Menu pro rodiče

Odhlásit

Plán aktivit v únoru

Týden: 25. 2.–1. 3. 2019

Téma: Karneval

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Píseň: Karneval

- tanec na karnevalu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

GM: velký formát – šašek, koruna, …

Klauni – společná práce

PL: Klaun – dokreslování

Karneval – hledání správné cesty

Klaun – vybarvování tvarů podle předlohy

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Básničky: Karneval

Dneska máme velký bál,                               Kluci si dnes meče vzali,

hurá je tu karneval.                                       za prince se ustrojili.

Z holčiček jsou princezny,                             Na bále dnes společně,

splní si své tajné sny.                                     je nám všem moc báječně.

- představení svého kostýmu

- četba pohádky Dlouhý, široký a bystrozraký – relax, práce s pohádkou

POHYBOVÁ VÝCHOVA

- rozcvička Pozdrav slunci

- prstová cvičení, motorická cvičení

- vycházka na a z plaveckého výcviku, chození v útvaru

- pobyt v malé a velké tělocvičně – pohybové hry, kotoul vpřed

Karneval: soutěže, tanec

AJ

Pingu – At hom

Pingu story – Pingu and Trampoline

Book – First Words – At home

Baby English – Train, Bus, Car

Listening – Never Ending Story

Týden: 18.–22. 2. 2019

Téma: Příběhy o ptácích

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Píseň: O Budulínkovi

    Prochází se princezna

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

GM: velký formát: ptáci, sova

Pracovní listy: Ptáčci v zimě – hledání cesty

Tvoření – krmítko, skládání ptáků, sova

Tematické omalovánky

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Četba pohádek: Jak Krtek uzdravil myšku, bajka Vrána a liška

Kontrolní otázky, převyprávění, vlastnosti jednotlivých postav, jak příběh dopadl.

Básnička:

Vrabec v zimě

Bědoval vrabčák na zimu,

škoda, že nemám peřinu!

Zebou mě nohy, studí mě nos,

protože skáču i v zimě bos.

Ptáček na krmítku

Ptáček volá: Vítku, Jitko,

sypte drobky na krmítko,

čím víc dáte zrníček,

tím víc bude písniček.

Kdo se o mne nepostará,

bez písniček bude zjara.

POHYBOVÁ VÝCHOVA

Rozcvička: Pozdrav Slunci

-          v případě příznivého počasí pobyt venku

-          velká, malá tělocvična

Hra:

Na opaky

Děti stojí v prostoru či kruhu a házejí si míč. Před tím než ho hodí, řeknou nějakou lež z pohádky např. “Krteček jel na kole“. Ten, komu ho hodí, odpoví: “To není pravda, Krteček hledal lék pro myšku“. Pak pokračuje dál tím, že hodí míč a řekne nepravdu.

 Krmítka

Děti (ptáčky) rozdělíme do 2 družstev, každé družstvo má na svém konci třídy své krmítko (košík). Papírové koule rozhodíme po třídě. Děti po jedné kouli sbírají do svých krmítek (košíků). Jakmile už není žádná volná koule, tak je děti berou ze soupeřova košíku a sbírají je k sobě do košíku – po jedné kouli vždy! Hru končí učitel a vyhrává to družstvo, které má ve svém košíku nejvíce koulí.

AJ

Pingu Stories

Practice Learned Vocalo

Talk about Spring, Sunshine

Týden: 11.–15. 2. 2019

Téma: O Smolíčkovi, Budulínek

ŘÍZENÁ ČINNOST

Po: Četba pohádky O Smolíčkovi – následná diskuse, kontrolní otázky, postavy – pojmenování, charakter, dobro x zlo, jak příběh dopadl

Út: Pobyt venku – pozorování přírody, pozorování stop ve sněhu, krmení ptáků

St: Četba pohádky O Budulínkovi – následná diskuse, kontrolní otázky, postavy – pojmenování, charakter, dobro x zlo, jak příběh dopadl

Čt: Výtvarná výchova – vytváření krmítek, skládání havranů

Pá: Dentistky – dětský úsměv, velká tělocvična – pohybové hry

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Píseň: O Budulínkovi

            Prochází se princezna

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

GM: velký formát: jelen, stopy

Pracovní listy: Budulínek – bludiště

Tvoření – krmítko, skládání havranů

Tematické omalovánky

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Četba pohádek: O Smolíčkovi, O Budulínkovi

Kontrolní otázky, převyprávění, vlastnosti jednotlivých postav, jak příběh dopadl.

Básnička: Smolíček a jeskyňky

Prší, prší, celý les                                                      „A co snídal Smolíčku?“

Ve vodě se topí dnes.                                                „Snídal čerstvou travičku.“

„Ťuk, ťuk, ťuky Smolíčku,                                          „A co ještě?“

Otevři nám světničku.“                                             „Vodu z deště“

„Jeskyňky jen pojďte dál,                                          „A co víc?“

Jelen před chvilinkou vstal.“                                     „Pak už nic.“

„To se dobře nasnídal.

My zas půjdem o dům dál.“

POHYBOVÁ VÝCHOVA

Rozcvička: Pozdrav Slunci

-          V případě příznivého počasí pobyt venku

-          Velká, malá tělocvična

Hra:

Smolíček a Jezinky

Vytvoří se dvě řady naproti sobě, když se řeknou Jezinky, Jezinky honí Smolíčky a opačně.

Hra na Budulínka

Jedno dítě honí – je zlá liška – když se někoho dotkne, zůstane štronzo. Zachránit je můžou ostatní pohlazením po vlasech.

AJ

Pingu review story

Unit 4 food

BabyEnglish – Fruit

Pingu story book – Pingu and the pancakes

Týden: 4.–8. 2. 2019

Téma: Zimní pohádky

ŘÍZENÁ ČINNOST

Po: Úvod do tématu – jaké známe zimní pohádky, hrdinové, vlastnosti, dobro x zlo, jak příběh dopadl, bylo zlo potrestáno a zvítězilo dobro? Jaké vlastnosti u hrdinů vidíme?

Učíme se novou písničku, začínáme výtvarnou tvorbu tohoto týdne.

Út: Četba pohádky v komunitním kruhu – relax a trénování soustředěného poslechu s kontrolními otázkami. V kalendáři se zaměříme na měsíce.

St: Dramatizace pohádky O 12 měsíčkách. Pokračujeme s výtvarným tvořením.

Čt: Četba/shlédnutí pohádky, následná diskuze.

Pá: Velká tělocvična (pobyt venku).

HUDEBNÍ VÝCHOVA

píseň: Prochází se princezna

Roční období – opakování

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

GM: velký formát:

pracovní listy: perníková chaloupka (najdi cestu), princezna (spodní oblouk)

Jak maluje mráz – vodové barvy, sůl, každé dítě bílý výkres formát A5 nebo A4, pak dotvořit do vzhledu okna (okenní rám by mohl být z šedé dýhy)

Rukavice, čepice – barvy, tvary – posloupnost, trénink pozornosti a všímavosti

- tematické omalovánky

DRAMATICKÁ VÝCHOVA  

Četba pohádky: O 12 měsíčkách

Jaké známe měsíce, vlastnosti jednotlivých postav, jak příběh dopadl, vlastní postřehy.

Četba/shlédnutí pohádky:

dramatizace pohádky O 12 měsíčkách:

Rekvizity – ohniště, kouzelná hůl, světnice macechy, jablka, jahody, fialky. Rozdělení rolí, nácvik výrazného a srozumitelného řečového projevu.

Všechny děti jsou součástí představení – děti hrají své měsíce (ve kterých se narodily).

POHYBOVÁ VÝCHOVA

rozcvička: Pozdrav slunci;

- v případě příznivého počasí pobyt venku – pozorování přírody

hra:

Král rok čaruje

Děti rozdělíme dle data narození do 4 skupin (jaro, léto, podzim, zima) a na výzvu Krále se pohybují v prostoru (zimní měsíce běhají lehounce jako zimní vločky, jaro – rozkvétají kytičky, léto – plavou ve vodě, podzim – padá listí), na zvukový signál se vrací „domů“- označení symbolem svého ročního období.

AJ

Pingu Unit 2 Review – Fanney, Unit 3 – Toys

Pingu Story Book – Pingu and the Rocket

Baby English – Dangerous, Careful, Dangerous Animals

Songs: Where is Pingu?, Airplane Song

Paper Airplanes Decorate and Distance Test

© PRIGO 1993-2019