Menu pro rodiče

Odhlásit

Co se učíme - February

Tematický časový plán v měsíci únoru – angličtina (Květinky)

V měsíci únoru pokračujeme v rozvíjení lednového tématu, zaměřeného na osvojování a upevňování slovní zásoby v oblasti čísel a barev. Zde je podstatné s dětmi procvičovat také doma. Jelikož děti neumí číst a psát, je dobré osvojení slovní zásoby přímo závislé na spolupráci rodiny a školy. Výsledky dětí jsou taktéž ve velké míře ovlivněny vývojovou úrovní dítěte. Hlavním cílem seznamování…

Více »

Tematický časový plán měsíce února: “O malém, velkém, tlustém a tenkém…”

Bylo, nebylo, za devatero horami a desatero řekami potkal skřítek PRIGO tři bratry, každý byl úplně jiný...Každý uměl něčemu jinému, a tak se skřítek naučil spoustě dovedností, které před tím sám neuměl... Podtémata: Malí řemeslníci. Z pohádky do pohádky. Lidské tělo. Dílčí cíle: - naučit děti jednoduché orientaci na svém těle. - zařazování praktických činností (řemesla). - rozvoj fantazie a…

Více »

© PRIGO 1993-2020