Menu pro rodiče

Odhlásit

Canisterapie v mateřské škole – POZOR ZMĚNA!

Vážení rodiče,

díky ochotě a vstřícnosti paní Kateřiny Tribulové, která je jednou z našich maminek. Proběhne v termínu 26.5.2017 (pátek v dopoledních hodinách) v mateřské škole první hodina Canisterapie.

Canisterapie bude realizována se psy, kteří mají certifikaci a jsou samozřejmě řádně očkováni. Kopie certifikací i očkování budou vyvěšeny v šatně dětí v průběhu následujícího týdne. Pokud by jste si nepřáli účast Vašeho dítěte, prosím, sdělte tuto skutečnost paní učitelkám a budeme toto rozhodnutí respektovat.

Co je canisterapie?

Existuje mnoho definicí a překladů tohoto pojmu. Můžeme však říci, že jde o způsob terapie, kdy pes pozitivně působí na člověka. Canisterapie je jednou ze složek zooterapie, která se provádí i s jinými zvířaty, např. s kočkami, králíčky, morčaty apod.

K dovednostem canisterapeutického pejska patří

splnění povelů poslušnosti (např. přivolání, posazení, odložení)

aportování předmětů a jiné hry

trpělivost při dotyku chovance/pacienta, setrvání v pozici

pozornění člena rodiny nebo personálu na nestandardní chování jednotlivce.

Canisterapie probíhá pod vedením canisterapeuta a většinou ve spolupráci se zaměstnanci zařízení, kam týmy docházejí. Canisterapie může být skupinová nebo individuální, vždy záleží na konkrétní potřebě klienta. V žádném případě nejde o to vypustit psa do skupinky dětí.

Hlavním cílem prvního setkání bude seznámení dětí s pejskem a prevence bezpečného chování dětí při setkání se psem, obecně. Tedy vhodné a bezpečné chování.

POZOR ZMĚNA! Z důvodu nemoci bude termín realizace Canisterapie přesunut na červen 2017, o konkrétním datu Vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.

© PRIGO 1993-2020