Menu pro rodiče

Odhlásit

Co se učíme - April

Týden 27.-30. duben

Tento týden si připomeneme měsíc bezpečnosti, děti budou vedeny k opatrnosti při chůzi na vozovce a chodníku, poznávání dopravních značek, poznávání práce policistů, dopravní policie. Starší děti budou seznamovány s dopravními pravidly, při vycházkách se pokusíme učit děti orientovat se v dopravních situacích.  

Více »

Týden 20.-24. dubna

Tento týden budeme společně oslavovat Den Země. S dětmi si budeme povídat o životě na zemi, co všechno se v ní nachází ( půda, kamení, voda, rostliny, živočichové ), jak můžeme o přírodu pečovat,  jak jí pomáhat. Starší děti se budou učit, jak se orientovat v obrazových encyklopediích, umět naslouchat novým poznatkům. K tomu nám bude nápomocna obrázková didaktika, dramatika,…

Více »

© PRIGO 1993-2019