Menu pro rodiče

Odhlásit

Co se učíme - October

Angličtina v Mš Prigo

Výuka angličtiny v naší mateřské škole v současné době probíhá pravidelně formou návštěvy rodilé mluvčí Yadi, která mateřskou školu navštěvuje 1 x - 2 x týdně a s dětmi aktivně komunikuje pouze anglicky. Děti si tímto upevňují zejména tzv. pasivní slovní zásobu. To znamená, že "rozumí"male nemusí cizí jazyk ještě samy aktivně používat. Toto zapojení se týká všech dětí. Abychom…

Více »

Nabídka listů pro nácvik grafomotorických dovedností a správného úchopu tužky

Milí rodiče, dovoluji si nabídnout Vám spolupráci v oblasti nácviku správného úchopu tužky a grafomotorických dovedností, které jsou nezbytné pro přípravu na nácvik psaní u dětí. Jak můžete zlepšit dovednost vašich dětí v těchto oblastech? 1) Všímejte si, jakým způsobem děti drží pastelky a tužky - vhodný je tzv. špetkový úchop. Ten musí mít zejména děti předškolního věku již zafixován,…

Více »

Tematický časový plán pro měsíc listopad: “O barevné paletě”

V měsíci listopadu budeme pracovat s těmito týdenními podtématy: Podzim a jeho barevná paleta. Moje město. Listopad je  jako barevná paleta, přináší lesu, přírodě, parku vesnici i městu množství odstínů a barev, které nenamíchá žádný malíř na světě...Zároveň se příroda i zvířátka připravují na zimní spánek. Dílčí cíle: všímat si změn v přírodě, prostředí ve kterém žijeme; bezpečná orientace ve…

Více »

Tématický časový plán pro měsíc říjen: “Skřítek Prigo a Podzimníček”.

Hlavní měsíční tématický celek: "Skřítek Prigo a Podzimníček". Podtémata: "Podzim na zahrádce". "Podzim na poli". "Podzim v lese". Dílčí cíle (na co se zaměříme, co budeme děti učit): - seznamovat děti s poznatky o světě přírody, která je obklopuje; - pozorovat, zkoumat, všímat si souvislostí; - experimentovat a využívat při nich jednoduchých pojmů, znaků a symbolů; - pojmenovávat předměty; -…

Více »

Tématický časový plán aneb co jsme se učili v září: “Skřítek Prigo Vás vítá v mateřské škole”

Září je vždy spojeno s adaptací dětí. Je potřeba k jakýmkoli činnostem přistupovat citlivě a s přihlédnutím k individuálním potřebám dětí. Proto také téma v září bylo spojeno s tím, co děti obklopuje, tedy kamarádi, paní učitelky, nové prostředí školky a také seznámení s denním režim školky. Každé měsíční téma je rozděleno do "podtémat", které jsou zpracovány do jednotlivých týdnů…

Více »

Informace pro rodiče

Vážení a milí rodiče, dovoluji si seznámit Vás s tématem, se kterým jsme v mateřské škole pracovali v měsíci září. Jde o "první" vlaštovku, od října již budete mít pravidelný přehled o tématech se kterými ve školce pracujeme, naleznete zde také informace týkající se kulturního programu, zájmových aktivit a obecně dění ve školce. Těším se na další spolupráci věřím, že…

Více »

© PRIGO 1993-2019