Menu pro rodiče

Odhlásit

Soutěž s panem Popelou

Letos se účastníme soutěže ve sběru papíru. Soutěž s panem Popelou pořádá FCC Environment. Firma se snaží motivovat děti a mládež k třídění odpadu a sběru recyklovatelných surovin, jako je papír.

“Vycházíme z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách.”

https://www.fcc-group.eu/cs/ceska-republika/pan-popela/soutez-s-panem-popelou.html

Za sběr budeme dostávat finanční odměnu a na konci školního roku bude vyhodnoceno 50 nejlepších škol. Jelikož se bude hodnotit nejenom celkové množství odevzdaného papíru, ale i množství papíru v přepočtu na 1 žáka, máme šanci se umístit a získat tak hodnotné ceny!

Prosíme tak rodiče, prarodiče, strýčky i tetičky našich soutěživých dětí, odkládejte stranou letáky, noviny, časopisy, kancelářský papír, staré knihy či sešity a přivezte je k nám do MŠ. Děkujeme

© PRIGO 1993-2019