O MŠ

Children with teacher at school.Mateřská škola PRIGO je součástí skupiny PRIGO, která zahrnuje školy ve všech stupních vzdělávací soustavy. Vychází z aplikace unikátního, ochrannou známkou chráněného přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je u nás vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

Naše mateřská škola je součástí multistupňové výuky ve školách PRIGO, které mají tradici ve vzdělávání již 26 let. Zahrnují také čtyřleté, šestileté a osmileté gymnázium – Přírodovědné gymnázium (PRIGO) a Základní školu PRIGO. Školy PRIGO se zaměřují na podporu a rozvoj talentu v přírodovědných a technických disciplínách a na výuku v cizím jazyce. Výuka na Přírodovědném gymnáziu PRIGO je v mezích rámcového vzdělávacího programu specializovaná právě na přírodovědné a technické předměty. Na Základní škole PRIGO je vyhledáván talent v oblasti přírodních věd, techniky nebo jazyků, avšak žáci jsou s těmito oblastmi spíše seznamováni a uplatní se na všech typech středních škol.

Mateřská škola PRIGO nenásilnou formou seznamuje děti raného a předškolního věku se světem přírody a techniky. Podporuje inovativní metody a formy práce a alternativní pedagogické směry. Při vytváření koncepce témat, aktivit a činností využívá prvků Montessori pedagogiky a Gardnerovy teorie mnohačetné inteligence. Pro dítě je velmi přirozené učit se prostřednictvím hry a objevování. K poznání, ale nikdy nevede jen jedna cesta – proto dětem nabízíme především příležitost nalézt tu cestu ke vzdělání a poznání, která vyhovuje jejich individuálním potřebám a možnostem. Právě individuální přístup k dětem je naší prioritou, a proto jsou v našich třídách snížené počty dětí. Při výuce si děti v naší školce osvojují cizí jazyky, a to pod vedením jazykově i pedagogicky kvalifikovaných učitelek a rodilých mluvčí. Témata pro rozvoj jazykových kompetencí jsou koncepčně zapracována do vzdělávacích programů. Přijímáme děti již od dvou let věku a náš tým tvoří kvalifikovaní pedagogové, učitelé Montessori pedagogiky, logopedka, učitelka anglického jazyka s praxí ve výuce v mateřské školce v Anglii v tradiční i Montessori oblasti. Na 6 dětí připadá jedna učitelka, což umožňuje zajistit individuální přístup.

Mateřská škola se nachází v Ostravě-Hrabůvce a s ohledem na své umístění je velmi dobře dostupná nejen pro rodiče dětí z Ostravy, ale také pro ty, kteří dojíždějí do zaměstnání z Frýdku-Místku a okolí. Součástí mateřské školy je tělocvična, sauna, kino a knihovna pro děti. Na školní zahradě je dopravní hřiště s dopravními značkami a semafory. Rodičům vycházíme vstříc, pokud jde o jejich preference v oblasti stravovacích návyků a zvyklostí dětí. Jsme schopni zajistit bezlepkovou, bezlaktózovou nebo vegetariánskou stravu.

Child with armbands in swimming pool.Samozřejmostí je nadstandardní otevírací doba, možnost přítomnosti rodičů u výuky nebo místa k parkování. Ojedinělým je chráněný informační systém pro rodiče. Z pohodlí domova mohou sledovat denní aktuality z dění ve školce, jídelní lístek a stravovací režim dětí, resp. týdenní výukový program. Z každého dne pobytu dětí ve školce je přístupna fotogalerie a popis denní činnosti dětí. Tato galerie je také automaticky promítaná na vhodně dimenzovaný televizor, který je pohodlně přístupný u vstupu do školky.

PRIGO průvodce si můžete prohlédnout zde.

Průvodce mateřskou školou

 

© PRIGO 1993-2019