Menu pro rodiče

Odhlásit

Plán aktivit v listopadu

Týden: 18.–22. 11. 2019

Tematický celek: Můj dům, moje rodina

PLÁNOVANÉ ČINNOSTI

 • naše rodina a místo, kde žijeme, jsou pro nás nejdůležitějším zázemím, které pro šťastný život a úspěšný rozvoj potřebujeme. Toto téma je hodně „povídací“, každé dítě nám povypráví o své rodině a o místě, kde žije. Popíše svůj pokoj nebo své místo doma a co má doma nejraději.
 • tak jako zvířátka mají svá obydlí, tak i lidé žijí v různých typech domů – ukážeme si je;
 • zaměříme se na naše 4 základní pravidla, ukážeme si a vysvětlíme, proč je důležité udržovat příjemné prostředí (pořádek, přátelství, klid)
 • za pomoci didaktických obrázků si pojmenujeme základní a také rozšířenou rodinu (babička, děda, teta, strejda, sestřenice, bratranec atd.);
 • přečteme si pohádku o Sněhurce a 7 trpaslících a také si ji zahrajeme;
 • v pátek se vydáme do Bělského lesa, do Lesní školy, kde nás lesní pan učitel provede lesem, a dozvíme se spoustu zajímavostí;

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Píseň:   Adámku náš, Listopad – zpěv s klavírem, učíme se text i melodii;

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 • Vyrobíme si domečky s rodinou (domeček vyrobíme z tvrdého papíru, nakreslíme si postavy naší rodiny a vlepíme do domečku)
 • Výroba domečku, kde bydlíme

Tematické omalovánky.

Předškoláci:

PL – předčíselné představy, zrakové vnímání, kreslení před psaním, jedním tahem

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Pohádky: Sněhurka a 7 trpaslíků – četba pohádky, dramatizace

Básničky:

Domov

Za lesem je kopeček,

na něm stojí domeček.

U domečku zahrádka,

na ní žijí zvířátka.

V domečku já domov mám.

Nežiju tam ale sám.

Lidí je tam jako smetí:

Máma s tátou, plno dětí,

bráškové a sestřičky,

taky obě babičky.

Dědové tam taky jsou,

občas na nás hudrujou.

Je nám tam všem hodně prima

ať je léto, nebo zima.

Občas přijdou kamarádi,

máme se tam všichni rádi.

O Sněhurce

Přišli domů trpaslíci,

koukají se po světnici.

-Kdo mi ustlal postýlku?

-Kdo mi vypral košilku?

-Kdo mi umyl misku, lžičku?

-Kdo navařil polívčičku?

-Kdo nám tady uklidil?

Ani smítko nevidím.

Já Sněhurka, já to byla,

já jsem v lese zabloudila.

Máme doma pomocnici,

uklidila ve světnici,

tralala, tralala,

uvařila, vyprala!

 

říkanky na uvolnění prstů, dlaní a rukou

logopedické říkanky a cvičení

POHYBOVÁ VÝCHOVA

Rozcvička, Cvičení broučka

Pohybová hra: Šnečí rodinka

Rozdělíme děti na dvě skupiny a v každé skupině určíme každému hráči nějakou postavu: šnečí táta, šnečí máma, šnečí dcera, šnečí syn, šnečí babička, šnečí dědeček atd. podle počtu členů skupiny. Poté se hráči posadí na židle, které jsou v řadách vedle sebe. Učitelka poté vypráví příběh a pokaždé, když řekne název některé postavy – např. šnečí máma, zvednou se obě šnečí mámy a rychle oběhnou řadu židlí. Ta, která je první, získá pro svou rodinu bod. Pokud však učitelka řekne jen „máma“, nevybíhá nikdo. Na konci příběhu se body sečtou a která rodina má nejvíce bodů, vítězí.

Procházka do okolí MŠ, pobyt na zahradě MŠ.

AJ

Family and home. This week we will learn about where we live, and who is in our family. Vocabulary: Brother, Sister, Mammy , Daddy.

Song: Finger Family (Mummy Finger, Daddy Finger ….)

Týden: 11.–15. 11. 2019

Tematický celek: Podzim v přírodě – zvířata kolem nás

PLÁNOVANÉ ČINNOSTI

 • v pondělí nás čeká další návštěva paní dentistky Zuzanky a kurz v péči o zuby
 • navážeme na páteční výlov rybníka a povídáme si o zvířátcích na podzim – která se chystají k zimnímu spánku a která jsou aktivní i v zimě
 • rozlišujeme zvířata domácí a divoká, používáme didaktické obrázky
 • uspávání broučků – vyrobíme si broučky ze skořápek ořechů a půjdeme jim najít útočiště na zimu
 • vydáme se do Hrabové podívat se na „rybníček Brčálník“ a zvířátka na farmě, pozorujeme postupující podzim v přírodě kolem nás

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Píseň:   Podzim – zpěv s klavírem, učíme se text i melodii; Listopad – opakování

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Výroba velkých výkresů 4 ročních období: kreslení, stříhání, lepení, malba temperovými barvami,

Navážeme na výlov rybníka Bezruč a vytvoříme si kapry z papíru (papír, nůžky, temperové barvy, houbička)

Výroba broučků ze skořápek ořechů (skořápky, tenké malé větvičky, lepidlo)

GM: velký formát –

tematické omalovánky

Předškoláci:

PL – předčíselné představy, zrakové vnímání, kreslení před psaním, jedním tahem

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Pohádky: Jan Karafiát, Broučci

 Básničky:

Brouček se loučí s létem

Sbohem léto,

tak se měj,

třeba se mým slzám směj.

Ztratím v tobě kamaráda

kdo mi bude hřát teď záda?

Sbohem léto,

tak se měj,

jdu si mechem vystlat skrýš …

tebe jsem měl nejraděj

a proč brečím,

teď už víš…

Krtek, Strašák, Sova, Podzim

říkanky na uvolnění prstů, dlaní a rukou

logopedické říkanky a cvičení

POHYBOVÁ VÝCHOVA

Rozcvička: protahovací cviky

Cvičení broučka

Pohybová hra:Na kocourka a myš

Určíme kočku a myš. Děti si stoupnou do kruhu, drží se za ruce. Myš je uvnitř kruhu, kočka venku. Kočka říká: “Myšičko, myš, pojď ke mně blíž”. Myška odpovídá: “Nepůjdu, kocourku, nebo mě sníš!” Na to děti zvednou spojené ruce, myš vyběhne z kruhu a kočka jí honí. Myš se musí rychle opět schovat do domečku (kruhu). Pokud ji kočka chytí, role se mění.

Smyslová hra:

Uhádni, co je v pytli za hračku

Vložíme do pytle různé hračky (panenka, kostka, fixa, autíčko…). Vybrané dítě zavře oči, strčí ruku do pytle a jednu z věcí ohmatá a pokouší se odhadnout, co drží v ruce. Po vyslovení odhadu hračku vyjme a ověří si, zda mělo nebo nemělo pravdu.

Procházka do okolí MŠ, pobyt na zahradě MŠ.

AJ

Animals in autumn. This week, children will learn about animals during autumn. Especially those that are ready to hibernate for the winter. (Bears, Hedgehogs, Bats, Snakes )

Memory game: First child says out loud an animal, the next child will say the name of the animal the first child said before him/her as well as the animal he/she picks. The game goes on until the last person has had a turn.

Týden: 4.–8. 11. 2019

Tematický celek: Podzim v přírodě – rostliny na zahrádce, v lese i na poli

PLÁNOVANÉ ČINNOSTI

 • povídáme si, co se děje s rostlinami v tomto ročním období, které rostliny sklízíme a uchováváme na zimu (brambory, obilí, řepu ad.)
 • podzimní přírodu pozorujeme na procházkách do okolí a na naší zahradě, stromy – listnaté již téměř holé a jehličnaté, povíme si, že i listnatý strom může mít listí až do jara (dub) a že i jehličnatý strom může opadat (modřín)
 • pracujeme s didaktickými obrázky
 • uklidíme si náš záhonek, ukážeme si, jak se postupující podzim projevil na bylinkách – trvalkách, které přes zimu zůstávají na záhonku
 • v pátek nás čeká v případě příznivého počasí výlov rybníka Bezruč v Jistebníku

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Píseň:   Listopad, listopad – zpěv s klavírem, učíme se text i melodii

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Razítka ze syrových brambor – rozkrojit bramboru, nechat zavadnout, děti nebo učitel namalují fixem motiv a ostrým nožem vyřízneme. Namáčí se do razítkové barvy nebo tempery a obtiskává na papír.

GM: velký formát – brambora (ovál)

tematické omalovánky

Předškoláci:

PL – předčíselné představy, zrakové vnímání, kreslení před psaním, jedním tahem

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Pohádka: Až opadá listí z dubu, Proč modřín v zimě opadává

Básničky:

Brambory

Jeden řádek jako druhý,

vedle sebe na poli.

Chladná země už je studí,

stěžují si brambory.

Mandelinka bramborová

Kdo se u nás drze chová,

jako doma, na poli?

Mandelinka bramborová,

požírá nám brambory.

říkanky na uvolnění prstů, dlaní a rukou

logopedické říkanky a cvičení

POHYBOVÁ VÝCHOVA

Rozcvička: Protahovací cviky

Hry:

Na horký brambor

Míč nebo jakýkoli předmět z přírody. Děti stojí v kroužku. Jedno dítě (nebo pedagog) má v ruce míč. Na povel začíná hra a pomyslný „brambor je uvařený a horký“. Děti přebíhají libovolně skrze kruh. Vyberou kamaráda, který převezme „brambor“ a uvolní své místo pro nesoucího. Sám pak běží s „bramborem“ a vyhání z místa dalšího. Pokud děti tuto hru bezpečně zvládnou, přidáváme další „brambory“ až třeba do počtu pěti. Děti mají pak za úkol pečlivěji sledovat hru, hlídat další běžící kamarády, aby se nesrazili. Hra se stává rychlejší a zajímavější.

Bramborová přehazovaná

Tuto hru je možné hrát jak ve třídě, tak v přírodě. Pedagog vytyčí dva stejné prostory vzdálené od sebe asi 3 metry. Každý prostor bude představovat pole, na která dáme stejný počet papírových koulí (brambor). Dvě družstva dětí (mandelinek bramborových) se postaví ke svému poli a na povel pedagoga po dobu časového limitu se obě družstva snaží ze sousedního pole odnést co nejvíce soupeřových brambor a dát je na své pole. Děti mohou brambory brát pouze po jednom kusu.

Procházka do okolí MŠ, pobyt na zahradě MŠ.

AJ

© PRIGO 1993-2019