Můj kamarád les, Králíčkovo bludiště

- výroba rekvizit na šipkový turnaj:

- papírové čepice: z novinového papíru složit čepici, děti polepí dle vlastní fantazie komponenty (kousky barevného papíru, stužky, krepový papír ad.) = koláž

- vlaječky

básnička s malováním: Deštník

DRAMATICKÁ VÝCHOVA  

básničky:

Listí

Létá listí mezi stromy,
poletuje mezi domy.
Stromy spolu závodí,
kdo je nejdál odhodí.
Tenké, tlusté, kulaté,
cesty jsou už zaváté.

-) s pohybem

Králík

Zlobili se strakáči,

že jim jetel nestačí.

Slupli mrkve celé kilo,

jen se po ní zaprášilo.

Když i seno spořádali,

tak si dali moučník malý –

nejde mi to na rozum:

řepu velkou jako dům!

-) s mrkvičkou

POHYBOVÁ VÝCHOVA

sportovní hra: šipky – házení šipkami na terč

hra:

Na vlaštovky

Děti běhají po tělocvičně (hraje hudba), uprostřed je natažené lano – rovně jako drát. Jakmile hudba ztichne, děti se co nejrychleji musí seřadit a vyrovnat na lano jako vlaštovičky na drátech.

- pobyt na zahradě MŠ, v případě nepříznivého počasí v tělocvičně

AJ

písničky: 5 little ducks, Monkey Teasing Alligator, Hot dog pop, Tiny turtle, See the squirrel

Big book story – the enormous turnip

Cookie and friends – Vocabulary flashcards, Body songs, Clothes song, Story CD 15

Téma: PODZIM V PŘÍRODĚ, ptáci

2. týden

ŘÍZENÁ ČINNOST

Po: didaktické obrázky – ptáci – poznání, pojmenovávaní, angličtina

Út: vycházka do okolí – pozorování ptáků, výroba zvířátek z kaštanů

St: plavecký výcvik

Čt: návštěva dentistek, krmení havranů

Pá: velká tělocvična, zahrada – pohybová aktivita + dodělávky z VV

HUDEBNÍ VÝCHOVA

píseň:

Podzim

Listopad

Vlaštovičko, leť

- poslouchání ptáčků

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

GM: velký formát: medvěd, liška, ptáček

pracovní listy: ptáci – zdokonalování pravá, levá, předmatematické dovednosti

- výroba zvířátek z kaštanů

- výroba ježka ze samoschnoucí hlíny – vyválení kuličky, protažení nosíku, na konci korálek, párátka/špejle jako bodlinky, položení na papírový list, s sebou domů

- obtisky listů – temperové barvy

- skládání vlaštovek z papírů

DRAMATICKÁ VÝCHOVA  

pohádka: Ptáček

Letí, letí, letí pták

vysoko až do oblak.

Z velké výšky vidí svět,

mohl by nám vyprávět.

Poleť, ptáčku, poleť k nám,

vyřiď pozdrav hvězdičkám.

Pozdravuj tam u sluníčka

ode mě i od bratříčka,

potom se vrať zpátky sem

na tu naši krásnou zem.

 - Hádanky

POHYBOVÁ VÝCHOVA

hry

Na vlaštovky

Děti běhají po tělocvičně (hraje hudba), uprostřed je natažené lano – rovně jako drát. Jakmile hudba ztichne, děti se co nejrychleji musí seřadit a vyrovnat na lano jako vlaštovičky na drátech.

Na vrabce a hlídače

Na koberci vymezíme prostor pro hlídače. Hlídač sedí v kruhu, má zavřené oči, předstírá spánek. Ostatní děti napodobují vrabce, poskakují okolo kruhu, říkají říkanku a předstírají zobání zrní: „Hlídač usnul na lavici, všichni vrabci na silnici. Až se zrní nazobáme, na hlídače zavoláme: Hlídači vstávej!“. Hlídač na slovo „vstávej“ vyskočí a honí děti. Děti v roli hlídače střídáme.

- pobyt na zahradě MŠ, v případě nepříznivého počasí v tělocvičně

- rozcvička jako ptáčci, Pozdrav slunci

- pozorování ptáků na vycházce, zahradě

AJ

Cookie and Friends – Colors, Toys, Body – Songs, Story

Písničky: Head, shoulders, knees and Toes

Příběh: The Ginger bread man

Téma: PODZIM V PŘÍRODĚ, zvířata v lese

1. týden

ŘÍZENÁ ČINNOST

Po: výroba zvířátek z kaštanů, dle počasí na zahradě

Út, St, Čt: dle počasí

– výlet do Bělského lesa, návštěva lesní školky, kaštany pro zvířátka

– výroba kulis pro dramatizaci pohádky Boudo, budko – společná činnost na delší dobu; cíl: vnímání prostoru, spolupráce ve skupině

Pá: dramatizace pohádky Boudo, budku – práce s textem a s obrázkovým materiálem

- didaktické obrázky – zvířata + obydlí

HUDEBNÍ VÝCHOVA

píseň:

Podzim

Listopad

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

GM: velký formát: jehličnatý les – svislá čára, šikmá čára

pracovní listy: drak – smyčky; zvířátka v lese – najdi cestu ke krmítku

- výroba zvířátek z kaštanů

- výroba ježka ze samoschnoucí hlíny – vyválení kuličky, protažení nosíku, na konci korálek, párátka/špejle jako bodlinky, položení na papírový list, s sebou domů

- společný velký ježek – šablona, lepení nasbíraných, usušených listů, domalování obličeje

DRAMATICKÁ VÝCHOVA  

pohádka: Boudo, budku – práce s textem, učení se textu, dramatizace

POHYBOVÁ VÝCHOVA

hry

Na zajíčka

Děti stojí v kruhu, drží se za ruce, chodí dokola, jeden je zajíček, sedí uprostřed, děti říkají (zpívají): “Zajíček ve své jamce sedí sám, sedí sám, ubožáčku, co je ti, že nemůžeš skákati? Chutě skoč, chutě skoč a vyskoč! Na koho chceš!” Zajíček si skokem nakonec vybere jednoho, kterého obejme –) ten bude další zajíček.

Na ježka

Jedno dítě (nebo polovina dětí) představuje ježka, leze po čtyřech, ostatní děti říkají říkanku: “Leze ježek v lese, oběd domů nese. Děti v lese běhají, ježka všude hledají.” Ježek (ježkové) naznačuje rukama píchání do všech stran: „Já se chytit nenechám!“ a začne honička – děti si musí chytit ježka. Ježky označíme buď čepičkou, páskem, čelenkou, aby chytači věděli, koho mají chytat, a nepletli se. Kdo si ježka chytí, vymění si s ním roli.

- pobyt na zahradě MŠ, v případě nepříznivého počasí v tělocvičně

Pá: pobyt ve velké tělocvičně (v případě hezkého počasí na zahradě)

AJ

Písničky: Wheels on the bus, Tiny Tim, Hot dog, Aligator Monkey, See the Squirel

Cookie and friends book

Gingerbread man story

Flash cards

© PRIGO 1993-2020