Menu pro rodiče

Odhlásit

Co se učíme - January

Týden 1. – 5. ledna

Tento týden se děti budou učit získávat zkušenosti a dovednosti pracovními činnostmi. Budou se učit rozvíjet komunikativní a interaktivní dovednosti. Děti si budou vytvářet podvědomí o prospěšnosti spolupráce (rodiče, děti, příprava masek). Budou rozvíjet esteticé cítění a všímání si rozdílů. Budou se učit svoji náladu vyjádřit slovně i pohybem. Děti budou získávat pocit sounáležitosti a budou se učit dobře se…

Více »

Týden 25. – 29. ledna

V tomto týdnu se děti budou hravou formou učit poznávat barevný svět kolem nás. Děti budou vedeny k tomu, aby vnímaly různé tvary kolem sebe. Děti se postupně budou učit rozlišovat barvy a tvary ve svém okolí. Děti se budou učit přiřazovat stejné barvy a tvary k sobě. Tento týden se děti naučí pojmenovávat základní geometrické tvary i barvy a…

Více »

Týden 18. – 22. ledna

Tento týden se děti seznámí se zvířátky, která nespí a spí zimním spánkem. Děti budou seznámeny s prací hajného (myslivce). Tento týden se u dětí bude upevňovat vztah ke zvířátkům s důrazem na nutnost neubližovat jim, ale pomáhat v klidu přečkat zimu. Cílem bude také přiblížit dětem život ptáků v zimě a možnosti péče o ně. Děti se naučí pojmenovávat…

Více »

Týden 11. – 15. ledna

Tento týden se děti naučí poznávat a pojmenovávat věci potřebné ke sportování. Seznámí se se zimními sporty. Budou si povídat a ukazovat obrázky k lyžování, bobování, bruslení nebo k lednímu hokeji apod. Děti obohatí své poznatky o práci horské služby a seznámí se s novými pojmy jako např. lyžařský vlek, rolba, sněhové dělo, skibob apod. Děti se naučí jak správně…

Více »

Týden 4. – 8. ledna

Tento týden se děti budou učit kreslit kruhové a oválné tvary, a tím vylepšovat svou grafomotoriku. Děti se naučí něco nového k zimnímu období. Budou si povídat o tom, jak se v zimě oblékáme a jak v zimě nejlépe chránit své zdraví. Upevní si, jaké počasí lze v zimě očekávat. Na vlastní oči si vyzkouší, co se stane se sněhem…

Více »

© PRIGO 1993-2019