Menu pro rodiče

Odhlásit

Plán aktivit v září

Týden: 23.–27. 9. 2019

Tematický celek: Když jsi kamarád

PLÁNOVANÉ ČINNOSTI

 • učíme se vyjadřovat a jednoduše vysvětlit své prožitky, city, stavy a nálady – smutek, radost, zlost, nadšení, netečnost
 • snažíme se porozumět náladám a pocitům druhého
 • zaměříme se na „srdíčkové“ pravidlo – děkuji, prosím
 • procvičíme si situace, při kterých se učíme pozitivnímu způsobu jednání – omluva, naslouchání, respekt, asertivní prosazení svého, ustoupení druhému
 • prodebatujeme téma „já a můj kamarád“ – co si pod pojmem kamarád představujeme, jaké máme kamarády, proč máme kamarády a také, jak se chováme k druhému, i když to není můj oblíbený kamarád
 • sbíráme přírodniny (větvičky, kaštany, listy) na VV

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Píseň:  Kdo jsi kamarád – píseň s pohybem, zpěv s klavírem, učíme se text i melodii

Běží liška k Táboru, Taneček – opakování

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

výroba hodin: omalování šablony, stříhání, lepení přírodnin

GM: velký formát – hodiny (kruh)

tematické omalovánky

Předškoláci:

PL – předčíselné představy, zrakové vnímání, kreslení před psaním, jedním tahem

říkanky na uvolnění dlaně a prstů

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Básnička: Kamarád

Kamarád, kamarád, je ten, kdo mě má moc rád.

Pomůže mi, poradí, po ruce mě pohladí.

Kamarád, kamarád, je ten, koho já mám rád.

Pomůžu mu, poradím, po vláskách ho pohladím.

Všichni jsme tu kamarádi a všichni se máme rádi.

POKUS

Skvělý trik s jehlou – povrchové napětí kapaliny, jehla „plave“ na hladině vody ve sklenici

POHYBOVÁ VÝCHOVA

Rozcvička: protahovací cviky od hlavy až po paty

Hra na postřeh: Za oponou

Děti sedí jako v divadle, učitelka drží deku jako oponu. Jedno dítě odejde za dveře. Učitelka schová jedno dítě za oponu. Dítě se vrátí zpoza dveří a musí uhádnout, kdo chybí. Obměna – za dveře jdou dvě děti a vyhrává ten, kdo uhodne dříve.

Pohybová hra: Král sedí (spí) na trůnu

Uprostřed kruhu stojících dětí sedí na židličce Král a má na hlavě papírovou korunu. Během říkanky „Král sedí na trůnu, na hlavě má korunu. Kdo korunu z hlavy sejme, na královský trůn si sedne“, děti chodí dokola kolem krále a jedno z dítek, na které ukáže p. uč.,  sebere králi korunu. Král musí co nejrychleji dostihnout toho, co mu korunu sebral, a zároveň ten, co mu ji sebral, musí co nejrychleji dosednout na trůn – a stává se králem.

Procházka do okolí MŠ, pobyt na zahradě MŠ.

AJ

Me and my friends, learning to express our feelings. Singing the classic song

“If you’re happy and you know it” , with added emotions, eg. Sad, angry…

In our preschool, we also don’t forget our magic words, ‘please and thank you.’

Týden: 16.–20. 9. 2019

Tematický celek: Co kdo umí

PLÁNOVANÉ ČINNOSTI

 • děti vnímají věkovou rozdílnost mezi sebou – mladší děti neumějí to, co starší
 • děti chápou důležitost pomoci, pomáháme si navzájem, já pomůžu tobě, ty pomůžeš mně
 • učíme se tolerovat rozdíly, každý je jiný, vnímáme rozdíly mezi sebou z pozitivní stránky
 • proč chodíme do školky? co nás čeká potom?
 • začínáme se učit poznávat hodiny

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Píseň:  Běží liška k Táboru – učíme se text i melodii

Taneček – opakování

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

výroba taštičky do školky – překládání papíru, stříhání, lepení

GM: velký formát – hodiny (kruh)

tematické omalovánky

Předškoláci:

PL: předčíselné představy, zrakové vnímání, kreslení před psaním, jedním tahem

říkanky na uvolnění dlaně a prstů

Písanka předškoláka: Po létě zas podzim přišel s. 2

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Básnička: Hodiny

Každé správné hodiny,

odměřují vteřiny.

Tiky taky tiky tak,

a nikdy ne naopak.

My umíme tikat taky,

tiky taky tiky taky.

POHYBOVÁ VÝCHOVA

Rozcvička:

protahovací cviky – „dětská jóga“

zvířátka – žába (skoky), čáp (stoj na jedné noze), had (plazení)

Hra: Král sedí (spí) na trůnu

Uprostřed kruhu stojících dětí sedí na židličce Král a má na hlavě papírovou korunu. Během říkanky „Král sedí na trůnu, na hlavě má korunu. Kdo korunu z hlavy sejme, na královský trůn si sedne“, děti chodí dokola kolem krále a jedno z dítek, na které ukáže p. uč.,  sebere králi korunu. Král musí co nejrychleji dostihnout toho, co mu korunu sebral, a zároveň ten, co mu ji sebral, musí co nejrychleji dosednout na trůn – a stává se králem.

Hra: Plyšáci na útěku

Hra odhalí temperament dětí. Děti si posílají v kruhu 2 plyšáky (predátor-útočník a oběť). Hra začíná, když jsou plyšáci co nejdál od sebe. Děti si plyšáky posílají co nejrychleji tak, aby predátor svou oběť nechytil.

Procházka do okolí MŠ, pobyt na zahradě MŠ.

AJ

Basic numbers 1-12

Morning, day, night

Children learn and revise numbers 1-12 as it is on the clock.

In circle time we sing number sings.

Theme word – CLOCK.

Týden: 9.–13. 9. 2019

Tematický celek: Jak to chodí ve školce

PLÁNOVANÉ ČINNOSTI

 • děti chápou význam třídění odpadů; třídíme papír, plast, sklo; roztříděné odpadky vynášíme do barevných kontejnerů
 • účastníme se celoroční akce Soutěž s panem Popelou – sběr papíru
 • rozlišujeme mezi činnostmi – volné aktivity, řízená činnost; děti se učí udržení pozornosti a klidu (při jídle, v kroužku)
 • opakování a procvičování základních školkových pravidel – želvičkové, uklízecí, srdíčkové, ouškové

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Píseň:  Taneček – zpěv s klavírem, opakování již známých písniček

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

společná tvorba: výroba stromů – houbičková technika, vystřihování, dodekorování šiškami a jablíčky

GM: velký formát – velký míč (kruh)

PL:

Domaluj zvířátka

Rozlišení tvarů: housenky

Obtáhnutí: spodní oblouk, horní oblouk, vlnovka

Přiřazení počtu předmětů

Předškoláci:

Najdi 10 rozdílů: Škola volá

říkanky na uvolnění dlaně a prstů (viz školka)

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Uvítací básnička: Dobrý den, dobrý den (viz školka) s pohybem

Pohádka: O panence, která tence plakala (J. Čapek), četba, dramatizace s dětmi

POHYBOVÁ VÝCHOVA

Rozcvička:

protahovací cviky – „dětská jóga“ (ve školce)

dýchací cvičení – vleže, zklidnění, dýchání do bříška (pozorujeme, jak se nafukuje a vyfukuje) na říkanku

Smyslová hra: Na spící broučky

motivace: Venku je horko, broučci jsou zalezlí a spí, zkusíme je probudit.

Děti se rozmístí po prostoru a lehnou si (spí). Učitelka je probouzí pohlazením a otázkou: „Broučku, jak se jmenuješ?“ Dítě odpoví a zařadí se za učitelku. Hra pokračuje, dokud nejsou všechny děti vzbuzené.

Hra: Plyšáci na útěku

Hra odhalí temperament dětí. Děti si posílají v kruhu 2 plyšáky (predátor-útočník a oběť). Hra začíná, když jsou plyšáci co nejdál od sebe. Děti si plyšáky posílají co nejrychleji tak, aby predátor svou oběť nechytil.

Didaktická hra: Povídání se zrcadlem

Děti sedí v kruhu a podávají si zrcadlo. Každý se podívá na sebe do zrcadla a popíše se. Např.: „Jsem Honzík, mám hnědé vlasy, rád cvičím a jezdím na kole a za rok půjdu do školy.“

Procházka do okolí MŠ, pobyt na zahradě MŠ.

AJ

kniha Angličtina pro děti

Children learn how to say their name. They learn it through a poem in Czech and English. They repeat the poem as often as possible so that they can remember it.

game in circle: catching a ball and saying “My name is”

Týden: 2.–6. 9. 2019

Tematický celek: Zpátky do školky

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Píseň:  Taneček – zpěv s klavírem

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

GM: velký formát – Šnek (spirála)

společná tvorba: Rybičky pod vodou – obtisk ruky, domalování, dolepení bublinek

PL:

Kostky na hraní – kam patří? geometrické tvary

Najdi desky s výkresy: přiřazování stejných symbolů

Léto: domalování předmětů

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Uvítací básnička: Dobrý den, dobrý den s pohybem

Pohádka: O panence, která tence plakala (J. Čapek), četba, dramatizace s dětmi

POHYBOVÁ VÝCHOVA

Rozcvička:

protahovací cviky – „dětská jóga“

dýchací cvičení – vleže, zklidnění, dýchání do bříška (pozorujeme, jak se nafukuje a vyfukuje) na říkanku

Smyslová hra: Na spící broučky

motivace: Venku je horko, broučci jsou zalezlí a spí, zkusíme je probudit.

Děti se rozmístí po prostoru a lehnou si (spí). Učitelka je probouzí pohlazením a otázkou: „Broučku, jak se jmenuješ?“ Dítě odpoví a zařadí se za učitelku. Hra pokračuje, dokud nejsou všechny děti vzbuzené.

Hra: Plyšáci na útěku

Hra odhalí temperament dětí. Děti si posílají v kruhu 2 plyšáky (predátor-útočník a oběť). Hra začíná, když jsou plyšáci co nejdál od sebe. Děti si plyšáky posílají co nejrychleji tak, aby predátor svou oběť nechytil.

Didaktická hra: Povídání se zrcadlem

Děti sedí v kruhu a podávají si zrcadlo. Každý se podívá na sebe do zrcadla a popíše se. Např.: „Jsem Honzík, mám hnědé vlasy, rád cvičím a jezdím na kole a za rok půjdu do školy.“

AJ

přivítání Hello, everybody

colours, numbers, please and thank you

písničky: Itsy bitsy spider, 5 little fingers

© PRIGO 1993-2020