Podpora SMO

V Mateřské škole PRIGO se věnujeme výuce cizích jazyků u dětí všech věkových kategorií. Do výuky se zapojuje také rodilá mluvčí, která s dětmi komunikuje výhradně v anglickém jazyce. Naši činnost opakovaně podporuje Statutární město Ostrava (SMO) v rámci Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách na území SMO. Za uvedenou neocenitelnou podporu Ostravě velice děkujeme.

© PRIGO 1993-2019