Menu pro rodiče

Odhlásit

Co se učíme - November

Plán Montessori aktivit v listopadu

Cíle: Porozumět významu a důležitosti prostorové hranice jako prostředek, který vymezuje a chrání např. pracovní prostor, chrání nás před okolím, napomáhá bezpečnému soužití ve skupině, v místnosti, v budově, ve městě Geometrické tvary, které nás obklopují V rámci tvořivých aktivit posílit představivost při napodobování staveb budov, všímat si tvarů, vnímat, které tvary mají nějakou podobnost V rámci pobytu venku získávat poznatky…

Více »

Tematický časový plán měsíce listopadu: O barevné paletě

Listopad je jako barevná paleta, přináší přírodě, lesu, parku, vesnici i městu množství odstínů a barev, které nenamíchá žádný malíř na světě… Zároveň se připravuje na zimní spánek…   Podtémata: a) Podzim a jeho barevná paleta. b) Moje město.   Dílčí cíle: - všímat si změn v přírodě; - bezpečná orientace ve známém prostředí; - praktické zapojení do činností (pokusy, srovnávání…

Více »

© PRIGO 1993-2019