Menu pro rodiče

Odhlásit

Co se učíme - December

Plán Montessori aktivit v prosince – Broučci start

Cílem je: nabídnout aktivity formou prožitku, pracovat s reálným materiálem vyskytujícím se přímo v přírodě případně surovinami, které získáváme zpracováním přírodních produktů získat poznání a upevnit nabyté vědomosti o daném objektu či předmětech pomocí propojení informace-prožitek-pohyb, přičemž učitel verbálně zprostředkovaná informace o objektu např. název, barva, popis (velký, drsný, tvrdý atp.) a dítě má možnost objekt ve stejný čas zkoumat…

Více »

Plán Montessori aktivit v prosinci

Cíle: Porozumět významu slov „mít někoho rád“ a chápat, proč je pro člověka důležité nebýt sám, uvědomit si, jak můžeme lásku projevit. Učit se dělit se a obdarovávat kamarády ve školce Vyzkoušet si vyzdobit slavnostně jídelní místo nebo některý prostor v budově MŠ V rámci tvořivých aktivit podílet se na výrobě vánočních dekorací V rámci pobytu venku získávat poznatky o…

Více »

Tematický časový plán měsíce prosinec: Vánoce ve školce

Školka se oblékne do zimního hávu, a těší se společně s dětmi na nejkrásnější období v roce. Jsou to dny plné pohody, klidu, výroby dárečků pro maminky a tatínky, teplé kakao a ochutnávání cukroví… Starší děti napíší dopis Ježíškovi a naučí se „čarovat“… Podtémata: a)      Kultura, prostředí, zvyky a tradice. b)      Věci kolem nás – hudební nástroje. c)       Rozmanitost lidského světa –…

Více »

© PRIGO 1993-2019