Menu pro rodiče

Odhlásit

Co se učíme - December

Tematický časový plán pro měsíc leden (angličtina u Květinek): “Colours”.

Klíčová slovní zásoba: Cookie, Lulu, hello, bye-bye, cat, one, two, three, four, five, six, red, pink, yellow, purple, green, blue. Cíle: - Představit Cookieho, Lulu, Denzela. - Naučit pozdravy. - Naučit čísla 1-6. - Zvykat děti na rutinní postupy při angličtině. - Rozpoznat názvy šesti barev. - Povzbuzovat děti ke spolupráci. - Rozvíjet dovednosti v oblasti koordinace ruky a oka,…

Více »

Výuka anglického jazyka ve třídě u Květinek: základní informace k jazykovému kurzu “Cookie and friends”

Cookie and friends se v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání zaměřují na rozvoj dětí po stránce fyzické, intelektuální, osobnostní, sociální a morální a to na základě pěti kurikulárních oblastí: 1) Vědomí a ovládání svého těla a sebe sama. 2) Objevování okolního prostředí a spolupráce s ostatními. 3) Vývoj jazyka a komunikace. 4) Vývoj předmatematických představ a dovedností.…

Více »

Tematický časový plán pro měsíc leden: “Jak se skřítek PRIGO, učil s paní Zimou čarovat…”

Paní Zima čaruje, u okýnka maluje... Zimní sporty, radovánky, snížek padá do zahrádky... Pojďme děti společně, mít se ve školce báječně... Podtémata: a) Paní Zima čaruje. b) Zimní sporty. c) Pojďme děti na karneval. Dílčí cíle: - seznámení s rozmanitostí přírody (les, louka, pole v zimě), - živá příroda (péče o volně žijící zvířátka v zimě), - oblékáme se (jak…

Více »

Tematický časový plán pro měsíc prosinec: “Vánoce ve školce”

Školka se oblékne do zimního hávu a těší se společně s dětmi na nejkrásnější období v roce. Jsou to dny plné pohody, klidu, výroby dárečků pro maminky a tatínky, teplé kakao a ochutnávání cukroví. Podtémata: Kultura, prostředí, zvyky, tradice. Věci kolem nás - hudební nástroje. Rozmanitost lidského světa - oslavy Vánoc. Dílčí cíle: - seznámení se zvyky a tradicemi; -…

Více »

Průvodce školním vzdělávacím programem mateřské školy: II.část

Průvodce školním vzdělávacím programem mateřské školy: II. část - Charakteristika našeho vzdělávacího programu a podmínky vzdělávání, viz. kapitola 2 Základní filozofie školního vzdělávacího programu spočívá v objevování světa dítětem. Prostřednictvím her, praktických činností a aktivit se velice přirozeně seznamuje se světem okolo. Dostává odpovědi na "vnitřní otázky" a učitel je dítěti pomocníkem, průvodcem a partnerem při objevování. Skrytý, přesto podstatný…

Více »

© PRIGO 1993-2020