Menu pro rodiče

Odhlásit

Co se učíme - April

Principy Montessori pedagogiky aneb naše hlavní cíle…

Koncept pedagogiky Marie Montessori je jiný od tradičního pojetí vzdělávání. Hlavním principem u nás není memorování, nýbrž příprava na reálný život. Děti u nás se učí jiným způsobem, avšak nejsou odlišné od děti v jiných typech mateřských škol. Marie Montessori svůj koncept výuky založila na filozofii, že: "Lidská osobnost , ne výchovná metoda musí být brána v úvahu." Dítě by…

Více »

Tematický časový plán měsíce dubna: Jaro na zahrádce, polích, vesnici i ve městě

Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný... Zvířátka, kraslice, chceme vidět nejvíce... Zvyky i tradice kolem nás. Podtémata: a) Velikonoční svátky. b) Velikonoce ve městě i na vesnici. c) Moje město, moje školka. Dílčí cíle: - rozvoj řečových dovedností a schopností ( výslovnost, pojmy); - seznamování se zvyky velikonoc; - velikonoce ve městě a na vesnici ( zajímavosti, rozdíly); - moje…

Více »

© PRIGO 1993-2020