Menu pro rodiče

Odhlásit

Plán aktivit v říjnu

Týden: 29. 10.–1. 11. 2019

Tematický celek: Halloween

PLÁNOVANÉ ČINNOSTI

 • 27. změna času – řekneme si o změně času, která proběhla ze soboty na neděli, zopakujeme si, kde je sluníčko, když je noc
 • pokračujeme v poznávání hodin
 • učíme se zavazovat tkaničku
 • pro posílení imunity navštívíme saunu, v případě příznivého počasí půjdeme ven, kde budeme pozorovat postupující podzim
 • v pátek nás čeká helloweenské veselí, na kterém nebudou chybět tematické říkanky, písničky a soutěže, vydlabeme si dýně a vyrobíme tak již tradiční lampionky

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Píseň:  5 malých dýní – píseň s ukazováním, zpěv s klavírem

Půdní strašidlo – píseň s pohybem, zpěv s klavírem

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

strašáček: bílý kelímek, polepení papírem či domalování dle fantazie, led svíčka

dýně: lepení krepových kuliček (mačkaných) na předkreslenou dýni na čtvrtce

pavoučci: omalování toaletních ruliček, stříhání nohou, lepení komponentů

škrabošky na Halloween: vymalování, vystřihování

GM: velký formát – dýně (ovály)

tematické omalovánky

Předškoláci:

PL – předčíselné představy, zrakové vnímání, kreslení před psaním, jedním tahem

říkanky na uvolnění dlaně a prstů

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Bystrá pohádka: O sluníčku – krátká pohádka, při které mají děti za úkol všímat si slova „sluníčko“, při jeho vyslovení dostanou za úkol něco udělat (zvednou ruku, vyskočit, zatleskat …)

Básničky: Krtek, Strašák, Sova, Podzim

POHYBOVÁ VÝCHOVA

Rozcvička: protažení, rozcvička Beruška a Mraveneček

Hra: Chodí strašák okolo

Obdoba Chodí pešek okolo – tematické strašidýlko ke svátku Halloween.

Hra: Pavouci

Cíl: obratnost, hbitost, postřeh

Děti stojí v kruhu a představují pavouky. Uprostřed stojí se zavázanýma očima člověk, který spí, ale pavouci ho ve spánku obtěžují. V ruce má noviny (ručník, polštář), kterými se ohání po pavoučcích. Pavouci se k němu opatrně přibližují a šimrají ho. Prostřední hráč se snaží pavouky zasáhnout novinami. Pavouk, který je zasažen, odstupuje ze hry. Vítězem se pak stane pavouk, který zůstane jako poslední.

Procházka do okolí MŠ, pobyt na zahradě MŠ, saunování.

AJ

“Who took the candy ” circle game… helps children practice the phrases ‘who, me? ‘ ‘not me’ … We will also listen to and sing other Halloween songs throughout the week.

 

Týden: 21.–25. 10. 2019

Tematický celek: Noc a den

PLÁNOVANÉ ČINNOSTI

 • za pomoci didaktických obrázků popisujeme časový sled dne a noci – co děláme ráno, dopoledne, v poledne, odpoledne, večer a v noci
 • Kam chodí sluníčko spát? Povíme si a názorně ukážeme, kde je sluníčko v noci a proč je v noci tma
 • učíme se poznávat hodiny – hodinu celou již poznáme, vysvětlíme si půl hodiny
 • v úterý nás navštíví paní dentistka s koníkem Toníkem
 • v pátek navštívíme společnou PRIGO akci – PRIGOfest

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Píseň:   Adámku náš – zpěv s klavírem, učíme se text i melodii; Drak – opakování

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

výroba velkých výkresů 4 ročních období: kreslení, stříhání, lepení, malba temperovými barvami,

jaro – květiny, rostliny, mláďata

léto – slunce, moře, písek, balóny

podzim – velký strom s listy (obtisk rukou)

zima – sněhulák, vločky, sníh, sáňky, lyže atd.

Výroba a vymalování čepiček z novin na šipkový turnaj

Výroba zvířátek z kaštanů

GM: velký formát –

tematické omalovánky

Předškoláci:

PL – předčíselné představy, zrakové vnímání, kreslení před psaním, jedním tahem

říkanky na uvolnění dlaně a prstů; geometrický panáček s počítáním

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Pohádka: Jak sluníčko chtělo spát – povídání o nebíčku, sluníčku, měsíčku … střídání dne a noci, slunce a měsíce, důležitosti každého z nich

Bystrá pohádka: O sluníčku – krátká pohádka, při které mají děti za úkol všímat si slova „sluníčko“, při jeho vyslovení dostanou za úkol něco udělat (zvednou ruku, vyskočit, zatleskat …)

Básničky:

Krtek

Uprostřed mé zahrádky dělá krtek hromádky.

A teď zrovna z jedné leze, jeho radost nezná meze.

V ruce drží malý rýč, jen mě spatřil – už je pryč.

Strašák

Stojí strašák na poli, v dáli vidí topoly.

Kolem něho krouží ptáci, zahánět je, dá to práci.

Večer, když jdou všichni spát, musí on tam pořád stát.

Sova

Paní sova v lese houká,

z výšky dolů na nás kouká.

Chystá se na noční let,

až k ránu se vrátí zpět.

Podzim
Sluníčko se rozloučilo
s kytičkami, s travičkou,
na cestu jim zamávalo
paprskovouo ručičkou.
Jděte všichni honem spát,
musím podzim přivítat.

POHYBOVÁ VÝCHOVA

Rozcvička: dětská jóga

Hry:

Na sochy

Děti běhají volně v prostoru v rytmu hudby, klavíru nebo jiného nástroje. Prudší úder znamená, že se děti zastaví a vytvoří nějaký postoj – sochu. Snaží se nepohnout. Na pokyn klavíru se začnou znovu pohybovat. Je možné běh prostřídat s jiným druhem pohybu nebo akcelerovaným během.

Hrnec

Děti utvoří kruh, uprostřed provede jedno dítě leh, skrčit přednožmo, chodidla na zem.
Děti chodí po obvodu kruhu. Při posledním verši dítě ležící na zemi vyskočí a dotkne se ramene některého z dětí a to zaujme jeho místo.

Máme hrnec veliký,

vaříme v něm knedlíky,

až ten hrnec upadne,

knedlík z něho vypadne.

Procházka do okolí MŠ, pobyt na zahradě MŠ.

AJ

Týden: 14.–18. 10. 2019

Tematický celek: Roční období

PLÁNOVANÉ ČINNOSTI

 • popisujeme typické znaky aktuálního ročního období – podzimu, zároveň si uvědomujeme ostatní roční období a děti se jejich střídání učí také za pomoci didaktických obrázků
 • větrné podzimní počasí nám dává příležitost k pouštění draků
 • příznivé počasí nám umožňuje pozorovat přírodu přímo venku, podnikáme procházky do okolí MŠ, trávíme čas na naší zahradě
 • děti mají dostatek prostoru pro svůj verbální projev, procvičujeme vyjadřování v celých větách a správné formulování dotazu či přání
 • ve čtvrtek nás čeká první kolo šipkového turnaje
 • v pátek se těšíme na focení s vánoční tematikou

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Píseň:  Drak – zpěv s klavírem, učíme se text i melodii; Roční období – opakování

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

výroba papírových draků:  dodekorování stužkami a mašličkami

výroba velkých výkresů 4 ročních období: kreslení, stříhání, lepení, malba temperovými barvami,

jaro – květiny, rostliny, mláďata

léto – slunce, moře, písek, balóny

podzim – velký strom s listy (obtisk rukou)

zima – sněhulák, vločky, sníh, sáňky, lyže atd.

Výroba a vymalování čepiček z novin na šipkový turnaj

Výroba zvířátek z kaštanů

GM: velký formát – strom s jablky (velký kruh, menší kruhy)

tematické omalovánky

Předškoláci:

PL – předčíselné představy, zrakové vnímání, kreslení před psaním, jedním tahem

říkanky na uvolnění dlaně a prstů; geometrický panáček s počítáním

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Malování s básničkou: List

Básničky:

Pouštění draků

Vítr fučí, vítr skučí – pojďte pouštět draky!

Každý spěchá na kopeček a já běžím taky.

Ať si vítr jak chce skučí, ať se mraky mračí,

vypustíme na oblohu celou letku dračí.

Na obloze

Podívejte milé děti                   zakloníme hlavu, ruce k očím jako dalekohled

co tam na obloze tiše letí,     jednou rukou ukázat na oblohu jako na draka

je to papírový drak                stoj rozkročný, vzpažíme

vyletěl až do oblak,                  upažíme, nakloníme tělo na jednu stranu

létá si to mezi mraky,            upažíme, nakloníme tělo na druhou stranu

zamávejte na něj taky.          máváme oběma rukama jako na draka

Podzim
Sluníčko se rozloučilo
s kytičkami, s travičkou,
na cestu jim zamávalo
paprskovouo ručičkou.
Jděte všichni honem spát,
musím podzim přivítat.

POHYBOVÁ VÝCHOVA

Rozcvička: protahovací cviky

Hra: Na sochy

Děti běhají volně v prostoru v rytmu hudby, klavíru nebo jiného nástroje. Prudší úder znamená, že se děti zastaví a vytvoří nějaký postoj – sochu. Snaží se nepohnout. Na pokyn klavíru se začnou znovu pohybovat. Je možné běh prostřídat s jiným druhem pohybu nebo akcelerovaným během.

Pohybová hra na postřeh: Na barevná jablíčka

4 barevné obruče představují 4 košíčky, děti si zvolí, jakou barvu chtějí mít jako jablíčko, a sednou si do správného košíčku. Na signál (barevný praporek, destičku) vybíhají ze svých košíčků, běhají ve volném prostoru a sledují, kdy se mají vrátit zpět (kdy jim zmizí jejich signál).

Šipkový turnaj

Procházka do okolí MŠ, pobyt na zahradě MŠ.

AJ

This week children will be able to learn the vocabulary for our weekly theme of ‘seasons’ using flashcards. (Spring, summer, autumn, winter, cold, windy, hot, snow, rain, sun etc. ) – Circle time songs related to the different seasons.

Týden: 7.–11. 10. 2019

Tematický celek: Tvary a barvy

PLÁNOVANÉ ČINNOSTI

 • kromě počasí jsou změny nejvíce v přírodě patrné na stromech – zde také najdeme krásné barevné variace
 • popisujeme barvy, které vidíme, mladší děti se učí základní barvy, starší poznají již barev více (béžová, šedivá, tyrkysová ad.) – zkusíme míchat barvy a vytvářet tak nové odstíny
 • při pozorování změn v přírodě si všímáme tvarů stromů a keřů, jejich koruny, kmene, větví a také listů – každý strom je jiný, v přírodě nalezneme mnoho barev a tvarů
 • kromě přírody vidíme tvary i na budovách, autech, dopravních značkách a dalších technických výrobcích = tvary a barvy jsou všude kolem nás
 • všímáme si a pojmenováváme základní tvary
 • větrné podzimní počasí nám dává příležitost k pouštění draků
 • učíme se tvary podle didaktických obrázků

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Píseň:  Drak – zpěv s klavírem, učíme se text i melodii; Taneček – opakování

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

výroba papírových draků: obkreslení, stříhání, malování obličeje draka, lepení, dodekorování stužkami a mašličkami

GM: velký formát – strom s jablky (velký kruh, menší kruhy)

tematické omalovánky

Předškoláci:

PL – předčíselné představy, zrakové vnímání, kreslení před psaním, jedním tahem

říkanky na uvolnění dlaně a prstů; geometrický panáček s počítáním

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Básničky:

Draci

Místo slunce, místo mraků

je dnes nebe plné draků.

První, druhý, vedle třetí …

Smutným nebem radost letí

Pouštění draků

Vítr fučí, vítr skučí – pojďte pouštět draky!

Každý spěchá na kopeček a já běžím taky.

Ať si vítr jak chce skučí, ať se mraky mračí,

vypustíme na oblohu celou letku dračí.

Na obloze

Podívejte milé děti                   zakloníme hlavu, ruce k očím jako dalekohled

co tam na obloze tiše letí,     jednou rukou ukázat na oblohu jako na draka

je to papírový drak                stoj rozkročný, vzpažíme

vyletěl až do oblak,                  upažíme, nakloníme tělo na jednu stranu

létá si to mezi mraky,            upažíme, nakloníme tělo na druhou stranu

zamávejte na něj taky.          máváme oběma rukama jako na draka

POHYBOVÁ VÝCHOVA

Rozcvička: dětská jóga

Hra: Který drak chybí?

“Pozor, děti, letí mrak, schoval se nám do něj drak”.  KDO TO JE? – děti leží skrčmo na bříšku, nekoukají se, učitelka jedno dítě přikryje dekou, na zvolání „KTERÝ DRAK CHYBÍ?“; hádají, kdo je schovaný drak, kdo chybí – výměna rolí.

Pohybová hra na postřeh: Na barevná jablíčka

4 barevné obruče představují 4 košíčky, děti si zvolí, jakou barvu chtějí mít jako jablíčko, a sednou si do správného košíčku. Na signál (barevný praporek, destičku) vybíhají ze svých košíčků, běhají ve volném prostoru a sledují, kdy se mají vrátit zpět (kdy jim zmizí jejich signál).

Procházka do okolí MŠ, pobyt na zahradě MŠ.

AJ

Colour Circle game: The teacher will repeat this poem, and children will listen for the colour that is being called out.

“_______ is the colour that I see. If your are wearing ______ then show it to me. Stand up! Turn around! Show me your _______ and sit back down! ”

Shapes: Using home made playdough to make different shapes and learning their names.

Týden: 30. 9.–4. 10. 2019

Tematický celek: Plody podzimu

PLÁNOVANÉ ČINNOSTI

 • podzim je již definitivně zde, změny jsou patrné na každém kroku – pozorujeme, k jakým změnám dochází a vysvětlujeme si proč
 • pokud to jde, trávíme čas venku, sbíráme přírodniny, některé použijeme k různým výtvorům, některé si děti vezmou s sebou domů
 • podzim s sebou nese spoustu krásných a chutných plodů jak pro lidi, tak pro zvířátka – v přírodě popisujeme plody jako šípky, trnky, kaštany, žaludy, jeřabiny
 • některé plody možná nepotkáme, ale děti znají ovoce – jablka, hrušky, švestky ad. a také zeleniny – mrkev, celer, petržel, řepa ad. –  využíváme didaktických obrázků
 • třídíme a pojmenováváme naše plastové ovoce a zeleninu

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Píseň:  Měla babka 4 jabka – píseň s tancem, zpěv s klavírem

Za zpěvu písně chodíme v kruhu a držíme se za ruce, 1 dítě je uprostřed kruhu, v ruce drží jablko a chodí v protisměru. Na poslední slovo písně si všichni zastaví, u koho se dítě s jablkem nachází, tomu jablko předá a role se vymění.

Kdo jsi kamarád, Běží liška k Táboru – opakování

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

výroba ovoce: jablko, hruška, švestka – omalování šablony, stříhání, tupování temperovou barvou korkem, přilepení lístečku a stopky vystřižené z barevného papíru

výroba hodin: omalování šablony, stříhání, lepení přírodnin – dodělávání

GM: velký formát – jablko (kruh)

tematické omalovánky

Předškoláci:

PL – předčíselné představy, zrakové vnímání, kreslení před psaním, jedním tahem

říkanky na uvolnění dlaně a prstů

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Pohádka: O veliké řepě – dramatizace

Básnička: Foukej, foukej větříčku

Foukej, foukej větříčku,

shoď mi jednu hruštičku.

Shoď mi jednu, nebo dvě,

budou sladké obě dvě.

Děti rozdělíme na 2 skupiny, jedna přeříkává říkanku a druhá znázorňuje vítr – fííí…

POHYBOVÁ VÝCHOVA

Rozcvička: jóga pro děti

Hra: Sbírej oříšky

pomůcky: skořápky od ořechů (kaštany, žaludy či jiné přírodniny), barevné kruhy

motivace: „Veverka potřebuje na zimu co nejvíce oříšků, ale má malé packy, a proto může nosit oříšky do doupěte jen po jednom.“

Rozdělíme děti do 2 skupin, každá skupina = 1 barevný kruh (doupě). Děti stojí na startovní čáře, na signál děti vybíhají do hracího pole a sbírají po jednom přírodniny a nosí je do svého doupěte. Hra končí, když je hrací pole prázdné – Spočítáme přírodniny a pochválíme děti: „Žádná veverka nebude mít hlad!“

Hra: Na kopřivu

pomůcky: zelená stužka, či pruh krepáku

Kopřiva má v ruce stužku, děti stojí kolem ní v kruhu. Po odříkání říkanky se všichni rozeběhnou – koho kopřiva šlehne, je popálený a musí se zastavit.

„Kopřivo, kopřivo, stojíš pěkně nakřivo.“            říkají všechny děti

„Já se jen tak válím, koho chci tak spálím.“        1dítě = kopřiva

Didaktická hra: Tleskni, až uslyšíš název plodu, byliny

Učitelka čte seznam, děti spí na koberci a poslouchají. Uslyší-li název plodu, byliny – probudí se (obměna: nespí, ale tlesknou).

Seznam:

nebe, auto, ostružiny, židle, dům, koberec, šípky, sekačka, hrábě, stůl, slunce, trnky, vidlička, tužka, okno, jeřabiny, hrneček, skříň, ubrus, bezinky, kolo, moře, tričko, čepice, kopřiva

Procházka do okolí MŠ, pobyt na zahradě MŠ.

AJ

Throughout the week, children will be familiar with autumn words. They will learn the vocabulary for fruits and vegetables that grow in autumn. Children will practice this using picture flashcards and picture dictionary. At the end of the week, children will get to play picture bingo which includes the words they have learned.

© PRIGO 1993-2019